0

Bài giảng Giao an tin hoc ky II 3 cot theo chuan

22 5,955 43

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 05:11

Giỏo ỏn Tin hc 6 Tun 20 Ngy son: Tit 39, 40 Chng 4: SON THO VN BN Bi 13: LM QUEN VI SON THO VN BN I. MC TIấU: 1. Kin thc : - Bit vai trũ ca phn mm son tho vn bn. Bit cú nhiu phn mm son tho vn bn - Nhn bit c biu tng ca Word v bit cỏch thc hin thao tỏc khi ng Word. Phõn bit c cỏc thnh phn c bn ca mn hỡnh lm vic Word. - Bit vai trũ ca cỏc bng chn v cỏc nỳt lnh. Bit cỏch thc hin lnh trong cỏc bng chn v trờn thanh cụng c. 2. K nng: - Bit cỏch to vn bn mi, m vn bn ó cú, lu vn bn trờn a v kt thỳc phiờn lm vic vi Word. II. CHUN B: - GV: Giáo án lý thuyết, tài liệu tham khảo, máy chiếu đa năng, máy tính. - HS: Vở ghi. III. TIN TRèNH LấN LP. 1. n nh t chc: - Kim tra s s: 2. Kim tra bi c: - Khụng kim tra. 3. Bi mi: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca HS Ni dung GV:Ni dung ca chng ny nhm cung cp cho cỏc em mt s kin thc m u v son tho vn bn trờn mỏy tớnh thụng qua phn mm son tho Microsoft Word. GV:Gii thiu cho HS th no l vn bn, cú 2 cỏch son tho vn bn GV:Gii thiu phn mm Microsoft Word GV:Gii thiu cho HS bit 2 cỏch HS chỳ ý nghe túm tt chng - HS nh li v vn bn v so sỏnh vi cỏch son vn bn trờn mỏy tớnh. 1.Vn bn v phn mm son tho vn bn 2.Khi ng Word C1:Nhỏy nỳt Start All ProgramMicrosoft office Microsoft Word. C2:ỳp click biu tng Word trờn mn hỡnh nn. 3.Cú gỡ trờn ca s Word. a)Thanh bng chn: Trang 1 Giáo án Tin học 6 mở Word GV:Giới thiệu cho HS biết thanh bảng chọn VD: Chọn File\ New để mở một cửa sổ mới với văn bản trống. GV:Giới thiệu thanh công cụ VD: Nháy nút lệnh New để mở một cửa sổ mới với văn bản trống. GV:Em hãy cho biết khi sử dụng lệnh File\ New và nháy nút lệnh New thì cho ra kết qña như thế nào? GV:Hướng dẫn HS cách mở tệp tin có trên máy tính Chú ý: Tên các tệp văn bản trong Word có phần mở rộng là .doc V:Hướng dẫn HS cách lưu tệp tin vào máy tính Chú ý: Nếu tệp văn bản đã lưu ít nhất một lần thì các lần sau không có đặt tên chỉ cần click vào biểu tượng cái đĩa. GV:Nháy nút Close(x) ở trên để kết thúc việc soạn thảo GV:Nháy nút Close(x) ở dưới để đóng văn bản. - HS chú ý và nhận biết được cách nào nhanh nhất HS: Điều cho kết quả giống nhau. -Trên thanh bảng chọn nó chứa các nhóm lệnh của tất cả các lệnh. -Để thực hiện một lệnh nào đó ta nháy chuột vào nhóm lệnh chứa lệnh đó. b)Thanh công cụ: -Thanh công cụ chứa các nút lệnh. Mỗi nút lệnh điều có tên để phân biệt. 4.Mở văn bản -Để mở tệp văn bản đã có trên máy tính ta thực hiện như sau: Chọn File Open => Xuất hiện hộp thoại Open +Look in: Chọn ổ đĩa +Chọn tệp tin cần mở +Click nút Open. 5.Lưu văn bản -Để lưu tệp văn bản có thể dùng lại sau này ta thực hiện như sau: Chọn File  Save=> Xuất hiện hộp thoại Save As +Save in: Chọn ổ đĩa +File name: gõ tên vào +Click nút Save. 6.Kết thúc C1:Chọn File  Exit C2:Nháy nút close (x) phía trên. 4. Củng cố, dặn dò: Về nhà học bài, xem trước bài số 14 Trang 2 Giỏo ỏn Tin hc 6 Tun: 21 Ngy son: Tit: 41 Bài 14: soạn thảo văn bản đơn giản I. MC