KTHKIITin 420112012

11 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:58

EM LÀ HOA HỒNG NHỎ Sáng tác: Trịnh Công Sơn Em sẽ là mùa xuân của Mẹ Em sẽ là màu nắng của Cha Em đến trường học bao điều lạ Môi hé cười là những nụ hoa Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ E[r] (1)PHÒNG GD&ĐT TP SƠN LA TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP – NĂM HỌC 2011-2012 Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên:………… .……………Lớp: 5A I LÝ THUYẾT: (5 ĐIỂM) Câu 1:(1 điểm) Nêu các bước để chép hay di chuyển văn bản? Các bước thực hiện: Câu 2:(1 điểm) Khoanh vào dòng lệnh sau đây dùng để chèn tệp hình vẽ vào văn bản? A Table/ Insert/ Table… B Format/ Drop Cap… C Insert/ Picture/ From File… Câu 3: (1 điểm) Nêu các bước chèn tệp hình vẽ vào văn bản? Các bước thực hiện: Câu 4: (1 điểm) Nêu các bước để thực thêm hàng trên bảng? Các bước thực hiện: Câu 5:(1 điểm) Diễn giải các lệnh đây: ST: Hiện hình PU: PD: HT: FD n: LT k: RT k: Cs: BK n: Repeat: (2) PHÒNG GD&ĐT TP SƠN LA TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP – NĂM HỌC 2011-2012 Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên:………… .……………Lớp: 5A ĐỀ II PhÇn thùc hµnh: (5 ĐIỂM) Câu 1: (2 điểm) Em hãy gõ và trình bày bài thơ sau theo mẫu: TIẾNG HÁT NGƯỜI LÀM GẠCH Đất im lặng chân ta Mà nghe có tiếng phố, nhà vang âm, Lắng nghe có tiếng hát thầm đất ơi! Hòn đất là hòn đất rời Thành vuông gạch dẻo – tay người nhào nên Hòn đất là hòn đất mềm Qua nghìn độ lửa – bền dài lâu Hòn đất là hòn đất nâu Ra lò – rực rỡ đất màu đỏ tươi Nhanh tay, nào bạn mình ơi! Gạch trăm ngả, trăm nơi chờ Câu 2: (3 điểm) Hãy sử dụng câu lệnh cho Rùa vẽ các hình sau: (3) PHÒNG GD&ĐT TP SƠN LA TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP – NĂM HỌC 2011-2012 Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên:………… .……………Lớp: 5A ĐỀ II PhÇn thùc hµnh: (5 ĐIỂM) Câu 1: (2 điểm) Em hãy gõ và trình bày bài thơ sau theo mẫu: TIẾNG HÁT NGƯỜI LÀM GẠCH Đất im lặng chân ta Mà nghe có tiếng phố, nhà vang âm, Lắng nghe có tiếng hát thầm đất ơi! Hòn đất là hòn đất rời Thành vuông gạch dẻo – tay người nhào nên Hòn đất là hòn đất mềm Qua nghìn độ lửa – bền dài lâu Hòn đất là hòn đất nâu Ra lò – rực rỡ đất màu đỏ tươi Nhanh tay, nào bạn mình ơi! Gạch trăm ngả, trăm nơi chờ Câu 2: (3 điểm) Hãy sử dụng câu lệnh cho Rùa vẽ các hình sau: PHÒNG GD&ĐT TP SƠN LA TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP – NĂM HỌC 2011-2012 (4) Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên:………… .……………Lớp: 5A ĐỀ II PhÇn thùc hµnh: (5 ĐIỂM) Câu 1: (2 điểm) Em hãy gõ và trình bày bài thơ sau theo mẫu: TIẾNG HÁT NGƯỜI LÀM GẠCH Đất im lặng chân ta Mà nghe có tiếng phố, nhà vang âm, Lắng nghe có tiếng hát thầm đất ơi! Hòn đất là hòn đất rời Thành vuông gạch dẻo – tay người nhào nên Hòn đất là hòn đất mềm Qua nghìn độ lửa – bền dài lâu Hòn đất là hòn đất nâu Ra lò – rực rỡ đất màu đỏ tươi Nhanh tay, nào bạn mình ơi! Gạch trăm ngả, trăm nơi chờ Câu 2: (3 điểm) Hãy sử dụng câu lệnh cho Rùa vẽ các hình sau: PHÒNG GD&ĐT TP SƠN LA TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP – NĂM HỌC 2011-2012 Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề) (5) Họ và tên:………… .……………Lớp: 5A ĐỀ II PhÇn thùc hµnh: (5 ĐIỂM) Câu 1: (2 điểm) Em hãy gõ và trình bày bài thơ sau theo mẫu: TIẾNG HÁT NGƯỜI LÀM GẠCH Đất im lặng chân ta Mà nghe có tiếng phố, nhà vang âm, Lắng nghe có tiếng hát thầm đất ơi! Hòn đất là hòn đất rời Thành vuông gạch dẻo – tay người nhào nên Hòn đất là hòn đất mềm Qua nghìn độ lửa – bền dài lâu Hòn đất là hòn đất nâu Ra lò – rực rỡ đất màu đỏ tươi Nhanh tay, nào bạn mình ơi! Gạch trăm ngả, trăm nơi chờ Câu 2: (3 điểm) Hãy sử dụng câu lệnh cho Rùa vẽ các hình sau: PHÒNG GD&ĐT TP SƠN LA TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP – NĂM HỌC 2011-2012 Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên:………… .