0

de thi tin hoc 6 hk2

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:56

Soạn thảo văn bản đơn giản Số câu Số điểm Tỉ lệ % Định dạng văn bản Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chỉnh sửa văn bản Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tìm kiếm và thay thế Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câ[r] (1)PHÒNG GD&ĐT ĐỨC HÒA TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - ĐỀ THI LÝ THUYẾT MÔN : TIN HỌC – THỜI GIAN:45’ HỌC KỲ II NĂM HỌC : 2012-2013 -Họ và tên học sinh:……………………………………… Lớp:………………………… Điểm Lời phê cô Chữ ký TTCM Chữ ký BGH Dương Thị Thành Phạm Tấn Sơn ĐỀ BÀI: Câu 1: (1 điểm) Nêu các cách khởi động Word? Câu 2: (2 điểm) Nêu các bước để tìm kiếm từ cụm từ? Câu 3: (1 điểm) Nêu các bước để lưu văn bản? (2) Câu 4: (2 điểm) Nêu tác dụng các nút lệnh sau: (Save), (Copy), (Cut), (Paste) Câu 5: (2 điểm) Nối hai cột A, B để thành câu trả lời đúng A Định dạng kiểu chữ đậm Định dạng kiểu chữ nghiêng Căn thẳng lề trái Căn thẳng lề phải B a b c d e Học sinh Trả Lời 1…… 2…… 3…… …… Câu 6: (2 điểm) Điền vào chổ trống a) Để xóa các ký tự văn bản, ta dùng phím……………….hoặc phím………… b) Hàng liệt kê các bảng chọn gọi là……………………… c) Để mở trang văn ta dùng nút lệnh………….trên công cụ d) Để thay tất các cụm từ tìm văn ta nhấn nút……………… trên hộp thoại Find and Replace Câu ĐÁP ÁN Nội dung Điểm (3) - Nháy đúp chuột vào biểu tượng word trên màn hình - Vào Start  All Program  Microsoft Word - Vào Edit  Find Xuất hộp thoại Find and Replace - Gõ nội dung cần tìm vào ô Find What - Nhấn Find Next để tìm và Cancel để kết thúc Chọn File Save ( nháy nút lệnh Save ) Hiện hộp thoại: + Trong Save in: chọn vị trí ổ đĩa cần lưu + Trong File name: gõ tên tệp cần lưu và nhấn OK - Lưu - Sao chép - Di chuyển - Dán 1d 2e 3c 4b - Backspace ; Delete - Thanh bảng chọn - New - Repalce All MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII – LÝ THUYẾT MÔN : TIN HỌC 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 (4) CHỦ ĐỀ NĂM HỌC : 2012-2013 -NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG CỘNG Soạn thảo văn đơn giản Số câu Số điểm Tỉ lệ % Định dạng văn Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chỉnh sửa văn Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tìm kiếm và thay Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu: Số điểm: 30 % Số câu:2 Số điểm: 2.5 25 % Số câu: Số điểm: 5.5 55% 30% Số câu:1 Số điểm:2 20 % 2.0 Số câu:2 Số điểm:2.5 25 % 2.5 20% 25% 2.5 25% Số câu: Số điểm: 4.5 30% 10 100% (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi tin hoc 6 hk2, de thi tin hoc 6 hk2