Ket qua SKKN Thanh pho TH Thi tran

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:44

Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Thị trấn Sóc Sơn Một số biện pháp chỉ đạo sưu tầm tư liệu tranh, ảnh để nâng cao chất lượng dạyhọc môn Lịch sử Đị[r] (1)Quận/Huyện Cấp học ST T Nguyễn Thị Kim Thành Dương Thị Hằng Nguyễn Thị Bích Thảo Trịnh Việt Hà Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Yến Trần Thị Hương Lã Thị Nguyên Đỗ Thị Tuyết 11 Đinh Thị Vĩnh An 12 Bùi Thị Ngọc Tú (12 Lọc theo tên Họ tên TênLêmôn Thị Anh Đức 10 Đơn vị [1 ] Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Thị trấn Sóc Sơn Một số biện pháp đạo sưu tầm tư liệu tranh, ảnh để nâng cao chất lượng dạyhọc môn Lịch sử Địa lý trường Tiểu học Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoài lên lớp trường tiểu học Thị trấn Sóc Sơn Giúp học sinh lớp mở rộng vốn từ phân môn luyện Từ và Câu Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học Tập làm văn thể loại Tả người cho học sinh lớp Một số biện pháp giúp học sinh lớp học tốt phân môn Kể chuyện Một số biện pháp dạy dạng Toán chu vi, diện tích hình chữ nhật và hình vuông cho học sinh khá giỏi lớp Một vài biện pháp tổ chức số trò chơi Toán học nhằm nâng cao kết học môn Toán cho học sinh Tiểu học Một vài biện pháp giúp học sinh học tốt môn Khoa học lớp trường tiểu học Thị trấn Sóc Sơn Giúp học sinh học tốt ôn tập phân môn Khoa học lớp Xếp Tên đề tài loại Đơn vị công tác C Tiểu học Thị Trấn Quản lý C Tiểu học Thị Trấn Quản lý B Tiểu học Thị Trấn Công tác Đoàn, Đội KXLTiểu học Thị Trấn Tiếng việt C Tiểu học Thị Trấn Tiếng việt C Tiểu học Thị Trấn Tiếng việt C Tiểu học Thị Trấn Toán C Tiểu học Thị Trấn Toán C Tiểu học Thị Trấn Tự nhiên xã hội C Tiểu học Thị Trấn Tự nhiên xã hội Một số kinh nghiệm sử dụng trò chơi học tập phân môn giảng phân môn Lịch C sử- Đại lý lớp 4- đạt kết cao Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động, giới thiệu sách thư viện trường C Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn Tiểu học Thị Trấn Tự nhiên xã hội Tiểu học Thị Trấn Thư viện (2) (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ket qua SKKN Thanh pho TH Thi tran, Ket qua SKKN Thanh pho TH Thi tran