……………Lớp: 4A (6) Đề 1: I LÝ THUYẾT: (5 ĐIỂM) Hãy khoanh tròn vào đáp án đứng các câu sau: Câu 1:(1 điểm) Trong gõ phím, hàng phím nào luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay? A Hàng phím trên C Hàng phím số B Hàng phím D Hàng phím sở Câu 2:(1 điểm) Trên màn hình Word, nút lệnh nào dùng để hai bên lề cho văn bản? A B C D Câu 3:(1 điểm) Trong các nút lệnh đây, nút lệnh nào dùng để chọn phông chữ? A B C D Câu 4:(1 điểm) Những dòng lệnh nào đây là câu lệnh viết đúng?  Repeat [fd 100 rt 90]  Repeat [fd 100 rt, 90)  Repeat [fd 100, rt 90]  Repeat [fd, 100 rt 90]  Repeat (fd 100 rt 90]  Repeat [fd 100 rt 90]  Repeat [fd 100 rt 90]  Repeat [fd 100 rt 90]  Repeat [fd 100 rt 90]  Repeat [fd 100 rt 90]  Repeat [fd 100 rt 90]  Repeat [fd 100 rt, 90) Câu 5:(1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( ) các câu sau? a) Muốn rùa vị trí xuất phát, ta dùng lệnh b) Muốn rùa vị trí xuất phát và xoá màn hinh ta dùng lệnh c) Biểu tượng rùa trên màn hình Logo có dạng hình d) Sau viết lệnh HideTurtle thì rùa e) Sau dùng lệnh PenUp thì rùa không .nữa PHÒNG GD&ĐT TP SƠN LA TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP – NĂM HỌC 2011-2012 Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên:………… .……………Lớp: 4A (7) Đề 1: II THỰC HÀNH (5 ĐIỂM) Câu 1: (2 điểm) - Khởi động phần mềm soạn thảo Chọn phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 - Gõ và trình bày văn sau theo mẫu EM LÀ HOA HỒNG NHỎ Sáng tác: Trịnh Công Sơn Em là mùa xuân Mẹ Em là màu nắng Cha Em đến trường học bao điều lạ Môi hé cười là nụ hoa Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ Em gối đầu trên dòng thơ Em thấy mình là hoa hồng nhỏ Bay trời là tháng ngày qua Câu 2: (3 điểm) Hãy sử dụng câu lệnh cho Rùa vẽ các hình sau: PHÒNG GD&ĐT TP SƠN LA TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP – NĂM HỌC 2011-2012 Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên:………… .……………Lớp: 4A Đề II THỰC HÀNH: (5 ĐIỂM) Câu 1: (2 điểm) (8) - Khởi động phần mềm soạn thảo Chọn phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 - Gõ và trình bày văn sau theo mẫu EM LÀ HOA HỒNG NHỎ Sáng tác: Trịnh Công Sơn Em là mùa xuân Mẹ Em là màu nắng Cha Em đến trường học bao điều lạ Môi hé cười là nụ hoa Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ Em gối đầu trên dòng thơ Em thấy mình là hoa hồng nhỏ Bay trời là tháng ngày qua Câu 2: (3 điểm) Hãy sử dụng câu lệnh cho Rùa vẽ các hình sau: PHÒNG GD&ĐT TP SƠN LA TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP – NĂM HỌC 2011-2012 Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên:………… .……………Lớp: 4A ĐỀ II THỰC HÀNH: (5 ĐIỂM) Câu 1: (2 điểm) (9) - Khởi động phần mềm soạn thảo Chọn phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 - Gõ và trình bày văn sau theo mẫu EM LÀ HOA HỒNG NHỎ Sáng tác: Trịnh Công Sơn Em là mùa xuân Mẹ Em là màu nắng Cha Em đến trường học bao điều lạ Môi hé cười là nụ hoa Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ Em gối đầu trên dòng thơ Em thấy mình là hoa hồng nhỏ Bay trời là tháng ngày qua Câu 2: (3 điểm) Hãy sử dụng câu lệnh cho Rùa vẽ các hình sau: PHÒNG GD&ĐT TP SƠN LA TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP – NĂM HỌC 2011-2012 Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên:………… .……………Lớp: 4A Đề 4: II THỰC HÀNH (5 ĐIỂM) Câu 1: (2 điểm) - Khởi động phần mềm soạn thảo Chọn phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 - Gõ và trình bày văn sau theo mẫu (10) EM LÀ HOA HỒNG NHỎ Sáng tác: Trịnh Công Sơn Em là mùa xuân Mẹ Em là màu nắng Cha Em đến trường học bao điều lạ Môi hé cười là nụ hoa Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ Em gối đầu trên dòng thơ Em thấy mình là hoa hồng nhỏ Bay trời là tháng ngày qua Câu 2: (3 điểm) Hãy sử dụng câu lệnh cho Rùa vẽ các hình sau: ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM KHỐI PHẦN 1: LÝ THUYẾT (5 ĐIỂM) Câu 1: D (1đ) Câu 2: C (1đ) Câu 3: A (1đ) Câu 4: B (1đ) Câu 5: C (1đ) PHẦN 2: THỰC HÀNH (5 ĐIỂM) Câu 1: (2 điểm) - Chọn đúng phông chữ, cỡ chữ: (0,5đ) (11) - Trình bày giống theo mẫu và đúng chính tả: Câu 2: (3 điểm) - Vẽ đúng hình điểm (1,5đ) (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: KTHKIITin 420112012, KTHKIITin 420112012