Nhân thân người phạm tội trên địa bàn thành phố bà rịa, tỉnh bà rịa vũng tàu

93 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:44

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN NGOAN NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN NGOAN NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Chuyên ngành: Tội phạm học Phòng ngừa tội phạm Mã số: 8.38.01.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HỮU TRÁNG HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nội dung trình bày luận văn kiến thức thân tơi có q trình học tập, tham khảo, nghiên cứu tài liệu thực tiễn công tác hướng dẫn PGS.TS Trần Hữu Tráng Những nội dung tác giả khác trích dẫn, ghi theo quy định Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Ngoan MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội 1.2 Quá trình hình thành đặc điểm nhân thân tiêu cực người phạm tội 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 28 2.1 Tình hình tội phạm thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn từ năm 2014 – 2018 28 2.2 Đặc điểm nhân thân người phạm tội địa bàn thành phố Bà Rịa, tình Bà Rịa – Vũng Tàu 32 2.3 Các yếu tố tác động góp phần hình thành đặc điểm nhân thân tiêu cực người phạm tội địa bàn thành phố Bà Rịa 39 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM Ở THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TỪ GÓC ĐỘ NHÂN THÂN 56 3.1 Quan điểm phòng ngừa tội phạm Đảng Nhà nước thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 56 3.2 Tăng cường phịng ngừa tình hình tội phạm thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ góc độ nhân thân 59 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANTT : An ninh trật tự BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình TAND : Tịa án nhân dân TNHS : Trách nhiệm hình TTATXH : Trật tự an toàn xã hội TTXH : Trật tự xã hội UBND : Ủy ban nhân dân VKSND : Viện kiểm sát nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thành phố Bà Rịa trung tâm hành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thị loại II có diện tích 91.46 km² với dân số đến năm 2017 khoảng 150.319 người, gồm 11 đơn vị hành cấp xã bao gồm phường: Phước Trung, Phước Hiệp, Phước Nguyên, Phước Hưng, Long Toàn, Long Tâm, Kim Dinh, Long Hương, xã: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng Thành phố Bà Rịa đầu mối giao thông tuyến quốc lộ 51, 52, 56 tỉnh lộ 52, thuận lợi cho giao thông buôn bán, có đường ống khí đất chạy qua, có điều kiện phát triển thương mại ngành công nghiệp sử dụng khí đốt làm nguyên liệu nhiên liệu Ngồi cịn thị hành dịch vụ thương mại giữ vai trò trọng yếu để thực kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam khu vực, hành lang phát triển công nghiệp tuyến quốc lộ 51, với tiềm phát triển dầu khí, khí đốt, du lịch, dịch vụ tạo nên chuyển biến khởi sắc kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân thành phố Bên cạnh mặt tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội năm gần đây, tình hình an ninh trị, TTATXH địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy an toàn Trong 06 tháng đầu năm 2018 địa bàn thành phố xảy 35 vụ phạm pháp hình sự, giảm 18 vụ so với kỳ năm 2017 Công an thành phố điều tra phá 25 vụ, bắt 33 đối tượng, đạt tỷ lệ phá án 71,4%, riêng án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% Đối với tội phạm ma tuý, công an thành phố triệt phá 13 vụ gồm 16 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý Lập hồ sơ khởi tố 12 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy gồm 11 bị can, xử phạt hành 142 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; đưa 