KE HOACH MO SO

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:54

- Ồn định tổ chức: - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu. - Trưởng ban tổ chức lên tuyên bố khai mạc[r] (1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Huy Khiêm, ngày 20 tháng 10 năm 2012 PHÂN CÔNG MỞ SỐ GÂY QUỸ ĐỘI Năm học: 2012 - 2013 1. Thời gian: 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2012 2. Địa điểm: Trường TH Huy Khiêm 3. Thành phần tham gia: Toàn thể CB – GV – NV học sinh toàn trường 4 Ban giám sát: - Ông Lê Tấn Tài Hiệu trưởng Làm trưởng ban - Ơng Phùng Đức Chun TPT Đội Làm phó ban – Dẫn chương trình + Các thành viên: - Ông Lê Hiếu P Hiệu trưởng - Bà Trần Thị Kim Phượng Chủ tịch cơng đồn - Bà Trần Thị Thu Thảo Bí thư Chi đồn - Ơng Dương Như Vũ TB văn thể, TB lao động - Ông Phan Đình Huynh GV - Phụ trách bảng số - Bà Lưu Thị Ấn Tổ trưởng tổ - Bà Đào Thị Lệ Hồng Tổ trưởng tổ - Bà Phan Thị Huệ Tổ trưởng tổ - Bà Đào Thị Sáu Tổ trưởng tổ - Bà Trần Trung Dũng Tổ trưởng tổ - - Ông Lữ Văn Hùng Tổ trưởng tổ Văn phòng - Bà Lê Thị Thanh Thuỷ, Giáo viên Làm thư ký - Bà Nguyễn Thị Điểm, Thủ quỹ Phụ trách giải thưởng Cùng 15 GV chủ nhiệm lớp từ lớp đến lớp 5. Chương trình mở số: - Ồn định tổ chức: - Tuyên bố lý - Giới thiệu đại biểu - Trưởng ban tổ chức lên tuyên bố khai mạc - Ban giám sát kiểm tra thùng số - Mở số phát thưởng Trên toàn kế hoạch mở số đề nghị đồng chí phân cơng làm tốt nhiệm vụ Duyệt Ban giám hiệu Người lập (2)CHƯƠNG TRÌNH MỞ SỐ - Ồn định tổ chức: - Tuyên bố lý - Giới thiệu đại biểu - Trưởng ban tổ chức lên tuyên bố khai mạc - Ban giám sát kiểm tra thùng số: Mời kiểm tra số thùng số - Mở số : Giải khuyến khích: 1/ Đại diện Học sinh lớp lên bốc số (ba em) 2/ Đại diện Học sinh lớp lên bốc số (ba em) 3/ Đại diện Học sinh lớp lên bốc số (ba em) 4/ Đại diện Học sinh lớp lên bốc số (ba em) Giải ba: 1/ Đại diện Học sinh lớp lên bốc số (ba em) Giải nhì: 1/ Đại diện Học sinh lớp lên bốc số (ba em) Giải nhất: 1/ Đại diện Học sinh lớp lên bốc số (ba em) - Phát thưởng: (3) Liên Đội Tiểu học Huy Khiêm Taëng Em: ……… Lớp: ……… Một thẻ bảo hiểm tai nạn Nam hoïc 2012 – 2013 Liên Đội Tiểu học Huy Khiêm Taëng Em: ……… Lớp: ……… Một thẻ bảo hiểm tai nạn Nam hoïc 2012 – 2013 Liên Đội Tiểu học Huy Khiêm Taëng Em: ……… Lớp: ……… Một thẻ bảo hiểm tai nạn
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH MO SO, KE HOACH MO SO