(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế đến khả năng lấy nước của cống ngọc trại thuộc hệ thống thủy lợi bắc hưng hải​

98 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NÔNG THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG TAI BIẾN THIÊN NHIÊN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ Thái Nguyên, 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NÔNG THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG TAI BIẾN THIÊN NHIÊN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Địa lý Tự nhiên Mã số: 8.44.02.17 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Viết Khanh Thái Nguyên, 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng 10 năm 2020 Tác giả luận văn Nông Thanh Huyền Xác nhận cán hướng dẫn Xác nhận khoa chuyên môn Trưởng khoa PGS.TS Nguyễn Phương Liên PGS TS Trần Viết Khanh i LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Viết Khanh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên để em thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, thầy cô tổ chuyên môn trường PT Vùng Cao Việt Bắc quý thầy cô khoa Địa lý trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin gửi lời tri ân tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ, động viên, giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu Xin cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu cho luận văn quý thầy cô bạn bè đồng nghiệp Thái Nguyên, tháng 10 năm 2020 Tác giả luận văn Nông Thanh Huyền ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Quan điểm phương pháp nghiên cứu Tình hình nghiên cứu tượng tai biến thiên nhiên Cấu trúc luận văn NỘI DUNG ĐỀ TÀI 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HIỆN TƯỢNG TAI BIẾN THIÊN NHIÊN 10 1.1.1 Tai biến thiên nhiên 10 Hình 1.1 Sơ đồ phân loại tai biến môi trường 10 1.1.2 Lũ lụt 12 1.1.3 Lũ quét 12 1.1.4 Hạn hán 14 1.1.5 Bão áp thấp nhiệt đới 16 1.1.6 Trượt lở đất 18 1.2 Tác động tai biến thiên nhiên đến môi trường sinh thái phát triển kinh tế - xã hội 20 1.2.1 Tác động tai biến thiên nhiên đến môi trường sinh thái 20 1.2.2 Tác động tai biến thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội 20 iii Tiểu kết chương 22 CHƯƠNG HIỆN TRẠNG VÀ MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN GÂY TAI BIẾN THIÊN NHIÊN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 23 2.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 23 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Thái Nguyên 23 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 33 2.2 Hiện trạng tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên 38 2.2.1 Lũ lụt 38 2.2.2 Bão áp thấp nhiệt đới 42 2.2.3 Lũ quét sạt lở đất 43 2.2.4 Các tượng thời tiết cực đoan khác 49 2.2.5 Thiệt hại thiên tai gây 55 2.3 Một số nguyên nhân gây tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên 59 2.3.1 Các nhân tố tự nhiên 59 2.3.2 Các nhân tố kinh tế - xã hội 65 Tiểu kết chương 67 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH TAI BIẾN THIÊN NHIÊN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 68 3.1 Cơ sở lựa chọn giải pháp phòng tránh tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên 68 3.2 Giải pháp chung 68 3.3 Giải pháp riêng 70 Tiểu kết chương 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 KẾT LUẬN 75 KIẾN NGHỊ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 80 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt BĐ GRDP GS.TS HTX IAEA NCKH TBNN Ý nghĩa Báo động Tổng sản phẩm địa bàn Giáo sư tiến sĩ Hợp tác xã International Atomic Energy Agency - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Nghiên cứu khoa học Trung bình nhiều năm TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TP Thành phố 10 11 TSKH UBND Tiến sĩ khoa học Uỷ ban nhân dân 12 UNDP United Nations Development Programme Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 13 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc 14 VACR Mơ hình trang trại vườn-ao-chuồng-rừng 15 WHO World Health Organization - Tổ chức Y tế Thế giới iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại trượt lở (theo Varnes D.J) 18 Bảng 2.1 Nhiệt độ khơng khí trung bình tỉnh Thái Ngun 27 Bảng 2.2 Lượng mưa tỉnh Thái Nguyên qua năm 27 Bảng 2.3 Số nắng độ ẩm khơng khí trung bình tỉnh Thái Nguyên năm 2019 28 Bảng 2.4 Một số nhánh sơng thuộc lưu vực sông Cầu 29 Bảng 2.5 Mực nước lưu lượng nước sông Cầu trạm Thủy văn Gia Bảy 31 Bảng 2.6 Dân số tỉnh Thái Nguyên qua năm 33 Bảng 2.7 Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản theo giá hành 36 Bảng 2.8 Những trận lũ lớn tỉnh Thái Nguyên 39 Bảng 2.9 Các bão tỉnh Thái Nguyên 42 Bảng 2.10 Các đợt hạn hán, nắng nóng tỉnh Thái Nguyên 49 Bảng 2.11 Các đợt rét đậm, rét hại tỉnh Thái Nguyên 49 Bảng 2.12 Các trận mưa, giông, lốc, sét tỉnh Thái Nguyên 50 Bảng 2.13 Tổng hợp thiệt hại thiên tai gây tỉnh Thái Nguyên 55 Bảng 2.14 Các nhóm đất tỉnh Thái Nguyên 64 v DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ địa hình tỉnh Thái Nguyên 25 Hình 2.2 Bản đồ trạng lũ lụt tỉnh Thái Nguyên 41 Hình 2.3 Bản đồ điểm khảo sát sạt lở đất tỉnh Thái Nguyên 45 Hình 2.4 Bản đồ Hiện trạng tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên 54 vi PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam quốc gia nằm khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, lượng mưa hàng năm lớn có phân hóa theo mùa rõ rệt Bên cạnh đó, với đặc điểm địa hình có tới 3/4 diện tích đồi núi nên thường xuyên chịu nhiều thiên tai ảnh hưởng tự nhiên Các thiên tai mà hàng năm Việt Nam phải thường xuyên hứng chịu như: bão, lũ lụt, thời tiết cực đoan, trượt lở đất vùng núi, Đây tổn thất nặng nề quốc gia phát triển Tai biến thiên nhiên cản trở lớn trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo phát triển bền vững nước ta, đặc biệt tỉnh miền núi Thái Nguyên tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc, phần lớn địa hình đồi núi thấp với khí hậu cận nhiệt đới ẩm, lượng mưa hàng năm lớn từ 1500 - 2500mm Đây vùng thường xuyên phải gánh chịu thiên tai bão, lũ lụt, sạt lở đất, thời tiết cực đoan,… gây thiệt hại lớn đến đời sống hoạt động sản xuất người Hằng năm, lũ lụt làm cho huyện bị chia cắt; sạt lở đất làm cho tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng, gây