0

bao cao UB thang 10

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2021, 21:50

- Các tổ chuyên môn thực hiện dự giờ chéo theo quy định, thực hiện thao giảng, họp tổ, kiểm tra chung, hoàn thành tháng điểm thứ II ở học kỳ I tuần 13 - Tiếp tục vận động và duy trì sĩ s[r] (1)UBND XÃ PHÚ THÀNH A TRƯỜNG THCS PHÚ THÀNH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: /BC.THCS Phú Thành A, ngày 24 tháng 09 năm 2013 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNG : 10/2013 Đơn vị: Trường THCS Phú Thành A Kính gởi: UBND xã Phú Thành A Thực chế độ báo cáo hàng tháng, trường THCS Phú Thành A xin báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 năm 2013 sau: A- BÁO CÁO: 1-Tổ Chức: - Tổng số CBGV: 57/29nữ , CBQL: 3/1 nữ Trình độ ĐH:44/24 nữ; Cao học: 04/2 nữ; Cao đẳng: 07/3 nữ; Trung cấp: 02 Tổng số Đảng viên: 39/19 nữ - Tổng số lớp : 23 Khối 6: lớp; khối 7: lớp; khối 8: lớp; khối 9: lớp -Tổng số học sinh tháng 10: 810/392 nữ Trong đó: Khối 6: 237/122 nữ; khối 7: 202/ 89 nữ; khối 8: 220/ 105 nữ; khối 9: 151/ 76 nữ 2- Chuyên Môn: - Thực chuyên môn tuần đến tuần 12 Hoàn thành tháng điểm thứ học kỳ I; các tổ chuyên môn thực dự theo quy định, thao giảng, kiểm tra chung; bồi dưỡng HS giỏi; phụ đạo HS yếu kém, , - Báo cáo sĩ số và vận động học sinh lớp; - Tổ chức các Hội thi HSG cấp Huyện: Kỹ thuật – Vẽ tranh ( 06 HS: đạt giải I; giải II, giải III và giải KK); giải toán trên máy tính cầm tay(05 HS: đạt 02 giải KK); sáng tác thơ, truyện ngắn(15 tác phẩm) - Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện phần lý thuyết THCS Phú Thọ(13 GV) - Tham dự Hội thi Văn hay chữ tốt cấp Tỉnh (2 HS) - Thực kiểm tra nội bộ, kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo tháng 10 - Số học sinh so với tháng 09(815) giảm 05 em: đó chuyển 01HS; nghỉ 05 HS 3-Các phận: 3.1 Thư viện: - Quét dọn và xếp lại thư viện - Cho HS, GV mượn SGK, sách tham khảo - Làm thẻ Thư viện cho học sinh - Lên kế hoạch bổ sung sách Thư viện năm học 2013-2014 - Đặt báo quý 3.2 Thiết bị, thí nghiệm- thực hành: - Tổng số lượt mượn đồ dùng dạy học tháng 10 là: 593 lượt (2) - Tổng số tiết thực hành các môn Công nghệ, Sinh, Vật lý, Hóa học : 104 tiết 3.3 Tổng phụ trách - Củng cố và bổ sung thành viên CLB “ Nhành cọ non” - Thực công trình măng non chi đội “ Một nét cờ, nét đẹp” - Tuyên truyền giáo dục học sinh “ Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Thực chương trình “ Rèn luyện tri thức, vững bước tương lai”: Quyên góp sách giáo khao, tập, vận động quần áo, vận động học sinh trở lại lớp - Tuyên truyền ngày 20/10 - Tham mưu với BGH, Đoàn niên, Công đoàn tổ chức kiểm tra nề nếp, tác phong, bảo vệ tài sản nhà trường - Liên đội ký cam kết thực đảm bảo ATGT, không tham gia các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy-ADS, 3.4 Chuyên trách phổ cập: - Cập nhật số liệu; - Hoàn chỉnh hồ sơ trì - Tự kiểm tra trì đơn vị - Chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra Huyện - Kết hợp GVCN vận động học sinh lớp 3.5 Công đoàn: - Công tác chăm lo đời sống công đoàn viên: ổn định nơi ở; tổ chức thăm hỏi kịp thời các CĐV thai sản, thai sản, khó khăn, trì phong trào hùn vốn - Công tác