34 đối tượng vào trung tâm giáo dục, lao động dạy nghề tỉnh, áp dụng nghị định 111 phủ giáo dục địa phương 40 đối tượng Theo số liệu thống kê tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa 05 năm 2014 – 2018, tòa án đưa xét xử 499 vụ với 758 bị cáo Vấn đề quyền thành phố Bà Rịa đặt thời gian tới tiếp tục kiềm chế giảm vụ vi phạm pháp luật TTATXH tội trộm cắp tài sản, tội đánh bạc, cố ý gây thương tích, tội phạm ma túy, giảm loại tội phạm nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng địa bàn Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu công tác điều tra khám phá tội phạm, giải tin báo tố giác tội phạm; Tăng cường biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật ma túy, nhanh chóng phát triệt phá đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động địa bàn thành phố; rà sốt, xóa tụ điểm ma túy, tệ nạn xã hội địa bàn; tăng cường công tác phối hợp quản lý người nghiện, quản lý sau cai nghiện cộng đồng dân cư Để đấu tranh phịng, chống có hiệu với loại tội phạm địa bàn thành phố Bà Rịa vấn đề quan trọng cần nhận thức đắn ý nghĩa, đặc điểm nhân thân người phạm tội, nhân thân người phạm tội giữ vai trò quan trọng chế thực hành vi phạm tội Ý thức ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng nhân thân người phạm tội chế thực hành vi phạm tội nên quyền thành phố Bà Rịa trọng đến vấn đề nhân thân người phạm tội trình giải vụ án hình Bắt đầu từ giai đoạn nhận đơn tố giác, thu thập, khai thác thông tin, điều tra, truy tố đến xét xử, quan tiến hành tố tụng nghiên cứu làm rõ đặc điểm nhân thân người phạm tội làm để tìm nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm; để định tội danh, định khung, định hình phạt cách xác, phịng ngừa tình hình tội phạm để đưa biện pháp giáo dục, cải tạo người phạm tội có hiệu Tuy nhiên, trước việc nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội thành phố Bà Rịa dừng lại mức độ cá nhân, yêu cầu mục đích cơng đấu tranh phịng, chống tội phạm đòi hỏi việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội không dừng mức độ cá nhân mà phải khái quát mức độ nhóm cao mức độ tình hình tội phạm để nhận thức đắn nguyên nhân tình hình tội phạm đề xuất giải pháp tăng cường phịng ngừa tình hình tội phạm cách hiệu Xuất phát từ lí đó, xuất phát từ u cầu hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm cấp quyền thành phố Bà Rịa, tác giả lựa chọn đề tài: "Nhân thân người phạm tội địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu" làm đề tài luận văn cao học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Có thể chia cơng trình nghiên cứu nhân thân người phạm tội thành hai nhóm sau: * Nhóm cơng trình nghiên cứu làm rõ lý luận nhân thân người phạm tội Thuộc nhóm kể đến cơng trình nghiên cứu tiêu biểu sau đây: - Giáo trình tội phạm học, GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Đại học Huế - Trung tâm đào tạo từ xa, năm 2011; - Giáo trình tội phạm học tập thể tác giả, Trường Đại hoc Luật Hà Nội, năm 2012, tái năm 2013, 2015; - Giáo trình tội phạm học Học viện Cảnh sát nhân dân, Nxb.CAND, 2002, 2013; - Tội phạm học Việt Nam số vấn đề lý luận thực tiễn, Tập thể tác giả, Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật, năm 2000; - Một số vấn đề tội phạm học Việt Nam, GS.TS Nguyễn Văn Cảnh PGS.TS Phạm Văn Tỉnh chủ biên, Học viện cảnh sát nhân dân, năm 2013; - Các viết nguyên nhân điều kiện tội phạm, nhân thân người phạm tội, phòng ngừa tội phạm đăng tải tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, tạp chí nhà nước pháp luật, tạp chí Cảnh sát nhân dân, tạp chí Kiểm sát, tạp