bai 25 ve tranh de tai truong em

9 240 0
bai 25 ve tranh de tai truong em

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tìm chọn nội dung đề tài: Kể tên vài hoạt động của trường?... Tìm chọn nội dung đề tài:.[r] (1)Thực hiện: DƯƠNG THỊ HÀ (2) Thứ sáu ngày 22 tháng 02 năm 2013 Môn: Mĩ thuật Bài 25: Vẽ tranh đề tài Trường em Tìm chọn nội dung đề tài: Kể tên vài hoạt động trường? (3) Thứ sáu ngày 22 tháng 02 năm 2013 Môn: Mĩ thuật Bài 25: Vẽ tranh đề tài trường em Tìm chọn nội dung đề tài: Đón hs lớp 1 Tiết học NGLL Trang trí đón tết Thi trò chơi dân gian (4) Thứ sáu ngày 22 tháng 02 năm 2013 Môn: Mĩ thuật Bài 25: Vẽ tranh đề tài trường em Tìm chọn nội dung đề tài: Quang cảnh trường nào? Khung cảnh trường nhìn từ xa (5) Thứ sáu ngày 22 tháng 02 năm 2013 Môn: Mĩ thuật Bài 25: Vẽ tranh đề tài trường em Tìm chọn nội dung đề tài: Em có thể vẽ nội dung gì trường em? Vệ sinh Vui chơi Giờ học Phát biểu (6) Thứ sáu ngày 22 tháng 02 năm 2013 Môn: Mĩ thuật Bài 25: Vẽ tranh đề tài trường em Tìm chọn nội dung đề tài: Cách vẽ: Vẽ hình ảnh chính Vẽ thêm chi tiết Vẽ hình ảnh phụ Vẽ màu theo ý thích (7) Thứ sáu ngày 22 tháng 02 năm 2013 Môn: Mĩ thuật Bài 25: vẽ tranh đề tài trường em Một số bài tham khảo (8) Thứ sáu ngày 22 tháng 02 năm 2013 Môn: Mĩ thuật Bài 25: Vẽ tranh đề tài trường em Tìm chọn nội dung đề tài: Cách vẽ: Thực hành 4.Nhận xét – đánh giá Dặn dò: Vẽ tranh đề tài trường em (9) TẠM BIỆT (10)

Ngày đăng: 23/06/2021, 02:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan