(Luận văn thạc sĩ) mô hình 3d và một số kỹ thuật mô hình hóa 3d trong mô phỏng

71 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:14

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG NGUYỄN THỊ HẰNG MƠ HÌNH 3D VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT MƠ HÌNH HĨA 3D TRONG MƠ PHỎNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN THỊ HẰNG MƠ HÌNH 3D VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT MƠ HÌNH HĨA 3D TRONG MƠ PHỎNG Chun ngành: Khoa học máy tính Mã số: 8480101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Năng Toàn THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn gặp nhiều khó khăn tơi ln nhận quan tâm, giúp đỡ từ thầy cô, đồng nghiệp bạn bè người thân Đây nguồn động lực giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới PGS.TS Đỗ Năng Toàn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới quý thầy, cô trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông - Đại học Thái Nguyên tận tình bảo, truyền đạt kiến thức qúy báu giúp tơi hồn thành nhiệm vụ học tập suốt thời gian theo học trường Quý thầy giúp tơi có kiến thức quan trọng lĩnh vực Công nghệ thông tin, tảng vững cho nghiên cứu thân thời gian tới Tôi xin cảm ơn anh em, đồng nghiệp giúp đỡ, ủng hộ tinh thần thời gian tham gia học tập Cuối cùng, xin cảm ơn tất người luôn quan tâm, sẻ chia động viên Thái Nguyên, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Học viên thực Nguyễn Thị Hằng ii LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Thị Hằng xin cam đoan nội dung trình bày luận văn kết tìm hiểu, nghiên cứu thân hướng dẫn PGS.TS Đỗ Năng Toàn nhà nghiên cứu trước Nội dung tham khảo, kế thừa, phát triển từ công trình cơng bố trích dẫn, ghi rõ nguồn gốc Kết mơ phỏng, thí nghiệm lấy từ chương trình thân Nếu có sai phạm tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Ngun, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Người cam đoan Nguyễn Thị Hằng iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH ẢNH v LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ MƠ HÌNH 3D TRONG THỰC TẠI ẢO 1.1 Khái quát thực ảo 1.2 Các lĩnh vực ứng dụng Thực ảo 1.3 Mơ hình 3D thực ảo 12 1.3.1 Các dạng mơ hình cở 12 1.3.2 Một số cách tiếp cận tạo mơ hình 3D 15 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT MƠ HÌNH HĨA 3D 24 2.1 Kỹ thuật mơ hình hóa 3D dựa lưới đa giác 24 2.1.1 Bề mặt đa giác 24 2.1.2 Biểu diễn lưới đa giác 25 2.2 Kỹ thuật mơ hình hố bề mặt có qui luật 32 2.2.1 Bề mặt có quy luật 32 2.2.2 Một số khái niệm giả thiết ban đầu thuật toán QEM (Quardric Error Metric) 35 2.3 Kỹ thuật mơ hình hố NURBS 44 2.3.1 Đường cong tham số NURBS 45 2.3.2 Bề mặt NURBS 46 CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM MƠ PHỎNGNGỌN LỬA 52 3.1 Bài Tốn 52 3.2 Phân tích, lựa chọn cơng cụ 53 iv 3.2.1 Xây dựng mơ hình mơ 53 3.2.2 Điều khiển mơ hình ngơn ngữ lập trình 56 3.3 Một số kết thực nghiệm 57 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 v DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Hệ thống HMD Hình 1.2 Hệ thống BOOM Hình 1.3 Ứng dụng Thực ảo thiết kế nội thất Hình 1.4 Ứng dụng Thực ảo thiết kế xe Hình 1.5 Ứng dụng Thực ảo game giải trí Hình 1.6 Ứng dụng Thực ảo phim Avatar Hình 1.7 Mơ lái tàu ảo công ty mô Việt Nam Hình 1.8 Định nghĩa thành phần môt Cube 3D 13 Hình 1.9 Định nghĩa thành phần Cylinder 3D 13 Hình 1.10 Định nghĩa thành phần Cone 3D 14 Hình 1.11 Định nghĩa thành phần Sphere 3D 14 Hình 1.12 Một số hình khối 3D 16 Hình 1.13 Cơng cụ Select and Move thiết kế 17 Hình 1.14 Chế độ Editable Poly 18 Hình 1.15 Hai plance chiếu đứng cạnh (cách 1) 19 Hình 1.16 Hai plance chiếu đứng cạnh (cách 2) 19 Hình 1.17 Tổng thống Mỹ Obama hình ảnh 3D ông thu 21 từ máy quét 