BAO CAO CONG DOAN NHIEM KI 20122015

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:45

III/ Kết quả thực hiện 4 chương trình hành động của công đoàn: Bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội công đoàn nhiệm kì qua, BCH công đoàn đã xây dựng chương trình hoạ[r] (1)CÔNG ĐOÀN GD- ĐT TRIỆU PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS TRIỆU Độc lập - Tự - Hạnh phúc ===*=== Triệu Vân, ngày 15 tháng 08 năm 2012 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2010-2012 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHỆM KI 2012-2015 Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa toàn thể anh chi em công đoàn viên! Kính thưa Đại hội! Đại hội công đoàn trường THCS Triệu Vân nhiệm kì 2012-2015 diễn bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sức thi đua chào mừng kỉ niệm 67 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hộị chủ nghĩa Việt Nam Năm học 2012-2013 la năm diễn Đại hội công đoàn sở các cấp, tiến tới Đại hội công đoàn giáo dục huyện Triệu Phong và công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Trị với tâm không ngừng nâng cao vai trò tổ chức công đoàn, xứng đáng là ‘tổ ấm” CNVC-LĐ nói chung và CNVC-LĐ nghành giáo dục nói riêng Trong tháng ngày mùa thu lich sử này, không khí chào đón năm học diễn sôi khắp nơi Thầy và trò trường THCS Triệu Vân khẩn trương chuẩn bị cho năm học với tâm, nổ lực nâng cao chất lượng giáo dục cách toàn diện, góp phần thúc đẩy nghiệp giáo dục xã nhà lên chặng đường với nhiều thành công mới, xứng đáng với truyền thống hiếu học vùng quê vốn còn quá nhiều khó khăn Triệu Vân Với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, thiết thực”, Đại hội công đoàn trường nhiệm kì 2012-2015 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá, kiểm điểm lại việc thực Nghị công đoàn nhiệm kì 2010-2012 đồng thời đề mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ công đoàn nhiệm kì 2012-2015 nhằm phối hợp cùng chính quyền thực thành công nhiệm vụ GD nay, đồng thời thể rõ trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người lao động đơn vị Phần thứ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG NHIỆM KÌ 2010-2012 I/ Khái quát tình hình chung hoạt động công đoàn nhiệm kì 2010-2012 Bên cạnh kế hoạch chung cho nhiệm kì mà Đại hội công đoàn nhiệm kì 2010-2012 đã đề ra, hàng năm BCH công đoàn vào nhiệm vụ cụ thể công đoàn ngành, ngành GDĐT huyện Triệu Phong và kế hoạch hoạt động nhà trường theo Hội nghị CBGV đầu năm học, đặc biệt là tình hình thực tế địa phương mà công đoàn phối hợp với nhà trường đề kế hoạch cụ thể cho tháng, quý và xem đó là sở để hoạt động Với phối hợp cách (2) đồng bộ, nhịp nhàng với chính quyền đồng cấp mà nhiệm kì qua hoạt động công đoàn nhà trường đã đạt kết đáng phấn khởi Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho Công đoàn viên luôn công đoàn quan tâm, công đoàn phát động và kêu gọi công đoàn viên thực tốt phong trào thi đua nhà trường các vận động mang tính xã hội rộng lớn ngành và nhà trường Công đoàn phối hợp với nhà trường xây dựng quy mô trường lớp ngày càng ổn định, khang trang, chất lượng giáo dục không ngừng cải thiện theo hướng tiến rõ rệt Đội ngũ nhà giáo ngày càng đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, có đạo đức lối sống lành mạnh, sáng, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng đáp ứng yêu cầu giáo dục thời đại Có đựoc kết phần là nhờ quan tâm các cấp lãnh đạo, điều quan trọng chính là tâm lãnh đạo trường, phấn đấu không mệt mỏi mổi CBGV, đoàn viên công đoàn nhà trường II/ Tình hình đội ngũ: 1/ Số lượng: Tổng số công đoàn viên công đoàn nhiệm kì qua tương đối ổn định: Tổng số CĐV công đoàn là: 24 đồng chí Trong đó nữ: 12 đồng chí Đảng viên: 09 đồng chí 2/ Chất lượng đội ngũ: Nhìn chung nhiệm kì qua, chất lượng đội ngũ đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ mặt, tư tưởng đội ngũ tương đối ổn định, đoàn kết, giữ vững phẩm chất đạo đức nhà giáo, có lối sóng lành mạnh, văn hoá, có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc chuyên môn hoạt động các đoàn thể, có tinh thần tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ mặt Kết cụ thể sau: - Tổng số GV đứng lớp đạt chuẩn la: 17/17 Đ/c chiếm 100% Trên chuẩn là: 09/17 Đ/c chiếm 52.9% 3/ Về đời sống công đoàn viên Thu nhập công đoàn viên dựa vào đồng lương là chủ yếu, đa số đoàn viên công đoàn vào nghề nên mức lương còn thấp, chưa kể giáo viên hợp đồng Trong đó giá thị trường không ngừng tăng cao, việc chu cấp cho cái ăn học ngày càng tăng cao nên đời sống công đoàn viên còn gặp không ít khó khăn III/ Kết thực chương trình hành động công đoàn: Bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội công đoàn nhiệm kì qua, BCH công đoàn đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể theo năm học và tổ chức thực thông qua chương trình công tác mà Đại hội đã xác định, kết sau: Thứ nhất: Về chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng công đoàn viên, tạo động lực nâng cao hiêu quả, chất lượng giáo dục nhà trường - Trong nhiệm kì qua, công đoàn luôn phối hợp với nhà trường việc chăm lo thực các chế độ chính sách Nhà nước CĐV việc chi trả lương và các khoản phụ cấp, đảm bảo cho quyên lợi anh chi em công đoàn không bị thiệt thòi Quan tâm việc đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN, làm các chế độ nghỉ sinh, nghỉ dưỡng sức cho người lao động nhiệm kì qua đã co 02 công đoàn viên hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức theo chế độ (3) - Việc nâng lương trước thời hạn, nâng lương định kì thực công khai, dân chủ, đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi cho công đoàn viên Ngoài việc nâng lương định kì theo quy định, công đoàn cùng với nhà trường làm thủ tục xét đề nghị nâng lương trước thời hạn cho 02 đồng chí co thành tích xuất sắc công tác là đồng chí Nguyễn Thanh Phong (năm 2010-2011) và Trần Viết Thanh (năm 2011-2012) - Công tác thăm viếng ốm đau, sinh đẻ, tang gia, hiếu hỉ BCH công đoàn chú trọng quan tâm và xem đó là nhiệm vụ quan trọng công đoàn là tổ ấm thứ hai, là nơi chia khó khăn CĐV, nhiên còn số trường hợp chưa thực kịp thời thiếu thông tin chiều số lý khách quan khác - Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, công đoàn luôn vận động công đoàn viên tham gia quyên góp ủng hộ các công đoàn viên ngành gặp khó khăn, mắc bệnh nặng theo thư kêu gọi công đoàn; đóng góp ngày lương hổ trợ nhân dân Nhật Bản thảm hoạ kép động đất - sóng thần tháng 03 năm 2011; đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai theo chủ trương chung ngành Công đoàn đã vận động CĐV tham gia xây dựng nguồn quỹ tham quan từ tháng 06 năm 2010 với mức 150.000đ/ tháng Số tiền quý tham quan đóng góp hàng tháng BCH công đoàn tạo điều kiện cho công đoàn viên mượn giúp anh chị em phần nào vơi gánh nặng lúc khó khăn để an tâm công tác.Trong dịp hè 2012 công đoàn cùng nhà trường tổ chức cho anh chị em tham quan học tập các tỉnh phía Bắc thời gian ngày với tổn kinh phí 100.000.000đ Công đoàn hổ trợ, động viên CĐV tham gia học nâng cao trình độ với mức 100.000đ/ người/ năm Mặc dù số tiền không lơn đó là động viên có ý nghĩa, nhằm khuyến khích ý thức tu dưỡng, rèn luyện CĐV BCH công đoàn phối hợp với nhà trường bố trí, nhắc nhở CĐV khu nội trú ăn gon gàng, ngăn nắp, xây dựng cảnh quan khu nội trú khang trang, đẹp 2.Thứ hai: Về nâng cao phẩm chất, lực và trình độ nghề nghiệp đội ngũ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá, đại hoá và xã hội hoá Công đoàn đã phối hợp với nhà trường xếp, bố trí để 100% CĐV tham gia học tập chính trị theo kế hoạch ngành triển khai đầu năm học Tất CĐV học tập các chuyên đề Đạo đức Hồ Chí Minh Sau học các đồng chí