De thi HKII Vat ly 9 1112

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:46

Khoảng cách từ màng lưới đến thể thuỷ tinh không đổi còn khoảng cách từ phim đến vật kính của máy ảnh thì thay đổi.. Thể thuỷ tinh của mắt có vai trò như vật kính trong máy ảnh.[r] (1)TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Giáo viên đề:Phạm Văn Hòa BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC: 2011 – 2012 MÔN VẬT LÝ LỚP THỜI GIAN: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) Thời gian làm phần trắc nghiệm: 12 phút Họ và tên: …………………………………………………; Lớp:………………… Điểm Nhận xét thầy, cô giáo I - TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) ( HS làm trực tiếp trên đề này) Dùng bút khoanh tròn chữ cái đứng trước phần trả lời đúng các câu sau: Câu Máy phát điện xoay chiều là thiết bị dùng để: A Biến đổi điện thành B Biến đổi thành điện C Biến đổi nhiệt thành điện D.Biến đổi quang thành điện Câu Nếu tăng hiệu điện hai đầu đường dây tải điện lên 10 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây dẫn sẽ: A.tăng lên 100 lần B tăng lên 200 lần C.giảm 100 lần D.giảm 10 lần Câu Ảnh vật tạo thấu kính phân kỳ có đặc điểm: A ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ vật B ảnh ảo, cùng chiều, lớn vật C ảnh thật, ngược chiều, nhỏ vật D ảnh thật, ngược chiều, lớn vật Câu Đun sôi nồi nước cần 0,5 kg than bùn, dùng củi khô thì đun sôi nồi nước đó cần bao nhiêu củi? Cho biết suất toả nhiệt củi khô và than bùn là 10.10 6J/kg; 14.106J/kg A 0,5kg B 0,7kg C 0,9kg D 1kg Câu Một người bị cận thị, không đeo kính có thể nhìn rõ vật xa mắt là 50 cm Người đó phải đeo kính cận có tiêu cự là bao nhiêu? A 30 cm B 40cm C 50 cm D 60 cm Câu Trong công việc nào đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt ánh sáng? A.Đưa chậu cây ngoài trời cho cây phát triển B Phơi thóc ngoài sân trời nắng to C Kê bàn học cạnh cửa sổ cho sáng D Chiếu ánh sáng vào pin mặt trời máy tính để nó hoạt động Câu Khi nói điểm giống và khác cấu tạo mắt và máy ảnh , câu kết kuận không đúng là: A Tiêu cự thể thuỷ tinh và tiêu cự vật kính không đổi B Phim máy ảnh đóng vai trò màng lưới mắt C Khoảng cách từ màng lưới đến thể thuỷ tinh không đổi còn khoảng cách từ phim đến vật kính máy ảnh thì thay đổi D Thể thuỷ tinh mắt có vai trò vật kính máy ảnh Câu Các vật có màu sắc khác là vì: A vật có khả tán xạ tốt tất các ánh sáng màu B vật không tán xạ ánh sáng màu nào C vật phát các màu khác D vật có khả tán xạ lọc lựa các ánh sáng màu Hết phần trắc nghiệm - (2) II – TỰ LUẬN: (8 điểm) (Học sinh làm vào giấy kiểm tra riêng) Thời gian làm phần tự luận: 33 phút Câu (1,5 điểm) a) Nêu các đặc điểm mắt lão và cách khắc phục? b) Phát biểu Định luật bảo toàn và chuyển hoá lượng Câu 10 (1,5 điểm) Cuộn sơ cấp máy biến có 4500 vòng , cuộn thứ cấp có 225 vòng a) Máy biến trên là máy tăng hay máy hạ thế? Vì sao? b) Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều 220V thì hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu? Câu 11 (2,0 điểm) Một nhà máy nhiệt điện tiêu tốn trung bình 10 than đá Biết suất toả nhiệt than đá là 2,93.107J/kg, hiệu suất nhà máy là 25% Hãy tính công suất điện trung bình nhà máy? Câu 12 (3,0điểm) Người ta dùng kính lúp có tiêu cự 5cm để quan sát vật nhỏ cao 0,5 cm, vật đặt cách kính 3cm a) Tính số bội giác kính lúp b) Hãy dựng ảnh vật qua kính lúp và nêu các đặc điểm ảnh vừa dựng c) Tính độ cao ảnh và khoảng cách từ ảnh đến kính Hết Duyệt BGH Người đề Phạm Văn Hòa (3) TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM HỌC: 2011 – 2012 I- TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm 1.B 2.C 3.A 4.B 5.C 6.B 7.A 8.D II- TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu Đáp án a) Mắt lão nhìn rõ vật xa, không nhìn rõ vật gần Điểm cực cận mắt lão xa mắt mắt bình thường - Cách khắc phục tật mắt lão là đeo kính lão, là thấu kính hội tụ thích hợp để (1,5đ) nhìn rõ các vật gần mắt bình thường b)Năng lượng không tự sinh tự mà chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, truyền từ vật này sang vật khác a) Máy biến đã cho là máy hạ , vì n2 < n1 (225 vòng < 4500 vòng) b) Hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp là: 10 U1 n1 U n 220.225 (1,5đ)   U2   11 U n2 n1 4500 ( V) Năng lượng 10 than bị đốt cháy toả là: Atp = Q = mq = 104.2,93.107 = 2,93.1011 (J) Phần lượng chuyển hoá thành điện là: A 25 11 H  i  Ai H Atp  2,93 1011 7,3 1010 ( J ) Atp 100 (2,0đ) Công suất điện trung bình nhà máy là: Ai 7,3 1010 7,3 1010 P   2,03.107 (W ) t 3600 3, 10 25 25 12 G   5 f (3,0đ) a) Số bội giác kính lúp là: x b) Vẽ hình đúng: B' Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 I B O A' F' F A Các đặc điểm ảnh vừa dựng được: ảnh ảo, lớn vật, cùng chiều với vật 0,75 (4) c) Ta có: AB AF AB OF- OA      OI OF hay A' B ' OF 5 AB.5 0,5.5  A' B '   1, 25(cm) 2 ABF OIF  0,75 Vậy ảnh cao 1,25 cm Ta có: A' B 'O ABO  A' B ' A'O A' B ' 1, 25   A'O  AO  3 7,5(cm) AB AO AB 0,5 0,5 Vậy khoảng cách từ ảnh đến kính là 7,5 cm Lưu ý: - Mọi cách giải khác các bài toán, đúng và phù hợp với chương trình điểm tối đa - Sai thiếu đơn vị kết các bài toand thì trừ 0,25 điểm, bài toán trừ không quá 0,5 điểm Duyệt BGH Người đề Phạm Văn Hòa (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HKII Vat ly 9 1112, De thi HKII Vat ly 9 1112