De kiem tra giua hoc ky II

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 21:56

a/ Bạn em nghịch, làm gãy cây thước của em, bạn nói: “Xin lỗi, mình lỡ tay thôi”.. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin phép cho Sơn nghỉ học...[r] (1)Trường :Tiểu học Xuân Lạc ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Lớp:…… Năm học 2009-2010 Họ tên:……… MÔN TIẾNG VIỆT (lớp 2) –Thời gian làm 40 phút ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN Điểm đọc Điểm viết Điểm TB A- KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm ) I- Đọc thành tiếng (6đ) GV cho HS đọc đoạn tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27 II- Đọc hiểu ( đ ) HS đọc thầm bài: Tôm Càng Cá Con - Tiếng Việt tập II trang 68 khoanh tròn vào câu trả lời Câu 1: Khi tập đáy sông, Tôm Càng gặp chuyện ? a Gặp cá dữ, mắt đỏ ngầu b Gặp bạn Cá Con c Va phải hịn đá Câu 2: Đi vẩy Cá Con có lợi ích ? a Đuôi vừa mái chèo, vừa bánh lái, vẩy bảo vệ thể b Đuổi, vẩy để tự vệ chống lại kẻ thù c Đuổi, vẩy để làm cho Cá Con thêm đẹp Câu 3: Tôm Càng làm để cứu Cá Con ? a, Chạy đến với cá b, Hơ hốn cho Cá Con biết để trốn c, Tôm Càng vội búng càng, vọt tới, xô bạn vào ngách đá nhỏ Câu 5: Câu hỏi cho phận in đậm câu : “ Sóc chuyền từ cành sang cành khác nhanh thoăn ” là: a, Sóc ? b, Sóc đâu ? (2)B- KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm ) I- Chính tả: ( điểm ) Nghe viết: “Ngày hội đua voi Tây Nguyên” Tiếng Việt - tập II trang 48 II- Tập làm văn: ( điểm ) 1 Em đáp lại lời xin lỗi trường hợp sau: a/ Bạn em nghịch, làm gãy thước em, bạn nói: “Xin lỗi, lỡ tay thơi” ……… ……… b/ Lối đơng người, bạn vội, nói với em: “Xin lỗi cho tớ trước chút” ……… ……… 2 Hãy viết lời đáp Nam trường hợp sau: - Chào cháu - ……… - Cháu cho hỏi, có phải nhà bạn Nam không? - ……… - Tốt Cô mẹ bạn Sơn - ……… (3)ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 2 -A- KIỂM TRA ĐỌC: (10đ) I- Đọc thành tiếng (6đ) HS đọc trôi chảy, ngắt nghỉ đúng, thể trạng thái tình cảm cho điểm Tuỳ mức độ sai sót mà GV cho mức điểm lại: 5,5 ; ; 4,5 ; … II- Đọc hiểu: (4đ) Mỗi ý cho điểm Đáp án: Câu 1: b Gặp bạn Cá Con Câu 2: a Đuôi vừa mái chèo, vừa bánh lái, vẩy bảo vệ thể Câu 3: c, Tôm Càng vội búng càng, vọt tới, xô bạn vào ngách đá nhỏ Câu 4: c, Sóc chuyền cành nào? B- KIỂM TRA VIẾT: (10đ) I- Chính tả: 5đ Bài viết tả, trình bày đẹp cho 5đ Sai lỗi (âm, vần) trừ 1đ Sai lỗi dấu trừ 1đ II- Tập làm văn: Bài 1: 2đ Đúng lời xin lỗi cho 1đ a Không sao, lần sau bạn nhớ cẩn thận b Không sao, bạn trước Bài 2: - Cháu chào cô ạ! - Vâng, nhà cháu ạ!
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra giua hoc ky II, De kiem tra giua hoc ky II