Con lua roi xuong gieng

13 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:38

Cứ sau mỗi xẻng đất đổ lên người nó, chú lừa làm một cử chỉ thật đáng kinh ngạc.. Nó lắc mạnh người cho đất rơi xuống rồi trèo lên đó...[r] (1)Rơi xuống giếng (2) Ngày kia, lừa nông dân bị rơi xuống giếng Con vật kêu la thảm thiết hàng và người nông dân không biết phải làm gì (3) Cuối cùng, vì lừa đã già yếu và dù cái giếng phải phá đi, nên ông thấy việc cứu vật không đem lại ích lợi gì nhiều (4) Ông mời tất hàng xóm đến và nhờ người giúp tay Họ cầm xẻng lên và bắt đầu lấp miệng giếng (5) Mới đầu, chú lừa ý thức điều gì xảy và kêu la dội Sau đó, trước ngạc nhiên người, vật im bặt (6) Sau đổ thêm vài xẻng đất, người nông dân nhìn xuống đáy giếng và sửng sốt vì điều chứng kiến (7) Cứ sau xẻng đất đổ lên người nó, chú lừa làm cử thật đáng kinh ngạc Nó lắc mạnh người cho đất rơi xuống trèo lên đó (8) Trong người hàng xóm tiếp tục đổ đất lên vật, nó lắc mạnh người và trèo lên (9) Chẳng bao lâu, người kinh ngạc thấy chú lừa trèo khỏi giếng và cất bước chạy! (10) Đời đổ lên người bạn thứ rác bẩn để cố nhận chìm bạn Bí để thoát khỏi hố là rũ rác để ngoi lên (11) Mỗi khó khăn gặp phải là viên đá giúp ta tiến lên Nếu cố gắng không ngừng, ta có thể thoát khỏi giếng sâu nhất… Đừng bỏ bạn nhé! (12) Hãy rũ mình và lao lên ! Hãy luôn tâm niệm năm nguyên tắc đơn giản sau đây Xin quên, là lúc đen tối đời (13) Muốn hạnh phúc: Hãy giải thoát tim khỏi hận thù Hãy giải thoát đầu óc khỏi lo âu Hãy sống đơn giản Cho nhiều Mong đợi ít Tác giả: vô danh Thực và chuyển ngữ: ltd 22/03/09 (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: Con lua roi xuong gieng, Con lua roi xuong gieng