chí TAND, CAND năm gần Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu tập trung làm rõ vấn đề lý luận chung nhân thân người phạm tội như: Khái niệm nhân thân người phạm tội, phân biệt khái niệm nhân thân người phạm tội với số khái niệm có liên quan, ý nghĩa việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội, đặc điểm nhân thân người phạm tội… tác giả tiếp thu kế thừa quan điểm * Những cơng trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến đề tài Thuộc nhóm có cơng trình nghiên cứu như: - Phạm Uyên Thy (2015) “Nhân thân người phạm tội địa bàn Quận 7, TP Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội - Cao Văn Thiên (2018) “Nhân thân người phạm tội địa bàn Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội - Nguyễn Thị Cẩm (2017) “Nhân thân người 18 tuổi phạm tội xâm phạm sở hữu địa bàn quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội - Nguyễn Văn Tùng (2018) “Nhân thân người phạm tội cướp giật tài sản địa bàn Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội - Lê Đình Tồn (2017) “Nhân thân người phạm tội cướp tài sản địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội Các tác giả cơng trình nghiên cứu phân tích làm rõ vai trị nhân thân người phạm tội định hình phạt, định tội danh quy định liên quan đến trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, số tác giả tập trung sâu phân tích đặc điểm nhân thân người phạm tội gắn với số loại tội phạm cụ thể, tội giết người, tội cố ý gây thương tích, tội trộm cắp tài sản, tội cướp giật tài sản, tội phạm ma t…Những kết cơng trình nghiên cứu tri thức, hiểu biết quan trọng mà tác giả kế thừa q trình nghiên cứu làm đề tài Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu nhân thân người phạm tội địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sở kế thừa tri thức lý luận tảng nhân thân người phạm tội tri thức nghiên cứu nhân thân người phạm tội loại tội, nhóm tội địa phương định cơng trình tác giả kể trên, tác giả vận dụng sâu nghiên cứu nhân thân người phạm tội địa bàn thành phố Bà Rịa Từ tảng lý luận nhân thân vận dụng vào thực tiễn tình hình tội phạm địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2014 - 2018, tác giả sâu phân tích làm rõ thực tiễn nhân thân người phạm tội gắn với đặc điểm tình hình kinh tế, văn hoá, đạo đức, truyền thống người dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Từ kiến nghị giải pháp tăng cường phịng ngừa tình hình tội phạm địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ góc độ nhân thân người phạm tội, hướng nghiên cứu luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn nhằm làm rõ thực trạng nhân thân người phạm tội, sâu vào nghiên cứu phân tích ngun nhân hình thành đặc điểm nhân thân xấu người phạm tội, luận văn hướng đến mục đích đề xuất giải pháp tăng cường tăng cường phịng ngừa tình hình tội phạm địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ góc độ nhân thân người phạm tội từ năm 2014 đến năm 2018 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu nhân thân người phạm tội địa bàn thành phố Bà Rịa từ năm 2014 - 2018, tác giả rút số kết luận sau: Một là: Nhân thân người phạm tội là: “Tổng thể tất dấu hiệu, đặc điểm có ý nghĩa mặt xã hội, kết hợp với điều kiện hoàn cảnh bên ảnh hưởng đến hành vi phạm tội người đó” Trên sở đặc điểm nhân thân người phạm tội có ý nghĩa quan trọng việc phân loại nhân thân người phạm tội, định tội, định khung định hình phạt cách xác; xác định nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm; phịng ngừa tái phạm người phạm tội; xác định rõ yếu tố tiêu cực từ phía người phạm tội; xây