ách tác giao thông, hệ thống công trình thủy lợi, điện, đường trường trạm bị thiệt hại nghiêm trọng; tình trạng khơ hạn, thiếu nước làm cho suất chè giảm, người dân bỏ chè,… Hơn nữa, tai biến thiên nhiên gây ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề môi trường, đồng thời gây tác động tiêu cực đến tâm lý đồng bào dân tộc nơi xảy thiên tai Tuy nhiên, so với quy mô mức độ thiệt hại mà tai biến thiên nhiên gây số lượng đề tài, dự án nghiên cứu tổng thể trạng, nguyên nhân giải pháp phòng tránh địa bàn tỉnh nói riêng cịn Đề tài “Nghiên cứu tượng tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên” nhằm nghiên cứu trạng tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên, tìm số nguyên nhân, từ đề xuất số giải pháp phòng tránh tai biến thiên nhiên khu vực KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội, nghiên cứu số tai biến thiên nhiên thường xảy địa bàn huyện tỉnh Thái Nguyên Tác giả rút số kết luận nội dung nghiên cứu sau: - Tỉnh Thái Nguyên địa bàn hay xảy tai biến nguy hiểm lũ lụt, hạn hán, lũ quét, trượt lở đất lớn, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất sinh hoạt người dân + Lũ lụt: Tổng lượng dòng chảy mùa mưa lũ chiếm 60% tổng lượng dòng chảy năm mùa lũ Các khu vực trũng thấp thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên…thường bị ngập lụt vào mùa mưa bão + Hạn hán: Năm tỉnh Thái Nguyên có diện tích đất nơng nghiệp bị hạn, tập trung vào hai thời kì trọng điểm vụ đơng xn vụ hè thu Diện tích bị hạn trung bình hàng năm địa bàn tỉnh tương đối lớn + Bão áp thấp nhiệt đới: Hàng năm, có - 10 bão ảnh hưởng đến tỉnh Thái Nguyên, kèm với bão gió mạnh, mưa lớn kéo dài, lũ lụt, sạt lở đất Lượng mưa bão, áp thấp nhiệt đới gây (chiếm đến 80% lượng mưa năm) tỉnh Thái Nguyên phụ thuộc vào vị trí đổ kết hợp bão - áp thấp nhiệt đới nhiễu động nhiệt đới khác với khơng khí lạnh Mỗi lần bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thái Nguyên, thường có đợt mưa bão kéo dài - ngày với lượng mưa 100mm, có lúc đến 300 - 400mm gây tượng ngập úng vùng trũng thấp - Các nhân tố tác động gây tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên bao gồm: điều kiện địa chất, địa hình, chế độ mưa; tượng thời tiết đặc biệt bão, áp thấp nhiệt đới,…; chế độ thủy văn phân hóa sâu sắc theo mùa; lớp 75 phủ thổ nhưỡng, sinh vật ngày xuống cấp; thiếu hiểu biết người việc bảo vê môi trường sinh thái hoạt động kinh tế - xã hội chưa trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường Từ thực tiễn nghiên cứu tai biến thiên nhiên địa bàn tỉnh, đề tài đưa số biện pháp phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại tai biến thiên nhiên sau: + Biện pháp cơng trình: Trồng bảo vệ rừng đầu nguồn; mở rộng độ thoát lũ hệ thống cầu cống đường quốc lộ tuyến đường liên huyện, liên xã; xây dựng hồ, đập, trữ nước; tu sửa bờ vùng bở thửa, nạo vét kênh mương; + Biện pháp phi công trình bao gồm: tăng cường chức lớp phủ thực vật, giải pháp khoa học công nghệ, chuyển đổi cấu kinh tế, giải pháp tuyên truyền giáo dục ý thức cho người dân, giải pháp hành pháp luật, ứng cứu xảy cố thiên tai