TIấU: 1. Kin thc : - Bit cỏc thnh phn c bn ca mt vn bn - Nhn bit c con tr son tho, vai trũ ca nú v cỏch di chuyn con tr son tho. - Bit quy tc son tho vn bn bng Word. 2. K nng: - Bit cỏch gừ vn bn ch Vit - Biết các quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word. - Biết cách gõ văn bản tiếng Việt. 3. Thỏi : -Hc tp nghiờm tỳc. II. CHUN B: - GV: Tranh ảnh, SGK, bảng phụ, phòng máy. - HS: Vở ghi. III. TIN TRèNH LấN LP. 1. n nh t chc: - Kim tra s s: 2Kim tra bi c: Trỡnh by cỏc cỏch khi ng Word? Trờn ca s ca Word cú nhng gỡ? Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca HS Ni dung GV:Gi i thi u cho HS bi t cỏc thnh ph n c b n c a v n b n. GV: N u mu n chốn kớ t hay m t i t ng vo v n b n, ta di chuy n con tr so n th o t i v trớ c n chốn b ng cỏch nhỏy chu t vo v trỡ ú. -Chỳ ý: C n phõn bi t con tr so n th o v i con tr chu t. -Ta cú th s d ng phớm Home, End, trờn bn phớm di chuy n con tr so n th o. - HS nh li cu trỳc vn bn -HS lm 1.Cỏc thnh phn ca vn bn: a)Kớ t: . b)Dũng: c)on: d)Trang: 2.Con tr son tho -Con tr son tho l mt vch ng nhp nhỏy trờn mn hỡnh. Nú cho bit v trớ xut hin ca kớ t c gừ vo. Nu mun chốn kớ t hay mt i tng vo vn bn, ta di chuyn con tr son tho ti v trớ cn chốn Trang 3 Giáo án Tin học 6 GV:Gi i thi u 4 qui t c c b n gõớ ệ ắ ơ ả v n b nă ả GV:Phát phi u h c t p cho HSế ọ ậ làm theo nhóm? N i dungộ Đ S Tr i n ng , ánh m t tr i ờ ắ ặ ờ r c r .ự ỡ Tr i n ng ,ánh m t tr i ờ ắ ặ ờ r c r .ự ỡ Tr i n ng,ánh m t tr i ờ ắ ặ ờ r c r .ự ỡ Tr i n ng, ánh m t tr i ờ ắ ặ ờ r c r .ự ỡ HS: T ng nhóm làm và n p lênừ ộ GV:Nh n xét và đ a ra đáp ánậ ư đúng. GV:Phát phi u h c t p cho HSế ọ ậ làm theo nhóm? N i dungộ Đ S N c Vi t Nam (th đô là ướ ệ ủ Hà N i)ộ N c Vi t Nam( th đô là ướ ệ ủ Hà N i)ộ N c Vi t Nam(th đô là ướ ệ ủ Hà N i)ộ HS: T ng nhóm làm và n p lênừ ộ GV:Nh n xét và đ a ra đáp ánậ ư đúng. GV:Nói đ n ch vi t chúng ta quyế ữ ệ c đó ch qu c ng . Mu n so nướ ữ ố ữ ố ạ th o đ c v n b n ch vi tả ượ ă ả ữ ệ chúng ta ph i có thêm các côngả c có th :ụ ể -Gõ đ c ch vi t vào máy tínhượ ữ ệ b ng bàn phím.ằ -Xem đ c ch vi tượ ữ ệ -In đ c ch vi tượ ữ ệ GV:Chú ý đ gõ ch vi t c nể ữ ệ ầ ph i ch n tính n ng c a ch ngả ọ ă ủ ươ trình gõ. Ngoài ra đ hi n th vàể ể ị in ch vi t còn c n ch n đúngữ ệ ầ ọ phông ch phù h p v i ch ngữ ợ ớ ươ -HS chú ý và chọn một trong hai kiểu gõ bằng cách nháy chuột vào vị trì đó. 3.Quy tắc gõ văn bản trong Word -Các dấu ngắt câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là khoảng trắng nếu còn nội dung. -Các dấu mở ngoặc và các dấu nháy phải được đặt sát vào bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc và các dấu nháy phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó. -Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống. -Em nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn mới. 4.Gõ văn bản chữ việt Trang 4 Giáo án Tin học 6 trình gõ. - N u ch n b ng mã VNI thìế ọ ả phông ch b t đ u là ki u VNI-ữ ắ ầ ể -N u ch n b ng mã UNICODE thìế ọ ả phông ch có ki u ARIAL, TIMESữ ể NEW ROMAN, TAHOMA,… a)Kiểu