Đánh giá thực trạng hoạt động và quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thịt tại trang trại hùng lan, xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

57 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LA THỊ HOÀNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNGVÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂN NI GÀ THỊT TẠI TRANG TRẠI HÙNG LAN, XÃ CAO NGẠN, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Khuyến nông Lớp : K48 KN Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2016- 2020 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Mạnh Thắng Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Bản khóa luận tốt nghiệp hồn thành sau thời gian học tập, nghiên cứu thực chuyên đề thực tập Có kết ngày hơm nay, em xin bày tỏ lịng biết ơn, kính trọng sâu sắc tới: Ban Giám hiệu,trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh Tế Phát Triển Nông Thôn, Trang trại Hùng Lan tập thể thầy cô giáo Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận thời gian quy định Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo ThS Nguyễn Mạnh Thắng người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực tập tốt nghiệp hồn thành khóa luận Ðặc biệt em xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình anh, chị, cơ, cơng nhân viên trang trại nhiệt tình giúp đỡ em việc thu thập số liệu thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài Một lần em xin chân thành cảm ơn trang trại Hùng Lan, thầy giáo ThS Nguyễn Mạnh Thắng động viên tạo điều kiện tốt giúp em hồn thành khóa luận Cuối tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè, người ln động viên sát cánh bên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Do thời gian kiến thức có hạn, đề tài tơi khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, mong nhận phê bình đóng góp ý kiến thầy tồn thể bạn đọc Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 13 tháng 06 năm 2020 Sinh viên La Thị Hoàng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các nước có số lượng gà nhiều giới 16 Bảng 3.1: Kết hoạt động SXKD trang trại qua năm 24 Bảng 3.2: Chi phí xây dựng ban đầu với quy mơ 10.000 gà 25 Bảng 3.3: Các loại chi phí năm trang trại 26 Bảng 3.4: Doanh thu năm trang trại chăn nuôi 13.000 gà thịt năm 2019 26 Bảng 3.5: Lịch làm vaccine cho gà thịt từ đẻ tới xuất bán 32 iii DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Giải nghĩa BNN&PTNT Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn GCN Giấy chứng nhận NN Nông nghiệp PTNT Phát triển nông thôn UBND Ủy ban nhân dân SXKD Sản xuất kinh doanh ĐHNL Đại học nông lâm TACN Thức ăn chăn nuôi TTNCCN Trung tâm nghiên cứu chăn nuôi VNC Viện nghiên cứu iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Nhận thức chung trang trại 2.1.1 Khái niệm trang trại kinh tế trang trại 2.1.2 Tiêu chí xác định kinh tế trang trại 2.1.3 Các đặc trưng chủ yếu kinh tế trang trại 2.1.4 Vai trò phát triển kinh tế trang trại phát triển kinh tế nông thôn xây dựng nông thôn 2.1.5 Các sách khuyến khích, hỗ trợ cho phát triển kinh tế trang trại 11 2.2 Tình hình phát triển trang trại gà giới Việt Nam 15 2.2.1 Trên giới 15 2.2.2 Ở Việt Nam 17 2.3 Khái quát địa phương, trang trại nơi thực tập 18 2.3.1 Khái quát địa phương nơi thực tập 18 v 2.3.2 Khái quát trang trại chăn nuôi gà Hùng Lan 19 2.4 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 20 2.4.1 Thuận lợi 20 2.4.2 Khó khăn 21 PHẦN KẾT QUẢ THỰC TẬP 22 3.1 Những nội dung tìm hiểu, trải nghiệm trang trại 22 3.1.1 Nội dung thực tập công việc cụ thể trang trại 22 3.1.2 Tìm hiểu điều kiện cần có xây dựng mơ hình trang trại chăn ni gà thịt 23 3.2 Đánh giá hiệu hoạt động trang trại 24 3.2.1 Kết hoạt động SXKD trang trại qua năm 24 3.2.2 Phân tích chi phí đầu tư xây dựng, phát triển trang trại 25 3.2.3 Đánh giá kết SXKD trang trại năm 26 3.2.4 Những vấn đề tồn ảnh hưởng đến thu nhập, lợi nhuận trang trại .27 3.3 Nghiên cứu học tập kỹ thuật chăn nuôi gà, cách phịng chữa bệnh 28 3.3.1 Kỹ thuật chăn ni gà thịt 28 3.3.2 Đánh giá tóm tắt quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà học 33 3.4 Phân tích thuận lợi, khó khăn, hội thách thức hoạt động sản xuất trang trại 34 3.4.1 Thuận lợi 34 3.4.2 Khó khăn trang trại 35 3.4.3 Những hội 35 3.4.4 Những thách thức 