Đối với loại tai biến đề tài lại đưa biện pháp cụ thể KIẾN NGHỊ Thái Nguyên tỉnh dễ bị ảnh hưởng loại tai biến bão, lũ lụt, hạn hán, trượt lở đất… gây tổn thất lớn cho phát kinh tế - xã hội tỉnh Qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả đưa số kiến nghị sau: - Cần đẩy nhanh việc tu sửa cơng trình nước tự chảy bể chứa nước bị hư hỏng xuống cấp - Tại khu vực ven sơng, suối có nguy xảy lũ quét, trượt lở cần xây dựng kè bờ; hạn chế việc khai thác cát sông, suối… - Nâng cấp hồn thiện cơng trình nước thành phố Thái Ngun, Sơng Cơng, thị xã Phổ Yên để hạn chế việc ngập úng xảy có mưa lớn kéo dài - Nâng cao nhận thức người dân việc phòng chống giảm nhẹ thiệt hại tai biến thiên nhiên gây 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ Khoa học Công nghệ, Nghiên cứu sở khoa học cho giải pháp tổng thể dự báo phịng tránh lũ lụt đồng sơng Hồng, KC-08-14 Bộ Khoa học Công nghệ, Sử dụng hợp lí tài ngun bảo vệ mơi trường, Chương trình Khoa học Cơng nghệ 07 Bộ Tài ngun Môi trường Báo cáo môi trường quốc gia 2006: Hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, Hệ thống sông Đồng Nai, 2016 Bộ Tài ngun Mơi trường, Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng, 2012 Cao Đăng Dư, Nghiên cứu ngun nhân hình thành biện pháp phịng chống lũ quét, 1995 Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên, Tổng hợp thiệt hại thiên tai gây tỉnh Thái Nguyên qua năm, 2019 Cục Phòng chống lụt bão đê điều, Lũ quét - Thiệt hại biện pháp phòng chống, 2009 Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2019 Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, Những đặc điểm thời tiết khí hậu tỉnh Thái Nguyên từ 2009 - 2019 10 Đào Đình Bắc, Địa mạo đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội, 2000 11 Đào Đình Bắc, Nguyễn Hiệu, Trần Thanh Hà, Phạm Tiến Sỹ, Về vấn đề cảnh báo - dự báo tai biến đảm bảo độ an toàn cho điểm dân cư miền núi, Tuyển tập cơng trình khoa học Hội nghị khoa học Địa lý - Địa Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006 12 Hoàng Văn Huân, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ (MIKE 21C) vào đánh giá dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) 77 13 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Sổ tay hệ thống cảnh báo sớm hiểm họa tự nhiên Việt Nam, 2011 14 Lê Bắc Huỳnh, Lũ quét nguyên nhân chế hình thành, báo cáo lưu trữ Tổng cục Khí tượng thủy văn, Hà Nội, 1994 15 Lê Văn Khoa, Khoa học môi trường NXB Giáo dục, 2007 16 Ngô Đình Tuấn, Thiên tai lũ quét Việt Nam, Chuyên đề nghiên cứu, Dự án UNDP VIE/97/2002 17 Nguyễn Cẩn - Nguyễn Đình Hịe (2005), Tai biến mơi trường, NXB đại học Quốc gia Hà Nội 18 Nguyễn Hữu Danh, Tìm hiểu thiên tai Trái Đất, NXB Giáo Dục, 2001 19 Nguyễn Dược, Sổ tay thuật ngữ địa lý, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002 20 Nguyễn Minh Tuệ & nnk, Thuật ngữ địa lý dùng nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2009 21 Nguyễn Thị Mây, Phạm Hương Giang, Một số loại hình tai biến địa chất địa mạo địa bàn tỉnh Thái Ngun, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, NXB Đại học Thái Nguyên 22 Nguyễn Trọng