dựng phương pháp giáo dục, cải tạo, quản lý người phạm tội cách phù hợp hiệu Hai là, phân tích thực trạng đặc điểm nhân thân người phạm tội địa bàn thành phố Bà Rịa, làm rõ đặc điểm nhân thân người phạm tội thường nam giới chủ yếu lứa tuổi niên, trình độ học vấn thấp, khơng có nghề nghiệp, xuất thân gia đình có điều kiện khó khăn kinh tế, thường sống gia đình khiếm khuyết, bất hịa, khơng hạnh phúc; đa số người có tư tưởng hám lợi, có nhu cầu, sở thích lệch lạc, xuống cấp đạo đức, thường có tiền án, tiền Ba là, làm rõ thực trạng tượng xã hội tiêu cực tác động đến hình thành nhân thân người phạm tội địa bàn thành phố Bà Rịa bao gồm thực trạng tượng tiêu cực từ môi trường sống, từ cá nhân người phạm tội để giải thích với đặc điểm họ lại thực hành vi phạm tội Bốn là, sở phân tích lý luận thực tiễn nhân thân người phạm tội địa bàn thành phố Bà Rịa, tác giả đưa giải pháp tăng phịng ngừa tơi phạm giải pháp loại bỏ tượng tiêu cực từ 74 môi trường sống bao gồm giải pháp từ mơi trường gia đình, nhà trường, kinh tế, xã hội, văn hóa, tư tưởng Các giải pháp loại bỏ tượng tiêu cực thuộc người phạm tội bao gồm giải pháp tác động đến ý thức pháp luật cá nhân người phạm tội, đến sở thích, nhu cầu, cách thức thỏa mãn nhu cầu cá nhân Trong năm qua, ngành chức nỗ lực quan tâm công đấu tranh phịng, chống tội phạm hình sự, giữ vững an ninh trật tự địa bàn có kết đáng ghi nhận Tuy nhiên, cơng tác phịng ngừa tội phạm hạn chế định, để đạt hiệu cao hoạt động phòng ngừa tội phạm giải pháp phịng ngừa tội phạm phải tiến hành cách đồng bộ, tùy thời điểm mà có ưu tiên định với giải pháp cần thiết, giải pháp có vị trí, vai trò quan trọng riêng, chúng thực phát huy hết hiệu đặt mối quan hệ tác động hỗ trợ lẫn để tạo thành hệ thống đồng bộ, hiệu Với khả kinh nghiệm nghiên cứu thân hạn chế nên q trình thực hồn thành luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết định, tác giả mong nhận góp ý Quý thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lĩnh vực tội phạm học phòng ngừa tội phạm để luận văn luận văn hoàn thiện 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ/TW, ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Bộ Chính trị (2008), Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26/3/2008 tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đạo công tác phịng, chống kiểm sốt ma túy tình hình Bộ trị (2010), Chỉ thị số 48 CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 “Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình mới” Bộ trị (2014), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 việc tiếp tục thực Nghị 49/NQ/TW, ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Nguyễn Văn Cảnh tập thể tác giả (2010), Tội phạm học, Tổng cục xây dựng lực lượng CAND, Hà Nội Nguyễn Văn Cảnh (chủ biên) (2016), Giáo trình tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Chính phủ (2004), Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg “Về việc tiếp tục thực Nghị số 09/1998/NQ-CP Chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm Chính phủ đến năm 2010”, Hà Nội Chính phủ (1998), Nghị số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 Chính phủ việc tăng cường cơng tác phịng, chống tội phạm tổng tình hình mới, Hà Nội Chính phủ (1998), Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 phê duyệt Chương trình quốc gia phịng chống tội phạm,Hà Nội 10 Chính phủ (2011), nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 quy định biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù, Hà Nội 11 Chính phủ (2011), Quyết định số 282/QĐ-TTg việc ban hành kế hoạch thực thị 48-CT/TW