36 3.5 Một số giải pháp đề xuất cho phát triển trang trại 37 3.5.1 Giải pháp tổ chức, quản lý trang trại 37 3.5.2 Giải pháp kỹ thuật cho trang trại 39 3.5.3 Giải pháp quản lý tài lao động trang trại 39 3.5.4 Giải pháp hợp tác, liên kết SXKD 42 vi 3.5.5 Giải pháp lựa chọn đầu vào cho trang trại 42 3.5.6 Giải pháp cho việc tiêu thụ đầu trang trại 43 PHẦN KẾT LUẬN 44 4.1 Kết luận 44 4.2 Kiến nghị 45 4.2.1 Đối với trang trại 45 4.2.2 Đối với địa phương 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác, sử dụng có hiệu đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần phát triển nơng nghiệp bền vững; có việc làm tăng thu nhập, khuyến khích làm giàu đơi với xố đói giảm nghèo; phân bổ lao động, dân cư xây dựng nông thôn Thực tế nay, bên cạnh trang trại thành cơng cịn nhiều trang trại thất bại, phá sản Hầu hết trang trại nông nghiệp phát triển từ kinh tế hộ, trình độ tổ chức quản lý hoạch tốn khả nắm bắt thông tin thị trường hạn chế, kỹ thuật chăn nuôi chưa đầy đủ,… nên rủi ro thường lớn Để có thơng tin xác trang trại nông nghiệp, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu trải nghiệm thực tế trang trại Sự phát triển “nóng” thiếu định hướng quy hoạch trang trại nơng nghiệp nói chung trang trại chăn ni nói riêng thời gian qua làm nhiều người dân hoang mang, không dám đầu tư, thua thiệt, chí phá sản Chính vậy, cần có nghiên cứu tìm hiểu thực tế sản xuất hàng hóa trang trại, trải nghiệm với nơng dân để tìm hướng đi, giải pháp sát thực hiệu cho phát triển Cao Ngạn xã thuộc thành phố Thái Nguyên có vị trí địa lý trải dọc bờ sơng Cầu, với địa hình phẳng Đất đai xã tương đối rộng, chủ yếu đất nông nghiệp Xã Cao Ngạn có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội Trong năm qua xã Cao Ngạn nhiều trang trại chăn nuôi hình thành, phát triển mơ hình trang trại gà Việt - Thắm, trang trại gà Ngọc Phượng, trang trại gà Chung - Duyên… Tuy nhiên, nhiều trang trại khâu tổ chức quản lý, hoạt động chưa đảm bảo, rủi ro từ biến động giá thị trường dịch bệnh xảy ra.Việc giúp chủ trang trại tìm hạn chế đưa giải pháp để chăn nuôi quy mô trang trại hiệu quả, bền vững vấn đề cấp thiết đặt Đối với sinh viên, trình nghiên cứu học tập trang trại vô cần thiết, giúp sinh viên gọt dũa kiến thức lý luận học, học hỏi thêm kiến thức, kỹ kinh nghiệm sản xuất thực tế.Ngoài ra, trao đổi trải nghiệm qua thực tập trang trại giúp sinh viên tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm đầu tư xây dựng trang trại chăn ni, từ làm trang bị kiến thức trường Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chọn đề tài: “Đánh giá thực trạng hoạt động quy trình kỹ thuật chăn ni gà thịt trang trại Hùng Lan, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Thông qua thực tế nghiên cứu, học tập trải nghiện trang trại chăn nuôi giúp người học tăng cường hiểu biết loại hình sản xuất, có kinh nghiệm tổ chức sản xuất kinh tế trang trại chăn nuôi, rèn luyện kỹ chun mơn cần thiết Ngồi ra, người học cịn đánh giá phân tích thành cơng trang trại, tìm khó khăn, trở ngại nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế trang trại Qua đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trang trại chăn nuôi theo hướng hiệu ổn định 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.2.1 Về chuyên môn - Nắm rõ thơng tin q trình hình thành tổ chức sản xuất kinh doanh trang trại chăn ni gà thịt Hùng Lan - Phân tích đánh giá thực trạng nguồn lực sản xuất cho việc tổ chức thực hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại - Học tập kiến thức, kỹ kỹ thuật chăn ni phịng chữa bệnh chăn ni gà thịt trang trại - Học hỏi rèn luyện kỹ hoạch toán kinh tế từ thực tế hoạt động trang trại - Đề xuất phương hướng giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm thúc đẩy q trình phát triển cho trang trại chăn ni gà thịt địa phương nói chung trang trại Hùng Lan nói riêng 1.2.2.2 Về kỹ * Về kỹ sống - Sống vui vẻ, hòa nhã với người xung quanh trang trại, địa phương nơi tham gia thực tập - Xây dựng mối quan hệ tình cảm tốt đẹp với chủ trang trại người gia đình chủ trang trại nơi thực tập - Biết lắng nghe học hỏi từ lời phê bình người khác - Giao tiếp ứng sử trung thực, lịch nhã nhặn, giữ thái độ khiêm nhường cầu thị * Về kỹ làm việc - Biết cách tổ chức, thực công việc trang trại theo kế