đã làm tốt bài thu hoạch Các CĐV đã nhiệt tình hưởng ứng vận động Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Bộ chính trị phát động Một số đồng chí đã vận dụng tư tưởng Người vào việc làm cụ thể đem lại hiệu cao công tác chuyên môn, góp phần cùng với nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học 100% CĐV tích cực hưởng ứng vận động “Hai không” với nội dung nên đã đánh giá đúng thực chất kết học tập học sinh Mỗi công đoàn viên luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phấn đấu để xứng đáng là gương sáng đạo đức tinh thần tự học, sáng tạo để học sinh noi theo Trên tinh thần quán triệt thị 40 Ban bí thư Trung ưng, công đoàn đã trực tiếp vận động đoàn viên công đoàn tham gia các khoá đào tạo để nâng cao trình độ nhiều hình thức đó chủ yếu là hình thức đào tạo Từ xa Trong nhiệm kì qua, toàn trường có 08 đ/c tham gia học nâng cao trình độ, có 03 đồng chí đã tôt nghiệp đại học và chuyển ngạch lương từ 15a.202 sang ngạch lương 15a.201 Ngoài còn có số đ/c tham gia học các chứng tin học, ngoại ngữ Hiện gần 100% CĐV đã có chứng (4) tin học, đây là thuận lợi việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo phương pháp - Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao Công đoàn Ngành tổ chức công đoàn trường tích cực tham gia hưởng ứng (tham gia hội thi nữ giáo viên tài và duyên dáng, hội thi thể dục thể thao… công đoàn ngành tổ chức) Thứ ba: Thực các phong trào thi đua, các vận động mang tính xã hội rộng lớn ngành, trường Công đoàn thường xuyên phối hợp với chuyên môn nhà trường phát động các phong trào thi đua nhà trường mà trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt” Các hoạt động thao giảng, dự tổ chức thường xuyên nhân các lễ lớn năm 22/10, 20/11, 08/03, 26/03 Nhiệm kì qua chuyên môn đã tổ chức nhiều chuyên đề đổi phương pháp dạy học đạt hiệu cao 100% giáo viên đứng lớp tham gia thao giảng, dự đúng quy định Mỗi năm thao giảng ít tiết/ đồng chí Các tiết thao giảng chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng, và ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 08 đ/c, đó năm học 2008-2009 là 02 đ/c, năm học 2010-2011 là 06 đ/c; giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 01 Đ/C, giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin cấp tỉnh 01 Đ/C GV môn có đầu tư ôn tập thêm cho đội tuyển học sinh giỏi nên chất lượng mũi nhọn số môn đạt kết khá cao, điển hình môn địa lí đạt 02 giải khuyến khích cấp huyện , môn lịch sử đạt 01 giải khuyến khích cấp huyện năm 2011-2012 Phong trào “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” trì cách thường xuyên Phần đông chị em CĐV giữ vững phẩm chất đạo đức nhà giáo, có lực trình độ, thực tốt các chuẩn mực người phụ nữ mới, góp phần vào việc đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt nhà trường và làm đẹp thêm nếp sống hạnh phúc gia đình Cuộc vận động “Dân chủ- Kỉ cương-Tình thương-Trách nhiệm” trì và tiếp tục đẩy mạnh Mọi công việc công đoàn và nhà trường công khai hoá để CĐV có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng Công đoàn viên đã gắn hai yếu tố Dân chủ, Kỉ cương với vận động “Hai không” và vận động “Mỗi thầy cô giáo là gương đạo đức tự học, sáng tạo” góp phần làm chuyển biến nề nếp, kỉ cương dạy học, thi cử, đánh giá, xếp loại học sinh Công đoàn đã động viên CĐV thực tốt các vận động lớn đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học (5 ngày lương/ năm) Thứ tư: Xây dựng công doàn sở vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh - BCH công đoàn luôn quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là đại diện cho tiếng nói bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng CĐV Kết hàng năm công đoàn trường công đoàn ngành công nhận là công đoàn sơ vững mạnh - Công đoàn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu CĐV ưu tú cho Chi