tuyên truyền giáo dục: Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách đảng, nhà nước, … đến toàn thể CĐV; - Họp BCH Công đoàn tháng 10 - Tuyên truyền, phối hợp tổ chức ngày 20/10 - Vận động CĐV tham gia các phong trào ngành, chuẩn bị HSSS tiếp đoàn tra 3.6 Y tế học đường: - Phối hợp tiêm ngừa uốn ván cho HS nữ lớp - Tuyên truyền phòng chống bệnh đau mắt đỏ - Dự tập huấn Y tế học đường trung tâm Y tế Huyện Thanh Bình - Cấp phát thuốc cho HS: 32 lượt; chấn thương: lượt; khác: lượt 3.7 Văn thư- Thủ quỹ: - Cập nhật văn đi, đến - Soạn thảo các văn phân công - Thu các khoản thu - Nộp tiền bảo hiểm tai nạn - Phát tiền công lệnh cho GV, chi trả tiền mua văn phòng phẩm B – PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG : 11/2013 Chuyên môn: - Thực chuyên môn theo tuần 13 đến tuần 16 (3) - Các tổ chuyên môn thực dự chéo theo quy định, thực thao giảng, họp tổ, kiểm tra chung, hoàn thành tháng điểm thứ II học kỳ I tuần 13 - Tiếp tục vận động và trì sĩ số học sinh - Bồi dưỡng HSG lớp cấp Huyện, HSG Kỹ thuật cấp Tỉnh - Tham gia Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp Huyện - Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm học 2013-2014 (thực hành tiết 1) - BGH kiểm tra theo kế hoạch + Thanh tra nội tháng 11 - Chuẩn bị HSSS tiếp đoàn tra SGD đầu tháng 11 - Thực công tác phối hợp tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Các phận: 2.1Thiết bị: - Vệ sinh và xếp phòng thiết bị; - Sắp xêp tranh ảnh, đồ dùng dạy học, danh mục tranh - Cho GV mượn đồ dùng dạy học 2.2 Thí nghiệm, thực hành: - Lên lịch thực hành tháng 10 - Sắp xếp và kiểm kê các đồ dùng dạy học 2.3 Thư viện: - Tiếp tục cho GV, HS mượn sách giáo khoa, sách tham khảo - Thống kê tình hình đọc và mượn sách GV, HS - Tiếp tục làm thẻ Thư viện cho HS 2.4 Đoàn+Đội: - Xây dựng kế hoạch công trình măng non cấp Liên đội, - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11 - Phát động phong trào “Đôi bãn cùng tiến”, “Nhóm học tập” - Tổ chức chương trình “ Nhành hồng tri ân” 2.5 Công đoàn: -Thực công tác chăm lo đời sống công đoàn viên.công tác tuyên truyền, công tác phối hợp, - Phối hợp tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 -Vận động CĐV hoàn thành chuyên môn; học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu với chi chọn CĐV ưu tú học lớp cảm tình đảng - Vận động CĐV tham gia các phong trào ngành, chuẩn bị HSSS tiếp đoàn tra 2.6 Phổ cập: - Tiếp tục cập nhật số liệu - Kiểm tra HSSS - Tự kiểm tra trì đơn vị; - Chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra Huyện trì sĩ số học sinh năm 2013 2.7 Y tế học đường: - Phối hợp Trung tâm Y tế huyện khám sức khỏe đầu năm cho HS (4) - Cấp phát thuốc cho HS; - Phối hợp kiểm tra môi trường và ngoài lớp học - Đề xuất mua thuốc và các dụng cụ cần thiết 2.8 Văn thư- Thủ quỹ: - Cập nhật văn thư và đến - Vào sổ đăng HS khối 7,8,9 - Thu các khoản thu Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 và phương hướng tháng 11 năm 2013 trường THCS Phú Thành A./ Nơi nhận: - UBND xã (b/c); - BGH(biết); - Lưu:VT,CM KT.HIỆU TRƯỞNG P.HIỆU TRƯỞNG (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao UB thang 10, bao cao UB thang 10