Bộ trị, Hà Nội 12 Học viện Cảnh Sát Nhân Dân (2013), Một số vấn đề tội phạm học Việt Nam, Hà Nội 13 Quốc hội (2009), Bộ luật Hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 14 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa việt Nam, NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Từ điển luật học, NXB Đại học Bách khoa Hà Nội,Hà Nội,1999 16 Phạm Văn Tỉnh (2007), Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam, Nxb Tư Pháp, Hà Nội 17 Tập thể tác giả, Tội phạm học Việt Nam số vấn đề lý luận thực tiễn, Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật, năm 2000 18 Tập thể tác giả, Giáo trình tội phạm học, Trường Đại hoc Luật Hà Nội, năm 2012, tái năm 2013, 2015 19 TAND thành phố Bà Rịa (2014-2018), báo cáo thống kê xét xử hình sơ thẩm năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 20 TAND thành phố Bà Rịa (2014-2018), án năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 21 Trần Hữu Tráng (2010),“Bàn nguyên nhân tội phạm học”, Tạp chí Luật học số 11/2010, tr 37-51 22 Trần Hữu Tráng (2014), “Dự báo nguy tội phạm”, Tạp chí Luật học số 4/2914, tr 46-53 23 Trần Hữu Tráng (2000), Nạn nhân học tội phạm học Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sỹ Hà Nội 24 Trần Hữu Tráng (2000), “Một số vấn đề tình hình tội phạm ẩn Việt Nam”,Tạp chí Luật học số 3/2000, tr 51-55 25 Trần Hữu Tráng (2010), “Tác động kinh tế thị trường đến tình hình tội phạm phịng ngừa tội phạm nước ta”, Tạp chí Luật học số 1/2012, tr 42-50 26 Trường Đại học luật Hà Nội (1994), Giáo trình Luật hình Việt Nam- Phần chung, Nxb CAND, Hà Nội 27 Trường Đại học luật Hà Nội (2004), Giáo trình Tội phạm học, Nxb CAND, Hà Nội 28 Trường Đại học luật Hà Nội (2015), Giáo trình Tội phạm học, Nxb CAND, Hà Nội 29 Trường Đại học luật Hà Nội (2013), Lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb CAND, Hà Nội 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kế hoạch số: 96/KH- UBND/BCĐ138 BR-VT, thực chương trình phịng chống tội phạm đến năm 2020 31 Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa (2016), Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 việc ban hành kế hoạch triển khai thực đề án “ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên, thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2015-2020 địa bàn thành phố” 32 Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa (2013), Quyết định số 1204/2013/QĐ- UBND ngày 23/5/2013 phê duyệt kế hoạch triển khai thực đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhà trường” 33 Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa (2016), Quyết định số 1303/QĐ-UBND phê duyệt triển khai thực đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 nhằm nâng cao nhận thức cho em học sinh” 34 Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 phê duyệt phân bổ kinh phí thực Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy” 35 Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 phê duyệt kinh phí thực 02 Dự án truyền thơng phịng chống tội phạm phịng chống ma túy 36 Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật (2000), Tội phạm học Việt Nam Một số vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 37 Võ Khánh Vinh (1999), Giáo trình tội phạm học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 38 Võ Khánh Vinh (2003), Giáo trình tội phạm học, Nxb CAND, Hà Nội 39 Võ Khánh Vinh (2004), Giáo trình luật hình phần chung, Nxb CAND, Hà Nội 40 Võ Khánh Vinh (2008), Giáo trình tội phạm học, Nxb CAND, Hà Nội 41 Võ Khánh Vinh (2010), Quyền người tiếp cận đa ngành liên ngành khoa học xã