cử tham gia học các lớp Cảm tình Đảng Nhiệm kì qua đã giới thiệu cho Chi 05 CĐV ưu tú tham gia học lớp Cảm tình Đảng, làm thủ tục giới thiệu cho chi chuyên lên cấp trên xét kết nạp 03 đ/c, đã kết nạp 03 đ/c, đưa tổng số Đảng viên chi lên 09đ/c IV/ Những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm: (5) Những tồn - Mặc dù đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho công đoàn viên việc thực tôt các chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước song hiệu qua mang lại chưa cao - Kế hoạch công tác, hoạt động hàng tháng công đoàn nhiều lúc chưa rõ ràng và thực phù hợp với tình hình nhà trường - Một số CĐV chưa thực thẳng thắn công tác phê bình và tự phê bình để xây dựng tổ chức công đoàn thật vững mạnh Tinh thần chủ nghĩa bình quân còn Các họp chưa thẳng thắng góp ý để nhà trường và công đoàn kịp thời diều chỉnh tồn tại, khuyết điểm - Trong hoạt động công đoàn, số CĐV còn thiếu trách nhiệm, chưa thật nhiệt tình - Sự phối hợp công đoàn và nhà trường, chuyên môn nhiều chưa nhịp nhàng, đồng ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi CĐV Nguyên nhân tồn - Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn chưa thực đổi mới, sáng tạo - BCH công đoàn chưa phát huy mạnh, trí tuệ công đoàn viên nên số hoạt động có hiêu chưa cao - BCH công đoàn là kiêm nhiệm, đảm nhận nhiều công việc giao nên chắn hoạt động công đoàn còn bị chi phối - CBGV chưa phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng CĐV với BCH công đoàn nên số vướng mắc giải thiếu kịp thời Bài học kinh nghiệm Từ thực tiễn hoạt động công đoàn nhiệm kì qua, có thể rút số bài học sau: - Hoạt động công đoàn cần phải bám sát Điều lệ công đoàn, tuân thủ đạo công đoàn cấp trên, đạo Chi Đảng, chủ động công tác phối hợp với chính quyền để hoàn thành nhiệm vụ đề - Hoạt động công đoàn cần bám sát thực tế, chọn việc, chọn phong trào để làm, dể phát động, tránh tượng tổ chức các hoạt động tràn lan, kém hiệu quả, gây tốn kém - Sau hoạt động cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thương, động viên kịp thời cá nhân tiêu biểu, có kích thích ý thức, tinh thần tham gia CĐV - Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm người làm công tác công đoàn Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2012-2015 Tiếp tục thực Nghị Đại hội X công đoàn Việt Nam, Nghị Đại hội XIII công đoàn GDVN, kế hoạch hoạt động công đoàn ngành GD-ĐT Triệu Phong, trên sở quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học, hoạt động công đoàn nhiệm kì tới cần đạt các nhiệm vụ chủ yếu sau: I/ Nhiệm vụ chủ yếu: 1/ Công đoàn phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công đoàn viên thực nghiêm túc đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước, qui định, qui chế Ngành, trường Công đoàn phải là cầu nối gắn kết các CĐV thành khối thống nhất, đoàn kết, thực yêu thương, biết giúp đỡ, chia lẫn (6) 2/ Tích cực tham gia các phong trào thi đua công đoàn cấp trên, Ngành nhà trường mà đó đặc biệt chú trọng đến phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, phong trào “Dân chủ- Kỉ cương- Tình thương- Trách nhiệm” 3/ Quan tâm đến việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng CĐV Giám sát việc thực các chế độ chính sách nhà nước CĐV việc chi trả lương, các chế độ phụ cấp khác (BHXH, BHYT, dưỡng sức ) 4/ Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh 5/ Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT nhân các dịp lễ lớn năm nhằm giúp CĐV có đời sống tinh thần phong phú, tạo niềm vui thực để CĐV an tâm công tác 6/ Phối hợp với nhà trường thực tốt nhiệm vụ năm học II/ Nội dung và chương trình hoạt động cụ thể: 1/ Công đoàn là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho CĐV, tạo niềm tin CĐV để họ thật an tâm công tác nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Công đoàn phối hợp