Yêm, Nghiên cứu xây dựng đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ Việt Nam, 2001 - 2004 23 Nguyễn Viết Thi, Lũ quét cảnh báo lũ quét, Tạp chí Tài ngun Mơi trường, Hà Nội, 2006 24 Nguyễn Xuân Huyên, Đánh giá nguy xây dựng giải pháp phòng chống, phòng tránh trượt lở đất thành phố Đà Nẵng, 2010 25 Phan Thị Thu Giang, Tình hình sạt lở đất Việt Nam, 2016 26 Tỉnh Uỷ - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Địa chí Thái Nguyên, 2009 27 Trần Thục, Hồng Minh Tuyển, Tác động biến đổi khí hậu lên tài ngun nước Việt Nam, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn số 1, 2011 78 28 Trần Viết Khanh, Nguyễn Thị Lan Hương, Địa chất môi trường tai biến thiên nhiên, 2018 29 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo Tổng kết cơng tác Phịng chống lụt bão từ năm 2010 đến năm 2019 30 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo Tổng hợp thiệt hại thiên tai gây địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ 2010 - 2019 31 Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Báo cáo Giải pháp cơng nghệ phịng, chống lũ qt, sạt lở đất, 2018 32 Vũ Cao Minh, Nghiên cứu thiên tai trượt lở Việt Nam, 2000 33 Vũ Tự Lập, Địa lí tự nhiên Việt Nam, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2008 II Tiếng Anh 32 Varnes D.J., Slope movement types and processes Chater 2: Landslidesanalysis and control National academy of sciences Washington, D.C 1978 79 PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT NGUY CƠ SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN TT Ký hiệu Kinh độ Vĩ độ Huyện Diễn giải DT 01 105.7664912 21.61864422 Đại Từ Bãi thải than An Khánh DT 02 105.7660903 21.62537558 Đại Từ Mong than DT 03 105.7019022 21.65072059 Đại Từ Mong than Bá Sơn DT 04 105.682528 21.64358002 Đại Từ Mỏ núi pháo DT 05 105.5197106 21.7032159 Đại Từ Mỏ núi Hồng DT 06 105.6345353 21.5331528 Đại Từ Khe suối hồ Gò Miếu DT 07 105.6105859 21.5590838 Đại Từ Khe suối xã Văn Yên DT 08 105.5922844 21.5667258 Đại Từ Khe suối xã Mỹ Yên DT 09 105.5831541 21.5840964 Đại Từ Khe suối xã Mỹ Yên 10 Khe suối Cửa Từ, xã Hoàng DT 10 105.554246 21.6085709 Đại Từ Nông 11 DT 11 105.5316117 21.623293 Đại Từ Khe suối Kẹm xã La Bằng 12 DT 12 105.522086 21.6478787 Đại Từ Khe suối Đát Đắng 13 DT 13 105.4909562 21.6661743 Đại Từ Khe suối Yên Lãng 14 DT 14 105.4928041 21.70047 Đại Từ Khe suối Yên Lãng 15 DT 15 105.5249501 21.7491824 Đại Từ Sườn đông Núi Hồng 16 Bờ sông Công xã Tân DT 16 105.6601608 21.6219205 Đại Từ Thái 17 DT 17 105.6588551 21.5796942 Đại Từ Bờ sông Công xã Vạn Thọ 18 DT 18 105.6414524 21.6408183 Đại Từ Bờ sông Công tt Hùng Sơn 19 Khe suối hồ Phượng Hoàng DT 19 105.7204145 21.61138 Đại Từ xã Cù Vân 20 DT 20 105.6992485 21.6257105 Đại Từ Sườn núi Pháo 21 DH 105.6357132 21.8351665 Định Hoá Ta luy TL 268 22 DH 105.5821367 21.9021644 Định Hoá Đập hồ Bảo Linh 23 DH 105.4933019 21.7812264 Định Hoá Đèo De 80 24 DH 105.5105227 21.7879054 Định Hoá Nhà tưởng niệm Bác Hồ 25 DH 105.5170512 21.7902465 Định Hoá Lán Tỉn Keo 26 DH 105.5946075 22.0083253 Định Hoá đèo So 27 PL 01 105.7926295 21.6745927 Phú Lương Bờ sông Cầu xã