hội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 42 Võ Khánh Vinh (2011), Giáo trình tội phạm học, Nxb CAND, Hà Nội 43 Võ Khánh Vinh (2012), Xã hội học pháp luật, vấn đề bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 44 Võ Khánh Vinh (2013), Giáo trình tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 45 Võ Khánh Vinh (2014), Luật Hình Việt Nam phần tội phạm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 46 Võ Khánh Vinh (2014), Luật Hình Việt Nam phần cchung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 47 Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội PHỤ LỤC Bảng 2.1.1: Tình hình tội phạm địa bàn thành phố Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 Năm Tình hình tội phạm Số vụ án Số bị cáo 2014 121 213 2015 93 145 2016 104 136 2017 105 168 2018 76 96 Tổng cộng 499 758 Trung bình 99,8 vụ/năm 151,6 bị cáo/năm Nguồn: Số liệu thống kê Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT Bảng 2.1.2: Biểu đồ diễn biến tình hình tội phạm địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn từ năm 2014-2018 Nguồn: Số liệu thống kê kết giải vụ án hình tịa án nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT Bảng 2.2: Hệ số tình hình tội phạm địa bàn thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ năm năm 2014 đến năm 2018 Dân số trung Năm bình (người) Dân số từ 14 tuổi trở lên Số bị cáo Cơ số tội phạm 2014 100.698 70.797 213 17,1 2015 118.523 90.191 145 10,3 2016 135.468 105.744 136 9,8 2017 150.319 120.564 168 8,7 2018 165.213 125.755 96 5,4 119.070 88.631 105,8 10,2 Trung bình Nguồn: Số liệu thống kê UBND thành phố Bà Rịa TAND thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Bảng 2.3: Tình hình tội địa bàn thành phố Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn từ năm năm 2014 đến năm 2018 Tội danh Số vụ án Tỉ lệ 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng (%) Tội cướp tài sản 09 03 04 01 19 3,80 Tội Cướp giật tài sản 01 03 05 04 15 3,1 Tội trộm cắp tài sản 58 34 32 30 22 176 35,2 05 03 06 02 19 3,80 03 03 04 03 18 3,60 Tội hiếp dâm 0 01 02 0,40 Tội giao cấu với trẻ em 0 04 03 07 1,40 Tội dâm ô với trẻ em 0 01 01 02 0,40 Tội môi giới mại dâm 01 01 01 01 04 0,80 13 19 22 25 22 101 20,2 06 03 11 12 40 8,01 01 02 01 0 04 0,80 08 06 02 06 26 5,21 Tham ô tài sản 0 0 01 0,20 Đánh bạc 10 10 05 06 34 6,81 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tội tàng trữ vận chuyển, mua bán chiếm đoạt ma tuý Tội cố ý gây thương tích Chống người thi hành cơng vụ Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường Tội bắt, giữ giam 0 02 02 0,40 chiếm đoạt tài sản 0 01 01 02 0,40 Tội cưỡng đoạt tài sản 02 01 01 04 10 2,00 03 01 01 1,20 01 0 0 01 0,20 0 01 01 0,20 0 0 01 0,20 0 0 01 0,20 tài liệu quan 01 02 03 07 1,40 Tổng 106 121 93 104 76 499 100 người trái pháp luật Tội bắt cóc nhằm Tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm Tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Tội truyền bá văn hoá thẩm đồi truỵ Tội mua dâm người chưa thành niên Tội làm giả dấu, Nguồn: Số liệu thống kê TAND thành phố Bà Rịa từ năm 2014 - 2018 Bảng 2.4: Thống kê nhân thân (nghề nghiệp tiền án, tiền sự) bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa- tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử từ năm 2014 đến năm 2018 Số Nghề nghiệp Tiền án, tiền lượng Năm bị cáo bị Toà án Lao động phổ Lao động tự Nghề khác Không nghề Có Khơng nghiệp xét xử thơng 2014 213 58 43 48 64 87 126 2015 145 49 30 30 36 52 93 2016 136 42 27 23 44 47 89 2017 168 54 36 33 45 65 103 2018 96 20 20 15 41 36 60 758 223 156 149 230 287 471 100 29,4 