VNI: 1  Sắc o6 ô, a6 â,e6ê 2  Huyền o7 ơ,u7ư 3  Hỏi a8ă 4  Ngã d9d9 5  Nặng b)Kiểu TELEX: s  sắc ooô, aaâ, eeê f  Huyền ow,[ ơ, uw,[,wwư r  Hỏi awă x  Ngã ddđ j  Nặng www VD:Gõ từ “Trường Học” +)VNI: Tru7o72ng Ho5c +)TELEX: Trwowfng Hojc 4. Củng cố dặn dò: - Củng cố: Nhắc lại một số khái niêm cơ bản - Dặn dò: Về nhà học bài, chuẩn bị trước bài thực hành số 5 Trang 5 Giỏo ỏn Tin hc 6 Tun: 21, 22 Ngy Son: Tit: 42, 43 Bài thực hành số 5 Văn bản đầu tiên của em I.MC TIấU: 1.Kin thc : - Nhn bit c mt s thnh phn trong mn hỡnh lm vic ca Word: bng chn, mt s nỳt lnh thụng dng. - Bc u thc hin c lnh thụng qua bng chn v thụng qua nỳt lnh trờn thanh cụng c. 2.K nng: - Gừ c ch Vit bng mt trong hai kiu TELEX hoc VNI. - To c tp vn bn n gin v lu c tp vn bn. 3.Thỏi : -Hc tp nghiờm tỳc. II.CHUN B: - GV: Giáo trình, phòng máy. - HS: Chuẩn bị tốt kiến thức lý thuyết. III.TIN TRèNH LấN LP. 1.n nh t chc: - Kim tra s s: 2.Kim tra bi c: - Kt hp trong gi. 3.Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung - GV: Nờu mc ớch yờu cu ca bi thc hnh trc khi hc sinh vo mỏy thc hnh. - HS: Ghi chộp thụng tin - GV: Gii thiu ni dung phn u tiờn ca bi thc hnh. - Nờu cỏc bc m hc sinh s thc hnh trờn mỏy tớnh. - Thc hnh trờn mỏy chiu (1 ln) cỏc bc. - HS: Quan sỏt v thc hnh s dng mỏy tớnh vi cỏc bc trờn theo s hng dn ca giỏo viờn. - GV: Yờu cu hc sinh vo mỏy thc hnh cỏc bc trong ni dung phn - a) Tit 1 1. Mc ớch yờu cu: * Lm quen v tỡm hiu ca s lm vic ca Word, cỏc bng chn, mt s nỳt lnh * Bc u to v lu mt vn bn ch Vit n gin. 2. Ni dung: a) Khi ng Word v tỡm hiu cỏc thnh phn trờn mn hỡnh ca Word. B1: Khi ng Word Chn nỳt Start -> Programs-> Microsoft Word. B2: Nhn bit cỏc bng chn trờn thanh bng chn. M mt vi bng chn v di Trang 6 Giáo án Tin học 6 - HS: thực hành theo hướng dẫn của giáo viên trên máy tính. - GV: Gọi học sinh lên kiểm tra kết quả thực hành trên máy chiếu. - HS: Quan sát bạn lên thực hành và nhận xét. - GV: Hướng dẫn học sinh bước đầu soạn thảo một văn bản đơn giản. - Chỉnh chữ việt. VnTime; cỡ chữ: 14 - Nhập chữ việt ( nhập đúng) - Yêu cầu học sinh lưu VBản bằng một tên riêng. - HS: Thực hành soạn thảo trên máy. - GV: Yêu cầu học sinh thực hiện các bước di chuyển con trỏ soạn thảo trên văn bản. - Sử dụng thanh cuốn để xem các phần khác nhau khi văn bản được phóng to - GV: Hướng dẫn học sinh chọn các lệnh View -> Normal, View -> Print Layout, View -> Outline để hiển thị văn bản trong các chế độ khác nhau. Quan sát sự thay đổi trên màn hình. chuyển chuột để tự động mở các bảng chọn. File; Edit; View; Insert; Format . B3: Phân biệt các thanh công cụ Word. Tìm hiểu các nút lệnh trên thanh công cụ đó. Stadard; Formatting; Drawing B4: Tìm hiểu một số chức năng trong bảng chọn File: Mở; đóng; lưu tệp văn bản; mở tệp văn bản mới B5: Chọn lệnh File  Open và nháy nút lệnh Open trên thanh công cụ, suy ra sự tương tự giữa lệnh trong bảng chọn và nút lệnh trên thanh công cụ. Tiết 2 b) Soạn một văn bản đơn giản. B1: Khởi động Word Chọn nút Start -> Programs-> Microsoft Word. B2: Soạn thảo một đoạn