nhịp nhàng, đồng với Nhà nước để giải kịp thời chế độ, chính sách CĐV - Vận động công đoàn viên chăm lo và tự chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần - Tiếp tục thực tốt công tác thăm viếng, động viên kịp thời các trường hợp đau ốm, sinh đẻ, tang gia, hiếu hỉ theo quy chế mà Đại hội đã đề và trí thông qua - Tiếp tục xây dựng nguồn quỹ tham quan với mức đóng góp 150.000đ/ người / tháng 2/ Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ giáo viên nhằm thực nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng nhà trường - Tiếp tục quán triệt Nghị TƯ II nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán quản lí giáo dục, công đoàn tiếp tục làm tốt công tác vận động CĐV tham gia học tập nâng cao trình độ nhiều hình thức, phấn đấu đến năm 2015 thì 100% CĐV đạt trình độ trên chuẩn - Công đoàn tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn viên có thể tham gia học tập, bồi dưỡng chính trị, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thời đại Bên cạnh nâng cao trình độ cần rèn luyên phẩm chất đạo đức để CĐV thực có đủ đức dục và trí dục, xứng đáng là gương sáng cho HS đồng nghiệp 3/ Tổ chức thực tốt các phong trào thi đua, các vận động mang tính xã hội rộng lớn Ngành - Công đoàn phải phối hợp với chuyên môn để làm tốt phong trào thi đua “Hai tốt” nhà trường cách thường xuyên, liên tục suốt năm học, đặc biệt là nhân các ngày lễ lớn 20/11, 08/03, 26/03 Cụ thể: GV phải thao giảng và hội thi ít 02 tiết /HK, dự 20tiết/ năm - Trong công tác tra, kiểm tra phải đảm bảo tính công bằng, chính xác, trung thực, đánh giá đúng thực chất lực người tra, kiểm tra, mặt mạnh để phát huy, mặt yếu để khắc phục, tránh tình trạng đánh giá cách chung chung, thiếu cụ thể - Vận động công đoàn viên tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, cụ thể phấn đấu đạt 06 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 02 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trên nhiệm kì - Tiếp tục vận động CĐV tham gia tích cực các vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động “Hai không”, vận động “Dân chủ- Kỉ cương- Tình thương- Trách nhiệm”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các vận động lớn Đảng, Nhà nước (7) 4/ Đổi tổ chức công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, cao chất lượng đội ngũ cán công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền sạch, vững mạnh - Với tinh thần công bằng, dân chủ, khách quan, Đại hội này chúng ta cần sáng suốt lựa chọn CĐV có lực, nhiệt tình với hoạt động công đoàn vào BCH công đoàn nhiệm kì tới để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng mình - Các đồng chí tín nhiệm vào BCH nhiệm kì cần phải đem hết nhiệt tình, trách nhiệm để xây xựng công đoàn thực vững mạnh, xứng đáng với tin tưởng đoàn viên công đoàn - BCH công đoàn cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát thực với tình hình thực tế và phải dựa trên kế hoạch hoạt động công đoàn ngành - Công đoàn phải làm tốt công tác theo dõi, bồi dưỡng CĐV ưu tú giới thiệu cho Chi để cử tham gia các lớp cảm tình Đảng, ít 02 đ/c /nhiệm kì Trên sở phát huy kết đã đạt nhiệm kì 2010-2012, vào nhiệm vụ năm học ngành, trường, BCH công đoàn đã xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn nhiệm kì, đây chính là sở để BCH công đoàn triển khai các hoạt động cụ thể, phù hợp cho năm, quý và tháng BCH công đoàn kêu gọi các CĐV hãy cùng chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến để công đoàn hoạt động có hiệu thời gian tới Cuối cùng thay mặt BCH công đoàn xin chúc quý vị đại biểu cùng đoàn viên công đoàn mạnh khoẻ Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Xin trân trọng cám ơn! T/M BCH CÔNG ĐOÀN Chủ tịch Hồ Thanh Tâm (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO CONG DOAN NHIEM KI 20122015, BAO CAO CONG DOAN NHIEM KI 20122015