DE THI HKII MON SINH 8

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:57

- Thụ thai: trứng được thụ tinh bám vào thành tử cung tiếp tục phát triển thành thai.(0,5 điểm) - Sự thụ thai chỉ xảy ra khi trứng đã thụ tinh bám được và làm tổ trong lớp niêm mạc tử c[r] (1)ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM SINH HỌC 8 ĐỀ 2 I – Trắc nghiệm (5đ) Mỗi câu 0,25 điểm C A C B A C B D B 10 B 11 A 12 C 13 A 14 B 15 A 16 B 17 A 18 B 19 D 20 B II Tự luận: (5 điểm) Câu 1: (1 điểm) - Viễn thị tật mà mắt có khả nhìn xa (0,5 điểm) - Cách khắc phục: đeo kính lão (kính viễn hay kính hội tụ) (0,5 điểm) Câu 2: (2 điểm) - Chức tuyến tụy: Tuyến tuỵ tuyến pha, vừa tiết dịch tiêu hoá (chức ngoại tiết) vừa tiết hoocmôn (chức nội tiết).(1 điểm) - Vai trị hoocmơn tuyến tụy: Có loại hoocmơn insulin glucagơn có tác dụng điều hồ lượng đường máu ổn định: insulin làm giảm đường huyết đường huyết tăng, glucagôn làm tăng đường huyết lượng đường máu giảm.(1 điểm) Câu 3: (2 điểm) - Thụ tinh: kết hợp trứng tinh trùng tạo thành hợp tử (0,5 điểm) - Thụ thai: trứng thụ tinh bám vào thành tử cung tiếp tục phát triển thành thai.(0,5 điểm) - Sự thụ thai xảy trứng thụ tinh bám làm tổ lớp niêm mạc tử cung (0,25 điểm) - Muốn tránh thai cần nắm vững nguyên tắc (0,75 điểm) + Ngăn trứng chín rụng
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HKII MON SINH 8, DE THI HKII MON SINH 8