20,6 19,6 30,3 37,9 62,1 Tổng số Tỉ lệ % Nguồn: Số liệu thống kê TAND thành phố Bà Rịa nghiên cứu án xét xử TAND thành phố Bà Rịa từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.5: Thống kê nhân thân (độ tuổi, trình độ học vấn, giới tính) bị cáo bị Tịa án nhân dân thành phố Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử từ năm 2014 đến năm 2018 Trình độ học vấn Độ tuổi Giới tính Từ Số Dưới Từ 14 đủ Từ 18 Từ lượng Từ 30 lớp Từ 16 tuổi lớp Năm bị cáo đến tuổi lớp 10 xét đến đến trở không đến 16 dưới trở xử lên biết lớp tuổi 18 30 tuổi lên chữ tuổi Nam Nữ 2014 213 28 54 70 61 75 84 54 190 23 2015 145 38 51 47 59 52 34 131 14 2016 136 32 61 39 58 49 29 112 24 2017 168 13 49 56 50 70 52 46 150 18 2018 96 14 45 29 33 40 23 86 10 758 62 187 283 226 295 277 186 669 89 100 8,2 24,7 37,3 29,8 38,9 36,5 24,5 Tổng số Tỉ lệ:% 88,3 11,7 Nguồn: Số liệu thống kê TAND thành phố Bà Rịa nghiên cứu án xét xử TAND thành phố Bà Rịa từ năm 2014 - 2018 Bảng 2.6: Thống kê hồn cảnh gia đình bị cáo Tổng số bị Hồn cảnh gia đình Số bị cáo Tỉ lệ % cáo Những người phạm tội sinh sống gia đình khơng hồn thiện Những người phạm tội sinh sống 150 gia đình có người thân vi phạm pháp luật Những người phạm tội sinh sống gia đình khơng hịa thuận Những người phạm tội sinh sống gia đình nng chiều 30 25 15 20 70 37 35 18 Nguồn:Tổng hợp 100 án với 150 bị cáo tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa đưa xét xử Bảng 2.7: Thống kê động cơ, mục đích phạm tội bị cáo Động cơ, mục đích Số bị cáo Tỉ lệ % Động vụ lợi 50 33,4 Động mang tính hiếu chiến 40 26,6 60 40 Động ngược lại với lợi ích xã hội Nguồn: Tổng hợp 100 án với 150 bị cáo tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa đưa xét xử Bảng 2.8: Thống kê sở thích, thói quen bị cáo Sở thích, thói quen Số bị cáo Tỉ lệ % Nghiện ma túy 45 30 Thường xuyên tụ tập uống rượu 48 32 Nghiện phim ảnh khiêu dâm 25 16,6 Nghiện phim bạo lực 18 12 Nghiện games 14 9,4 Nguồn: Tổng hợp 100 án với 150 bị cáo tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa đưa xét xử Bảng 2.9: Thống kê ý thức chấp hành pháp luật bị cáo Ý thức chấp hành pháp luật Số bị cáo Tỉ lệ % Hiểu biết pháp luật hạn chế 45 30 Không tuân thủ pháp luật 105 70 Nguồn: Tổng hợp 100 án với 150 bị cáo tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa đưa xét xử Bảng 2.10: cấu tình hình tội phạm xét theo đơn vị hành địa bàn thành phố Bà Rịa (giai đoạn 2014 -2018) STT Đơn vị hành Người phạm tội Tỉ lệ % 01 Phường Phước Hiệp 91 12,0 02 Phường Phước Trung 82 10,8 03 Phường Phước Nguyên 75 9,9 04 Phường Phước Hưng 70 9,2 05 Phường Long Toàn 65 8,6 06 Phường Long Tâm 58 7,7 07 Phường Kim Dinh 50 6,6 08 Phường Long Hương 61 8,0 09 Xã Hòa Long 71 9,4 10 Xã Long Phước 70 9,2 11 Xã Tân Hưng 65 8,6 758 100% Tổng cộng Nguồn: Thống kê TAND thành phố Bà Rịa ... cập đến tội phạm ẩn địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Để nhận thức rõ tình hình tội phạm, xem xét hệ số tội phạm địa bàn thành phố Bà Rịa, hệ số tội phạm tính số người phạm tội (số... tội 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 28 2.1 Tình hình tội phạm thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn từ năm 2014... dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Từ kiến nghị giải pháp tăng cường phịng ngừa tình hình tội phạm địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ góc độ nhân thân người phạm tội,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân thân người phạm tội trên địa bàn thành phố bà rịa, tỉnh bà rịa vũng tàu , Nhân thân người phạm tội trên địa bàn thành phố bà rịa, tỉnh bà rịa vũng tàu