văn bản đơn Trang 7 Giáo án Tin học 6 - GV: Thu nhỏ kích thước của màn hình soạn thảo. - HS: Quan sát và thực hành sử dụng máy tính với các bước trên theo sự hướng dẫn của giáo viên. giản. B3: Lưu văn bản bằng một tên riêng. c) Tìm hiểu cách di chuyển con trỏ soạn thảo và cách hiển thị văn bản. B1: Tập di chuyển con trỏ soạn thảo trong văn bản bằng chuột và các phím mũi tên. B2: Sử dụng thanh cuốn để xem các phần khác nhau của văn bản khi được phóng to. B3: Chọn các lệnh View -> Normal, View -> Print Layout, View -> Outline để hiển thị văn bản trong các chế độ khác nhau. Quan sát sự thay đổi trên màn hình. Nháy lần lượt các nút và ở góc dưới màn hình, bên trái thanh cuốn ngang để thay đổi cách hiển thị văn bản và rút ra kết luận. B4: Thu nhỏ kích thước của màn hình soạn thảo. B5: Nháy chuột ở các nút và ở góc bên phải cửa sổ và biểu tượng của văn bản trên thanh công việc để thu nhỏ, khôi phục kích thước trước đó và phóng cực đại cửa sổ. B6: Đóng cửa sổ văn bản và thoát khỏi Word. Trang 8 Giáo án Tin học 6 Tuần: 22, 23 Ngày soạn: Tiết: 44, 45 Bµi 15: chØnh söa v¨n b¶n I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : - Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản - Biết thao tác chọn phần văn bản. - Biết cách thực hiện các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản. 2. Kĩ năng: - Sử dụng được các phím Delete và Backspace trong tình huống phù hợp. - Biết cách thực hiện và biết sự khác nhau ( về hiệu quả tác động trên văn bản) giữa các thao tác. 3. Thái độ: - Hứng thú học tập. II. CHUẨN BỊ: - GV: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y. - HS: Vở ghi. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số: 2)Kiểm tra bài cũ: Kể tên các thành phần cơ bản của một văn bản? Nêu qui tắc gõ văn bản trong Word? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung GV:Giới thiệu 2 phím xóa là Backspase và Delete. GV:Để xóa những phần văn bản lớn hơn, nếu sử dụng phím Backspase và phím Delete thì mất thời gian. Khi đó ta bôi đen phần văn bản cần xóa và nhấn phím Backspase hoặc phím Delete. GV:Chú ý hãy suy nghĩ cận thận trước khi xóa nội dung văn bản. GV:Về nguyên tắc khi muốn thực hiện một thao tác đến một phần văn bản hay đối tượng nào đó, trước hết cần chọn phần văn bản hay đối tượng đó (còn gọi là đánh dấu). GV:Nếu thực hiện một thao tác mà kết quả không được như ý muốn: HS xem và ghi nhớ - HS chú ý cách chọn phần văn bản để thực hiện theo 1.Xóa và chèn thêm văn bản -Phím Backspase () dùng để xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo. -Phím Delete dùng để xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo. -Muốn chèn thêm văn bản vào một vị trí, ta di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí đó và gõ thêm nội dung vào. 2.Chọn phần văn bản -Để chọn phần văn bản ta thực hiện: B1. Nháy chuột tại vị trí Trang 9 Giáo án Tin học 6 Em có thể khôi phục trạng thái của văn bản trước khi thực hiện thao tác đó bằng cách nháy nút lệnh Undo. GV:Sao chép phần văn bản là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác. GV:Hướng