Vô Tranh 28 PL 02 105.7972698 21.7046484 Phú Lương Bờ sông Cầu xã Tức Tranh 29 PL 03 105.7583548 21.670984 Phú Lương Bờ sông Đu xã Vô Tranh 30 PL 04 105.7323481 21.6642438 Phú Lương Bờ sông Đu tt Giang Tiên 31 PL 05 105.7096458 21.6923791 Phú Lương Bờ sông Đu xã Phấn Mễ 32 PL 06 105.7048095 21.7299172 Phú Lương Bờ Thác Lở 33 Sườn đồi trạm thu phí CT PL 07 105.7863245 21.6445839 Phú Lương TN-BK 34 PL 08 105.7787477 21.6737287 Phú Lương Sườn đồi CT TN-BK 35 PL 09 105.7621699 21.7182581 Phú Lương Sườn đồi CT TN-BK 36 37 38 39 40 41 42 Sườn đồi CT TN-BK xã PL 10 105.7699429 Phú Lương 21.7661 Yên Lạc Sườn đồi CT TN-BK xã PL 11 105.8101805 21.8547619 Phú Lương Quảng Chu Sườn đồi ven QL xã Yên PL 12 105.7400846 21.8499601 Phú Lương Ninh Sườn đồi ven QL xã Yên PL 13 105.7190483 21.8310148 Phú Lương Đổ PL 14 105.7003434 21.8058236 Phú Lương Sườn đồi ven QL Km31 Sườn đồi ven TL 268 PL 15 105.6922754 21.8061325 Phú Lương Định Hoá Sườn ta luy QL xã Động PL 16 105.7122505 21.7651379 Phú Lương Đạt 43 PL 17 105.7072727 21.7545074 Phú Lương Núi Đuổm 44 PL 18 105.7445142 21.7701963 Phú Lương Ta luy đường Đu - Yên Lạc 45 PY 105.76215 21.4034733 Phổ Yên Đèo hồ suối lạnh 46 PY 105.7756254 21.4086675 Phổ Yên Đập hồ Suối Lạnh 81 47 PY 105.7874327 21.4157265 Phổ Yên Ta luy đường tỉnh 301 48 PY 105.8238395 21.434009 Phổ Yên Ta luy đường 261 49 Ta luy đường Bắc Sơn PY 105.7849172 21.4769805 Phổ Yên Bình Sơn 50 PB 105.9760791 21.4629375 Phú Bình Bờ kênh Úc Sơn 51 PB 106.0221332 21.4476888 Phú Bình Bờ kênh Tân Đức 52 PB 106.0344058 21.4898559 Phú Bình Hồ Trại Gạo 53 PB 105.9947225 21.5031477 Phú Bình Đập hồ Kim Đĩnh 54 PB 105.9318974 21.4762591 Phú Bình Bờ sông Cầu Nhã Lộng 55 SC 01 105.8213742 21.5049473 Sông Công Bờ sông Công 56 SC 02 105.8213257 21.4758333 Sông Công Bờ sông Công 57 SC 03 105.849548 21.3741401 Sông Công Bờ sông công 58 SC 04 105.8593619 21.3673623 Sông Công Mỏ khai thác cát 59 Bờ sông Nhà máy gạch Gia SC 05 105.8595492 21.3450584 Sông Công Phong 60 SC 06 105.8709839 21.3299673 Sông Công Cảng Đa Phúc 61 SC 08 105.8828349 21.3341994 Sông Công Đê sông Cầu 62 SC 08 105.8870621 21.3474304 Sông Công Đê Chã 63 SC 105.9079833 21.3730895 Sông Công Đê Đông Cao 64 SC 10 105.9511132 21.4056365 Sông Công Đê Hà Châu 65 66 67 Cầu Treo Hà Châu Đồng SC 11 105.9541363 21.4123055 Sông Công Tân SC 12 105.9494491 21.4699257 Sông Cơng Đê Cầu Mây Mỏ đá Núi Voi, xã Hố DHY 01 105.8314374 21.6412236 Đồng Hỷ Thượng 68 DHY 02 105.894112 21.6207378 Đồng Hỷ Sườn núi Cao Sơn 69 DHY 03 105.8826141 21.6585293 Đồng Hỷ Ta luy đường Khe Mo 70 DHY 04 105.9988902 21.6904779 Đồng Hỷ Đèo Nhâu 71 DHY 05 105.949459 21.5992253 Đồng Hỷ Mỏ sắt Cty luyện kim đen 72 DHY 06 105.9396528 21.6115744 Đồng Hỷ Mỏ cty luyện kim đen 82 73 DHY 07 105.9663254 21.5883625 Đồng Hỷ Mỏ sắt Trại Cau 74 DHY 08 105.9605747 21.5767126 Đồng Hỷ Mỏ sắt Trại Cau 75 DHY 09 105.9621193 21.5915382 Đồng Hỷ mỏ sắt Trại Cau 76 DHY 10 105.9634131 21.5944149 Đồng Hỷ Mỏ sắt Trại Cau 77 DHY 11 105.9512607 21.7231741 Đồng Hỷ Mỏ đá Hiên Bình 78 DHY 12 105.8940883 21.699482 Đồng Hỷ Mỏ đá Quang Son 79 DHY 13 105.8788561 21.7202605 