0

DE THI HOC KI 2 LICH SU 8 MAIHOA

7 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:04

- Tại các nơi khác, nhân dân tích cực đắp đập, cắm kè trên sông, làm hầm chông, cạm bẫy để ngăn bước tiến của quân Pháp … Câu 1 - Ngày 19/5/1883, quân ta giành thắng lợi trong trận Cầu G[r] (1)TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: LỊCH SỬ - Lớp: Năm học:2012-2013 Thời gian: 45 phút MÃ ĐỀ: 01 Cấp độ tư NHẬN BIẾT Chủ đề Biết kháng chiến nhân dân Hà Kháng chiến lan Nội và các rộng toàn địa phương quốc Bắc Kỳ 1873 - 1884 thực dân Pháp công lần thứ (1873 – 1874) Chính sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp và chuyển biến kinh tế, xã hội Việt Nam Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Tổng số câu: Tổng số điểm: Tổng tỉ lệ: 40% THÔNG HIỂU VẬN DỤNG Cấp độ thấp Trình bày phân hóa giai cấp xã hội Việt Nam sau khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp 60% 60% TỔNG Cấp độ cao 60% 10 100% (2) TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: LỊCH SỬ - Lớp: Năm học :2012-2013 Thời gian: 45 phút MÃ ĐỀ: 02 Cấp độ tư NHẬN BIẾT Chủ đề Kháng chiến lan rộng toàn quốc (1873 - 1884) Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Biết kháng chiến nhân dân Hà Nội và các địa phương Bắc Kỳ thực dân Pháp công lần thứ hai (1882 – 1883) 40% Chính sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp và chuyển biến kinh tế, xã hội Việt Nam Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Tổng số câu: Tổng số điểm: Tổng tỉ lệ: THÔNG HIỂU VẬN DỤNG Cấp độ Cấp độ thấp cao 40% TỔNG 40% Nắm vững các chính sách khai thác thuộc địa lần thứ kinh tế thực dân Pháp Việt Nam 60% 60% 60% 10 100% (3) PHÒNG GD & ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN KIỂM TRA KSCL HỌC KỲ II Môn: LỊCH SỬ - Lớp: Năm học:2012-2013 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ: 01 ĐỀ RA: Câu (4điểm): Tóm tắt kháng chiến nhân dân Hà Nội và các địa phương Bắc Kỳ thực dân Pháp công lần thứ (1873 – 1874) ? Câu (6điểm): Hãy nêu phân hóa giai cấp xã hội Việt Nam sau khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp ? PHÒNG GD & ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN KIỂM TRA KSCL HỌC KỲ II Môn: LỊCH SỬ - Lớp: Năm học:2012-2013 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ: 02 ĐỀ RA: Câu (4điểm): Tóm tắt kháng chiến nhân dân Hà Nội và các địa phương Bắc Kỳ thực dân Pháp công lần thứ hai (1882 – 1883) ? Câu (6 điểm): Nêu các chính sách khai thác thuộc địa lần thứ kinh tế thực dân Pháp Việt Nam ? HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: LỊCH SỬ - Lớp: Năm học:2012-2013 (4) MÃ ĐỀ: 01 Câu Nội dung kiến thức cần diễn đạt - Khi Pháp kéo vào Hà Nội (20/11/1873), nhân dân ta anh dũng chống Pháp, trận chiến đấu cửa Ô Thanh Hà (Quan Chưởng) … - Tại các tỉnh đồng bằng, đâu pháp vấp phải kháng cự nhân dân ta Câu Các kháng chiến hình thành Thái Bình, Nam Định … (4 điểm) - Ngày 21/12/1873, quân Pháp bị thất bại Cầu Giấy, Gác-ni-ê bị giết … - Song triều đình Huế lại ký hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874) Pháp rút quân khỏi Bắc Kỳ; triều đình thừa nhận tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn thuộc Pháp … - Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, làm chỗ dựa, tay sai cho thực dân Pháp Tuy nhiên, có phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước … - Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc Một phận nhỏ ruộng đất vào làm việc các hầm mỏ, đồn điền … - Tầng lớp tư sản đã xuất hiện, có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, Câu xưởng thủ công, chủ hãng buôn … bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư Pháp (6 điểm) chèn ép … - Tiểu tư sản thành thị, bao gồm các chủ xưởng thủ công nhỏ, sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và người làm nghề tự … - Công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp Lương thấp nên sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống … Điểm 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: LỊCH SỬ - Lớp: Năm học:2012-2013 MÃ ĐỀ: 02 Câu Nội dung kiến thức cần diễn đạt Điểm - Ở Hà Nội, nhân dân tự tay đốt nhà tạo thành tường lửa chặn bước tiến 1.0 giặc … (5) - Tại các nơi khác, nhân dân tích cực đắp đập, cắm kè trên sông, làm hầm chông, cạm bẫy để ngăn bước tiến quân Pháp … Câu - Ngày 19/5/1883, quân ta giành thắng lợi trận Cầu Giấy lần thứ hai, (4 điểm) Ri-vi-e bị giết trận … - Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai làm cho quân Pháp thêm hoang mang, dao động, chúng định bỏ chạy, triều đình Huế lại chủ trương thương lượng với Pháp với hi vọng chúng rút quân … - Trong nông nghiệp, Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền … - Trong công nghiệp, Pháp tập trung khai thác than và kim loại Ngoài ra, pháp đầu tư vào số ngành khác xi măng, điện, chế biến gỗ, … - Thực dân Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ, đường sắt Câu để tăng cường bóc lột kinh tế và mục đích quân … (6 điểm) - Về thương nghiệp, Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng hóa Pháp nhập vào Việt Nam bị đánh thuế nhẹ miễn thuế, đánh thuế cao hàng hóa các nước khác … - Pháp còn đề các thuế bên cạnh các thuế cũ, nặng là thuế muối, thuế thuốc phiện … Mục đích các chính sách trên thực dân Pháp là nhằm vơ vét sức người, sức của nhân dân ta … 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (6) (7) (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI 2 LICH SU 8 MAIHOA, DE THI HOC KI 2 LICH SU 8 MAIHOA