DE KIEM TRA AM NHAC KI 2

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:00

Đề kiểm tra học kỳ II Môn: Âm nhạc Câu 1: 3 điểm Em hãy viết lại lời bài hát: Tiếng ve gọi hè nhạc và lời: Trịnh Công Sơn Nêu nội dung bài, viết cảm xúc của em về bài hát.. b/ Dùng ký [r] (1)Trường PTCS TT.Tân Hiệp I Lớp: Họ và tên: Đề kiểm tra học kỳ II Môn: Âm nhạc Câu 1: ( điểm) Em hãy viết lại lời bài hát: Tiếng ve gọi hè ( nhạc và lời: Trịnh Công Sơn) Nêu nội dung bài, viết cảm xúc em bài hát Câu 2: Nhạc lý(3đ) a/nêu tính chất và vẽ sơ đồ đánh nhịp nhịp 4 b/ Dùng ký hiệu cung ( nửa cung thang âm sau: ),nửa cung( ) để thể số cung và (2) c/ Gam trưởng là gì? Viết công thức gam trưởng câu 3: Em hãy giới thiệu vài nét nhạc sĩ Huy Du (1đ) Câu 4: hãy viết tiếp nhịp còn thiếu bài TĐN số 7: QUÊ HƯƠNG ( dân ca U- crai – na), chép lời cho phù hợp với giai điệu bài (3đ) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA AM NHAC KI 2, DE KIEM TRA AM NHAC KI 2