dẫn cách thực hiện GV:Lưu ý các em có thể nháy nút Copy một lần và nháy nút Paste nhiếu lần để sao chép cùng nội dung vào nhiều vị trí khác nhau. GV:Em có thể di chuyển một phần văn bản từ vị trí này sang vị trí khác bằng cách: sao chép rồi xóa phần văn bản ở gốc. GV:Em cũng có thể thực hiện việc di chuyển bằng cách chọn lệnh Cut. GV:Thao tác sao chép và thao tác di chuyển khác nhau ở bước nào? HS: Thao tác sao chép và thao tác di chuyển khác nhau ở bước 1. sao chép thì chọn lệnh Copy còn di thì chọn lệnh Cut. - HS chú ý để thực hiện sao chép và di chuyển HS: Một HS đứng lên đọc HS:Tất cả ghi vào bắt đầu B2. Kéo thả chuột đến cuối phần văn bản cần chọn. 3.Sao chép -Để sao chép một phần văn bản đã có vào một vị trí khác, ta thực hiện: B1.Chọn phần văn bản muốn sao chép và nháy nút Copy (Hoặc Edit  Copy) B2. Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và nháy nút Paste (Hoặc Edit  Paste) 4.Di chuyển -Để di chuyển một phần văn bản đã có vào một vị trí khác, ta thực hiện: B1. Chọn phần văn bản muốn di chuyển và nháy nút Cut (Hoặc Edit  Cut) B2. Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí mới và nháy nút Paste (Hoặc Edit  Paste) 4. Củng cố, dặn dò: - Củng cố: Nhắc lại một số thao thác cơ bản - Dặn dò: về nhà học bài, xem trước bài thực hành 6 Trang 10 [...]... (Theo Nguyn Du) cú mu ch v kiu ch khỏc vi ni dung - Tiờu cn gia trang Cỏc on ni Trang 19 Giỏo ỏn Tin hc 6 dung cn thng hai l on cui cựng cn thng l phi - Cỏc kh th c canh gia trang B3 : Lu vn bn bng tờn Tre xanh Tre xanh Tre xanh Xanh t bao gi Chuyn ngy xa ó cú b tre xanh Thõn gy guc, lỏ mong manh M sao nờn lu nờn thnh tre i? õu tre cng xanh ti Cho dự t si t vụi bc mu! Cú gỡ õu, cú gỡ õu M mu ớt cht dn... tờn l Trang oi B4: Tin hnh chnh sa cỏc li gừ sai( nu cú) d) Thc hnh gừ vn bn ch Vit kt hp vi sao chộp ni dung B1: M vn bn mi v gừ ni dung bi th SGK - Tr85 B3: Tin hnh chnh sa cỏc li gừ B2: Lu vn bn cú tờn l Trang oi sai( nu cú) B3: Tin hnh chnh sa cỏc li gừ sai( nu cú) - HS: Thc hnh trờn mỏy tớnh - GV: Quan sỏt v hng dn Trng i thờm Trang 12 Giỏo ỏn Tin hc 6 - HS: Thc hnh trờn mỏy tớnh - GV: Quan sỏt... chộp ton b ni dung ca vn bn ú sang mt trang khỏc b) Phõn bit ch gừ chốn hoc ch gừ ố: * Ch gừ chốn: Nỳt Overtype/Insert b n i (OVR m i) trờn thanh trng thỏi B2: Thay i trt t cỏc on vn * Ch gừ ố: Nỳt Overtype/Insert hin lờn trờn thanh trang thỏi (OVR hin lờn) bn bng cỏch sao chộp hoc di chuyn vi cỏc nỳt lnh Copy, Cut v Paste cú trt t ni dung ỳng B3: Lu vn bn vi tờn c B4: Tin hnh chnh sa cỏc li gừ -... dng tiờn on vn + Khong cỏch n on vn trờn hoc di + Khong cỏch gia cỏc dũng trong on vn GV:Gii thiu cỏc nỳt lnh nh dng on vn GV:Cho HS quan sỏt t giy in cỏc nỳt lnh v tr li cỏc cõu hi 2.S dng cỏc nỳt lnh nh dng on vn HS:quan sỏt v tr li - nh dng on vn, em ch cn a con tr son tho vo on vn bn v s dng cỏc nỳt lnh trờn thanh cụng c nh dng: Trang 16 Giỏo ỏn Tin hc 6 GV:Gii thiu hp thoi Paragraph GV:a t giy cú... dng kớ t, ỡnh dng on vn bn 3 Thỏi : - Hng thỳ hc tp II CHUN B: - GV: Giáo