21 Hình 1.18 Máy quét TTO - Sense 3D 22 Hình 1.19 Máy quét Digitizer 22 Hình 2.1 Lưới đa giác xác định số danh sách 26 Hình 2.2 Lưới đa giác xác định danh sách cạnh cho đa giác ( λ biểu diễn giá trị rỗng) 27 Hình 2.3 Biểu diễn mặt cầu lưới đa giác 28 Hình 2.4 Hình trụ mặt có quy luật 32 Hình 2.5 Minh họa hình trụ 33 vi Hình 2.6 Vật thể gồm nhiều khối hộp đặt sát giảm thiểu theo cách 37 Hình 2.7 Đơn giản hóa bề mặt 37 Hình 2.8 Sau loại bỏ cặp xuất mặt bị ngược 43 Hình 2.9 Giải pháp QEM 44 Hình 2.10 Biểu diễn mảng tứ giác 48 Hình 2.11 Kết nối mảng tứ giác 48 Hình 2.12 Mảnh tam giác 49 Hình 2.13 Bề mặt NURBS 50 Hình 3.1 Biểu đồ phân tích chức thí nghiệm mơ 53 Hình 3.2 Bàn thí nghiệm 54 Hình 3.3 Chiếc đèn cồn 54 Hình 3.4 Giá đỡ kim loại 55 Hình 3.5 Mơ hình tồn cảnh bên ngồi phịng thí nghiệm 55 Hình 3.6 Hình ảnh lửa cháy 56 Hình 3.7 Trạng thái quan sát diện với mơ hình chưa có lửa 57 Hình 3.8 Trạng thái quan sát diện với mơ hình lửa cháy 58 Hình 3.9 Trạng thái quan sát vng góc với mơ hình 58 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, thực ảo (thực tế ảo) ngày chứng tỏ vai trò quan trọng đời sống khoa học, kỹ thuật Thực ảo diện lĩnh vực giải trí, giáo dục, văn hóa, kinh tế, trị, quốc phịng, khoa học, đời sống v.v Trong thực ảo việc xây dựng đối tượng 3D (3 chiều) vơ quan trọng, đối tượng 3D giúp cho giới thực ảo giống với thực tế đáp ứng nhu cầu khắt khe người Thực ảo công nghệ sử dụng kỹ thuật mô hình hố khơng gian ba chiều, đưa giới ba chiều vào máy tính để tạo mơi trường ảo 3D Trong môi trường ảo, người sử dụng thực trở thành phần hệ thống Một ứng dụng, người nhập vai để tự chuyển động không gian ảo, tương tác với vật thể ảo Ngược lại, môi trường ảo tác động lại hay có phản hồi tương ứng với hành động người sử dụng, tác động tuân theo quy tắc toán học, vật lý, tự nhiên, làm người có cảm giác tồn giới thực Các mơ hình đối tượng 3D thực ảo tạo chủ yếu ba phương pháp tạo từ lệnh ngơn ngữ lập trình, từ nhà thiết kế sử dụng phần mềm 3D từ máy quét 3D Với phương pháp tạo mơ hình mang ưu, nhược điểm khác Tuy nhiên phương pháp cho phép người sử dụng thiết kế mơ hình, lập trình gia cơng, đo đạc, kết xuất tệp tin liệu theo định dạng phần mềm, việc tái tạo mơ hình vật thể chưa hỗ trợ hoàn chỉnh Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng mơ hình đối tượng 3D linh hoạt, phục vụ trình nghiên cứu tiến tới tái tạo vật thể từ máy quét 3D hay từ phần mềm chuyên dụng yêu cầu cấp thiết Chính tầm quan việc tạo mơ hình, đặc biệt mơ hình tạo từ máy qt 3D, tơi thực đề tài “Mơ hình 3D số kỹ thuật mơ hình hóa 3D mơ phỏng” nhằm đáp ứng yếu tố kích thước liệu mơ hình đối tượng đồng thời rút ngắn thời gian biểu diễn bề mặt mơ hình để thỏa mãn cho chuyển động mơ hình Cấu trúc luận văn gồm: Phần mở đầu, phần kết luận chương nội dung, cụ thể: Chương 1: Khái qt thực ảo mơ hình 3D thực ảo Trong chương em giới thiệu chung thực ảo, ứng dụng thực ảo giới thiệu mơ hình 3D thực ảo Chương 2: Một số kỹ thuật mơ hình hóa 3D Trong chương em trình bày kỹ thuật mơ hình hóa 3D kỹ thuật mơ hình hóa 3D dựa lưới đa giác, kỹ thuật mơ hình hóa bề mặt có quy luật kỹ thuật mơ hình hóa NURBS Chương 3: Chương trình mơ cháy Chương thể chương trình mơ tốn mơ lửa thực ảo 49 Hệ tọa độ Barycentric Coordinates Tập điểm P1, P2…Pn, tập tổ hợp điểm Các điểm tạo thành không gian affine với giá trịn tọa độ nates k1, k2,k3,…kn gọi hệ tọa độ barycentric  Tam giác – Triangular Hình 2.12 Mảnh tam giác Trong tam giác có điểm có dạng P1, P2, P3 Hệ số: k1, k2, k3 𝜖 [0, 1] Nếu Hệ số ki >
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) mô hình 3d và một số kỹ thuật mô hình hóa 3d trong mô phỏng , (Luận văn thạc sĩ) mô hình 3d và một số kỹ thuật mô hình hóa 3d trong mô phỏng