KIEM TRA 1T LY 8

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:41

trường hợp cụ thể của đờiCâu 2: Vận tốc trung bình của một sống, kĩ thuật chuyển động không đều được tính bằng C6.1 : Nêu được ví dụ vềcông thức lực ma sát trượt.. lực ma sát lăn.[r] (1)Ngày soạn: 07/10/2011 Tiết KIỂM TRA TIẾT I Mục đích đề kiểm tra a Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ đến tiết thứ theo PPCT (sau học xong bài Lực ma sát) b Mục đích: Về kiến thức: - Mô tả chuyển động học và tính tương đối chuyển động - Biết vận tốc là đại lượng biểu diễn nhanh chậm chuyển động - Nhận biết tượng quán tính - Biết số cách làm tăng giảm ma sát đời sống và kĩ thuật - Nhận bết tác dụng lực cân Về kĩ năng: - Biết cách tính vận tốc chuyển động và vận tốc trung bình chuyền động không - Biết biểu diễn lực vectơ - Giải thích số tượng đời sống và kĩ thuật khái niệm quán tính TT Nội dung Tổng số Lý thuyết Tỷ lệ thực dạy tiết LT Trọng số VD LT VD Chuyển động 3 0.9 2.1 15 35 Lực 3 0.9 2.1 15 35 Tổng 6 1.8 4.2 30 70 b Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra các cấp độ Nội dung Trọng số Chuyển động Điểm số Số lượng câu T.số TN TL 15 1,5=2 Lực 15 35 1 Chuyển động 1.5=2 3,5=3 Lực 35 3.5=3 Tổng 100 10 10,0 (2) II Hình thức đề kiểm tra Kết hợp TNKQ và Tự luận (30% TNKQ, 70% TL) III Ma trận đề kiểm tra Phần bổ trợ cho các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra: a Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình Ma trận đề: PGD&ĐT KRÔNG BUK ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM Nhận biết Thông hiểu Tên HỌC 2012-2013 chủ đề TNKQ TL TNKQ TL Trường THCS Ngô Gia Tự Môn : Vật lí C1.1: Nêu dấu C2.3: Nêu đơn vị đo Họ và tên : hiệu để nhận biết tốc độ Thời gian 45 phút chuyển động Chuyển C3.2: Nêu tốc C3.1: Phân biệt Lớp chuyển động và chuyển động độ trung bình là gì động không dựa vào và cách xác định khái niệm tốc độ Phần 1: Trắc nghiệm khách quan: tốc độ trung bình Chọn phương án trả lời cho các câu sau Câu Câu9b Câu Một vật coi là đứng yên so Số câu 1(C1.1), Câu (C2.4) Câu 7(C3.1)với vật mốc hỏi 3(C2.3) Câu A vật đó không chuyển động 1đ 2(C3.2) B vật đó không dịch chuyển theo thời Số điểm điểm Lực gian C vật đó không thay đổi vị trí theo thời C6.4: Đề cách làm gian so với vật mốc tăng ma sát có lợi và giảm D khoảng cách từ vật đó đến vật mốc ma sát có hại số không thay đổi trường hợp cụ thể đờiCâu 2: Vận tốc trung bình sống, kĩ thuật chuyển động không tính C6.1 : Nêu ví dụ vềcông thức lực ma sát trượt S S v vtb  C6.2 : Nêu ví dụ vềA t ; t ; B lực ma sát lăn t t 0,5 điểm C5.1: Nêu hai lực cân là gì? C4.2: Nêu lực là đại lượng vectơ vtb  Số câu hỏi Câu 4(C5.1) Câu 5(C4.2) Câu6 (C6.4) Số điểm điểm 0,5 điểm TS câu hỏi TS điểm IV Đề kiểm tra điểm v S; S C D Câu Câu 3: Đơn vị vận tốc là: (C6.1;6.2)A, km.h; B m.s; C Km/h; D s/m Câu 4: Hai lực cân là điểm A hai lực đặt trên hai vật, có cường độ nhau, phương nằm trên đường thẳng, ngược chiều B hai lực cùng đặt trên vật, có cường độ nhau, cùng phương ngược chiều (3) C hai lực cùng đặt trên hai vật, có cường độ nhau, cùng phương và ngược chiều D hai lực cùng đặt trên vật, có cường độ khác nhau, cùng phương và ngược chiều Câu 5: Lực là đại lượng véc tơ vì A lực làm cho vật chuyển động B lực làm cho vật biến dạng C lực làm cho vật thay đổi tốc độ D lực có độ lớn, phương và chiều Câu 6: Phương án có thể làm giảm ma sát là A tăng độ nhẵn mặt tiếp xúc B tăng độ nhám mặt tiếp xúc C tăng lực ép vật lên mặt tiếp xúc D tăng diện tích mặt tiếp xúc II Tự luận: (7 điểm) Viết câu trả lời lời giải cho các câu sau: Câu 7: (1đ) Thế nào là chuyển động đều? Chuyển động không đều? Câu 8: (2đ) Nêu ví dụ lực ma sát trượt: Nêu ví dụ lực ma sát lăn? Câu 9: (3đ) Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc giờ, đến Hải Phòng lúc 10 Cho biết quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài 108 km Tính vận tốc Ô tô ? độ lớn vận tốc cho biết điều gì ? Câu 10: (1đ) Hãy biểu diễn lực đây: a) Trọng lực vật có khối lượng 10kg (tỉ lệ xích 1cm ứng với 20N) b) Lực kéo 25000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ lệ xích tự chọn) (4) V Đáp án và thang điểm: Phần I:Trắc nghiệm:3 điểm (mỗi đáp án đúng 0,5 điểm) Câu Đ.A C B C B D A Phần II: Tự luận (7 điểm) Câu 7(1đ): Chuyển động là chuyển động mà tốc độ có độ lớn không thay đổi theo thời gian (0,5đ) Chuyển động không là chuyển động mà tốc độ có độ lớn thay đổi theo thời gian (0,5 đ) Câu (2đ): a) Ví dụ: Khi bánh xe đạp quay, bóp nhẹ phanh thì vành bánh chuyển động chậm lại Lực sinh má phanh ép sát lên vành bánh, ngăn cản chuyển động vành gọi là lực ma sát trượt Nếu bóp phanh mạnh thì bánh xe ngừng quay và trượt trên mặt đường, đó lực ma sát trượt bánh xe và mặt đường (1 đ) b) Khi đá bóng lăn trên sân cỏ, bóng lăn chậm dần dừng lại Lực mặt sân tác dụng lên bóng, ngăn cản chuyển động lăn bóng là lực ma sát lăn (1 đ) Câu : Tóm tắt : (0,5 đ) t = 2h S = 108km v = ? k/h ? m/s Giải : Vận tốc Ô tô là : ADCT : v S t Thay số 108 v 54(km / h) 54.1000  15(m / s ) 3600 (1,5 đ) Đáp số : 54k/h ; 15m/s Câu 10 : a) m = 10kg  P = 100kg b) P = 25000N P = 100N 20N 5000N Người đề Người duyệt Đoàn Thị Lệ Uyên Hồ Thị Huyền (5) (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA 1T LY 8, KIEM TRA 1T LY 8