trình, phòng máy - HS: V ghi III TIN TRèNH LấN LP 1.n nh t chc: - Kim tra s s: 2.Kim tra bi c: Kt hp trong gi thc hnh 3 Bi mi: Hot ng ca GV v HS - GV: Nờu mc ớch yờu cu ca bi thc hnh - HS: Ghi chộp ni dung cỏc yờu cu thc hnh trờn mỏy tớnh - GV: Hng dn hc sinh cỏc bc thc hnh v yờu cu hc sinh thc hnh theo s ch dn ca giỏo viờn B1:... mt s thao tỏc nh dng kớ t - Dn dũ: v nh hc bi, xem trc bi 17 Trang 15 Giỏo ỏn Tin hc 6 Tun 25 Tit 49, 50 Ngy son: Bi 17 NH DNG ON VN BN I MC TIấU: 1 Kin thc: Bit ni dung v bit cỏch thc hin nh dng on vn bn 2 K nng: - Thc hin c mt s thao tỏc nh dng on vn c bn 3 Thỏi : - Hng thỳ hc tp II CHUN B: - GV: Giáo trình, phòng máy - HS: V ghi III TIN TRèNH LấN LP 1.n nh t chc: - Kim tra s s: 2.Kim tra bi c: nh... bn - Nhn thc c u im ca son thao vn bn trờn mỏy tớnh 3 Thỏi : - Nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc II CHUN B: - Sgk, Sgv, giỏo ỏn, mỏy tớnh, mỏy chiu, - V ghi, bỳt, III TIN TRèNH LấN LP 1 n nh lp: - Kim tra s s: 2.Kim tra bi c: Kt hp trong gi sa bi 3 bi tp Hot ng ca GV v HS - GV: Nờu cỏc yờu cu phn cõu hi v bi tp 1 ( SGK Tr67,68) - Gi ý hc sinh tr li - Gii ỏp mt s cõu hi v bi tp khú - HS: ễn tp v cng c li... xanh diu kỡ Trng trũn nh mt cỏ Chng bao gỡ chp mi Trng i t õu n? Hay t mt sõn chi Trng bay nh qu búng Bn no ó lờn tri ( Theo Trn ng Khoa) Trang 13 Giỏo ỏn Tin hc 6 Tun: 24 Tit: 48 Ngy son: Bi 16: NH DNG VN BN I MC TIấU: 1 Kin thc: - Hiu ni dung v mc tiờu ca nh dng vn bn - Hiu cỏc ni dung nh dng kớ t - Bit cỏch thc hin c thao tỏc nh dng kớ t c bn 2 K nng: - Thc hin c mt s thao tỏc nh dng kớ t c bn 3. .. tờn riờng B3: Nhp ni dung SGK Tr84 - Thc hin cỏc thao tỏc c bn chnh sa ni dung vn bn, thay i trt t ni dung vn bn bng cỏc chc nng sao chộp, di chuyn 2 Ni dung: a) Khi ng Word v to vn bn mi B1: Khi ng Word B2: Lu vn bn bng mt tờn riờng B4: Tin hnh chnh sa cỏc li gừ B3: Nhp ni dung SGK Tr84 sai ( nu cú) B4: Tin hnh chnh sa cỏc li gừ sai - HS: Thc hnh trờn mỏy tớnh cú) ( nu Trang 11 Giỏo ỏn Tin hc 6 -... nhng t no? c) Theo em, ti sao khụng nờn du cỏch trc cỏc du chm cõu Trang 21 Giỏo ỏn Tin hc 6 d) Hóy nờu s ging nhau v khỏc nhau v ý ngha ca con tr son tho v con tr chut Khi ta di chuyn con tr chut con tr son tho cú di chuyn theo hay khụng? e) son tho v hin th vn bn ch Vit trờn mỏy tớnh ta cn thờm cỏc cụng c - GV: Nờu cỏc yờu cu phn cõu hi v h tr gỡ? bi tp 3 ( SGK Tr81,82) * Bi tp 3 (SGK -Tr 74 - . cách gõ văn bản tiếng Việt. 3. Thỏi : -Hc tp nghiờm tỳc. II. CHUN B: - GV: Tranh ảnh, SGK, bảng phụ, phòng máy. - HS: Vở ghi. III. TIN TRèNH LấN LP. 1. n nh. cơ bản - Dặn dò: Về nhà học bài, chuẩn bị trước bài thực hành số 5 Trang 5 Giỏo ỏn Tin hc 6 Tun: 21, 22 Ngy Son: Tit: 42, 43 Bài thực hành số 5 Văn bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giao an tin hoc ky II 3 cot theo chuan, Bài giảng Giao an tin hoc ky II 3 cot theo chuan,

Hình ảnh liên quan

chuyển chuột để tự động mở cỏc bảng chọn. - Bài giảng Giao an tin hoc ky II 3 cot theo chuan

chuy.

ển chuột để tự động mở cỏc bảng chọn Xem tại trang 7 của tài liệu.