Đồng Hỷ Mỏ đá Việt Cường 80 DHY 14 105.8678754 21.7308901 Đồng Hỷ Mỏ đá Phuong Nhung 81 DHY 15 105.8655898 21.72608 Đồng Hỷ Mỏ đá vôi Tân Long 82 DHY 16 105.8782062 21.7140355 Đồng Hỷ Mỏ Lung Trò 83 DHY 17 106.2104197 21.5278163 Đồng Hỷ Mỏ đá Son Phú 84 DHY 18 105.8766402 21.7260862 Đồng Hỷ Mỏ đá Lung Chò 85 VN 106.1131713 21.7724796 Đồng Hỷ Hang Phu?ng Hoàng 86 VN 105.9160781 21.8437139 Đồng Hỷ M? vàng Th?n Sa 87 VN 10 105.9955609 21.85607 Võ Nhai Bờ sông Nghinh Tường 88 VN 11 106.0707545 21.7297061 Võ Nhai Bờ sông Rong 89 VN 12 105.9159896 21.788911 Võ Nhai Thác Mua Roi 90 TP 01 105.80178 21.6419718 TP TN Điểm sạt lở ven sông Cầu 91 TP 02 105.8077882 21.623302 TP TN Điểm sạt lở ven sông Cầu 92 TP 03 105.7300736 21.5558406 TP TN Đập Nam Hồ Núi Cốc 93 Đường qua bãi rác Tân TP 04 105.7500435 21.5341608 TP TN Cương 94 TP 05 105.7558984 21.5311384 TP TN Bể chứa bãi rác 95 TP 06 105.7865926 21.5635269 TP TN Kênh dẫn nước hồ Núi Cốc 96 TP 07 105.8457803 21.5274247 TP TN Ta luy đường CT HN-TN 97 TP 08 105.8378467 21.5682822 TP TN Ta luy đường sắt HN - TN 98 TP 09 105.8784004 21.5732719 TP TN Đập Ba Đa 99 TP 10 105.8828816 21.577143 TP TN Bờ kênh dẫn nước Ba Đa 100 TP 11 105.9094697 21.5695316 TP TN Bờ kênh xã Đồng Liên 83 BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA PHỤC VỤ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VỀ LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Thông tin chung - Tổng số người điều tra (người): Huyện/TP Số lượng Phổ Yên 13 Võ Nhai Phú Lương 17 Phú Bình 18 Đồng Hỷ 11 Định Hóa 18 Đại Từ 21 Sông Công TP Thái Nguyên 38 Tổng 153 - Nghề nghiệp: 100% giáo viên Trường THCS đóng địa bàn tỉnh Thái Nguyên Stt - Trình độ học vấn: Stt Huyện Trình độ Tổng số người điều tra 12/12 CĐ ĐH ThS Phổ Yên 13 2 Võ Nhai 3 Phú Lương 17 14 Phú Bình 18 9 Đồng Hỷ 11 Định Hóa 18 Đại Từ 21 21 Sông Công 9 TP Thái Nguyên 38 38 153 105 Tổng 84 42 Nội dung nghiên cứu chung Câu 1: Nơi Quý vị sinh sống có loại địa hình sau đây? ĐVT: Người Loại địa hình Stt Huyện/TP Núi Núi Đồi Đồi Đá Thung cao Thấp Cao Thấp vôi Lũng Phổ Yên 0 Võ Nhai Phú Lương 11 1 Phú Bình 15 Đồng Hỷ Định Hóa 11 11 Đại Từ 11 8 Sông Công 0 Tp Thái Nguyên 32 1 Câu 2: Ở địa phương Q vị có sơng/suối chảy qua không? Stt Huyện/TP Số lượng sông/suối chảy qua Phổ Yên Võ Nhai Phú Lương Phú Bình Đồng Hỷ Định Hóa 85 Đồng Bằng 14 Ghi Sông Cầu (5), Suối Rẽo (2), Tân Ấn (1), Không chọn (5) Sông Rong (2), Suối Mỏ Gà(2), Sông Nghinh Tường(1), Sông Đào(1), Không chọn (2) Sông Cầu (2), Sông Đu (10), Sông Yên Trạch (2), Sông Chu (1), Sông Giang Tiên(1), Không chọn (2) Sông Cầu (7), Sông Máng (1), Sông Đào (2), Không chọn (8) Sông Cầu (7), Không chọn (4) Sông Chu (13), Suối Bo Láng (1), Phú Đình (1), Khơng chọn (3) Đại Từ 8 Sông Công Tp Thái Nguyên Sông Công, Suối tràn, La Bằng, Suối Long, Sông Cầu, Na Mao, Suối Đền, Suối… Sông Công Sông Cầu, Sông Công, Suối Huyền, Kênh đào Đán Câu 3: Ở địa phương Quý vị có đường quốc lộ/tỉnh lộ qua không? Số lượng Stt Huyện/TP Đường Ghi QL/TL qua Phổ Yên 2 Võ Nhai Quốc lộ (11), Quốc lộ 246 (1), Không chọn (1) Quốc lộ 1B (5), Quốc lộ 246 (1), Không chọn (2) Quốc lộ (12), Quốc lộ 1A (1), Quốc Phú Lương lộ 263 (1), Quốc lộ 37 (1), Đường HCM(1), Không chọn (2) Phú Bình Quốc lộ 37 (10), Không chọn (8) Đồng Hỷ Quốc lộ 1B (3), Không chọn (8) Quốc lộ 268 (1), Quốc lộ (1), Quốc Định Hóa lộ 264 (1), Quốc lộ 37 (1), Đường HCM(6), Không chọn (7) Đại Từ Sông Công Tp Thái Nguyên Quốc lộ 37, Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 263, Tỉnh lộ 247, Tỉnh lộ 261, Tỉnh lộ 327 Quốc lộ Quốc lộ 3, Quốc lộ 37, Quốc lộ 1B, Quốc lộ 29 86 Câu 4: Ở địa phương Q vị có khu vực khai thác khống sản/ cơng trình san gạt đất đá khơng? Stt Huyện/TP Số lượng khu vực khai thác KS/cơng trình Ghi Phổ Yên Khai thác cát sỏi (2) Võ Nhai Bản Má (1), Mỏ đá Trúc Mai (1) Phú Lương Mỏ than Phấn mễ (3), Mỏ Quặng Phủ Lý (1), CTCP Ban Tích (2), Mỏ đá Suối Tiên (1), CT Cổ phần Khoáng sản (2) Phú Bình Khai thác Cát Sơng Cầu (3) Đồng Hỷ Mỏ sát Trại Cau (3), Mỏ sắt Tiến Bộ (1) Định Hóa Khai thác Đá Vơi Đại Từ Mỏ khống sản Núi pháo, Mỏ than Núi Hồng, Than Yên Phước, Sông Công Tp Thái Nguyên Đê Bao Sông Cầu; Hồ Gia Sàng; Bãi Sỉ, Quặng Gang thép; Mỏ than An Khánh; Mỏ than Khánh Hòa; Mỏ sắt Linh Nham, Câu 5: Ở địa phương Quý vị có hồ chứa nước/ hồ thủy điện/ thủy lợi không? Stt Huyện/TP Phổ Yên Võ Nhai Số lượng hồ chứa nước/hồ thủy điện/thủy lợi Ghi Hồ Nhân tạo (1), Hồ Nước Hai (2), Hồ Suối Lạnh (1) 10 Đập Cây Hồng (1), Hồ Quán Chẻ, Đập chứa nước, Hồ Na Mạt, Hồ Ao Rẻ, Hồ Pác Nho, Hồ Cao Trào, Hồ tầng, Khuân Lân, 87 Stt Huyện/TP Số lượng hồ chứa nước/hồ thủy điện/thủy lợi Ghi Phú Lương Phú Bình Đồng Hỷ Định Hóa Hồ Bảo Linh Đại Từ Hồ Núi Cốc, Hồ Vai Miêu, Đập Đồng Tâm, Hồ Quần Ngựa Sông Công Hồ Gềnh Chè Tp Thái Nguyên Hồ Gia Sàng, Đập Bàn cờ Linh Sơn Hồ Kim Đĩnh Câu 6: Ở địa phương có xảy tượng chặt, phá rừng khơng? Stt Huyện/TP Số người cho địa phương có tượng chặt, phá rừng Phổ Yên Võ Nhai Phú Lương Phú Bình Đồng Hỷ Định Hóa 10 Đại Từ Sông Công Tp Thái Nguyên 88 Ghi 2.2 Nội dung nghiên cứu tượng lũ quét Stt Huyện/TP Số người cho địa phương có xảy lũ quét Phổ Yên 2 Võ Nhai Phú Lương Phú Bình Đồng Hỷ Định Hóa Đại Từ 8 Sơng Cơng TP Thái Nguyên Ghi 2.3 Nội dung nghiên cứu tượng sạt lở Stt Huyện/TP Số người cho địa phương có xảy sạt lở Phổ Yên 2 Võ Nhai Phú Lương Phú Bình Đồng Hỷ Định Hóa Đại Từ Sông Công TP Thái Nguyên 89 Ghi ... tới phát triển kinh tế, phát triển bền vững, gia tăng đói nghèo; trở lực lớn trình phấn đấu đạt mục tiêu phát triển * Về kinh tế Tai biến thiên nhiên xảy làm nhiều thành trình phát triển kinh tế. .. chuyển đổi cấu trồng thay đổi mùa vụ cho phù hợp với điều kiện biến đổi thời tiết, khí hậu Khi đạt kết tốt phủ, quốc hội nước Indonesia đầu tư kinh phí để nhân rộng hệ thống thơng tin khí hậu để... nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Quan điểm phương pháp nghiên cứu Tình hình nghiên cứu tượng tai biến thiên nhiên Cấu trúc luận văn
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế đến khả năng lấy nước của cống ngọc trại thuộc hệ thống thủy lợi bắc hưng hải​ , (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế đến khả năng lấy nước của cống ngọc trại thuộc hệ thống thủy lợi bắc hưng hải​