hoạch, khoa học chuyên nghiệp Tuân thủ giấc hoạt động trang trại - Có khả quan sát, theo dõi vấn đề phát sinh để với chủ trang trại có biện pháp can thiệp kịp thời hạn chế thiệt hại - Thông qua hoạt động thực tế trang trại tạo cho sinh viên tác phong nhanh nhẹn, tự chịu trách nhiệm chịu áp lực cao công việc - Học hỏi thực hành tỉ mỉ công việc kỹ thuật giao, sinh viên nắm bắt kiến thức kỹ kỹ thuật chăn ni, chăm sóc phịng trừ bệnh hại cho gà giai đoạn 1.2.2.3 Về thái độ - Có tinh thần trách nhiệm nhận công việc giao, làm việc chăm khơng ngại khổ, ngại khó 36 - Thị trường thức ăn chăn nuôi thuốc thú y có nhiều cơng ty khác cạnh tranh, người ni gà lựa chọn sản phẩm phù hợp với túi tiền chất lượng - Có nhiều cơng ty giống gà giúp chủ trang trại có nhiều lựa chọn vấn đề nhập giống - Được hưởng lợi từ chương trình chăm sóc khách hàng quảng bá sản phẩm từ công ty thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi công ty giống qua việc tham gia trương trình thăm quan mơ hình mẫu, hội thảo trao đổi vấn đề chăn nuôi trang trại doanh nghiệp - Được hưởng lợi từ sách nhà nước việc phát triển trang trại - Thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhu cầu sử dụng sản phẩm gà thịt cao 3.4.4 Những thách thức - Chính quyền địa phương chưa thực quan tâm đến việc phát triển trang trại, có q lớp tập huấn kỹ thuật chăn ni vấn đề có liên quan đến phát triển trang trại, công tác thú y chưa thực hiệu - Người ni gà chưa có bạn đồng hành tin tưởng chưa quyền thực quan tâm - Người chăn nuôi chưa thật - Giá thị trường không ổn định lúc thấp lúc cao, đôi lúc tồn nghịch lý giá gà thịt giảm mạnh nhiên giá gà giống, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi giữ giá cao - Trên thị trường tràn lan loại thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi không đạt chất lượng, tiêu chuẩn khơng có nhiều kinh nghiệm dễ mua phải hàng chất lượng gây thiệt hại kinh tế - Hiện đất nước ta trình hội nhập với kinh tế khác giới việc ký kết hiệp định kinh tế WTO, AFTA vv sản phẩm gà thịt phải cạnh tranh gay gắt với mặt hàng nơng sản, hàng hóa thay 37 nước thành viên 3.5 Một số giải pháp đề xuất cho phát triển trang trại 3.5.1 Giải pháp tổ chức, quản lý trang trại Quản lý chăn nuôi ghi nhận tất hoạt động chăn nuôi, hỗ trợ việc chăn nuôi thương phẩm - Nhật ký chăn nuôi - ghi nhận tất hoạt động ngày, cho ăn, vệ sinh, cân - Vệ sinh chuồng trại - ghi nhận hoạt động vệ sinh chuồng trại theo ngày định kỳ chuồng trại khu chuồng trại, đặc biệt với hoạt động vệ sinh phòng dịch - Xử lý dịch bệnh - thiết lập quy trình tương ứng với quy trình xử lý nông nghiệp tổ chức giới yêu cầu quy trình xử lý cho loại bệnh, ghi nhận nghiệp vụ, số liệu tương ứng cho bước nhằm đảo bảo mặt xử lý bệnh dịch báo cáo số liệu cho Việt Nam quốc tế - Chuyển chuồng, gộp chuồng, tách chuồng - ghi nhận lại hoạt động chuyển chuồng suốt q trình ni - Xuất chuồng - thiết lập quy trình xuất chuồng theo yêu cầu doanh nghiệp nhằm đáp ứng với việc quản lý xuất chuồng để hoàn thành hợp đồng, bán theo hợp đồng cung cấp cho đối tác khác, đồng thời ghi nhận lại chi tiết việc xuất chuồng nhằm đảm bảo vệ sinh phòng bệnh truy xuất lô sau - Quản lý kho mua hàng - quản lý kho, nhập xuất tồn kho, chuyển kho, điều chỉnh kho khả quản lý nhiều kho hệ thống nhằm đảm bảo tính xác sản phẩm tồn kho thức ăn Xây dựng quy trình mua hàng quy trình nhập kho theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp nhẳm đảm bảo chất lượng sản phẩm giống nhập 38 - Quản lý công cụ dụng cụ - ghi nhận chi tiết công cụ, dụng cụ tham gia vào hoạt động chăn nuôi - Nhân - tạo quản lý nhân với thông tin, kinh nghiệm định chi tiết cho công việc suốt q trình chăn ni 39 3.5.2 Giải pháp kỹ thuật cho trang trại - Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ SXKD, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiến khoa học - kỹ thuật cho chủ trang trại, tạo điều kiện cho chủ trang trại tham quan học tập mơ hình ngồi nước - Gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi trang trại khu vực - Tạo điều kiện cho lao động làm việc trang trại tham gia lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cơng nghệ mới, từ trang trại có thêm lao động có chun mơn nâng cao hiệu kinh tế - Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền loại dịch bệnh cách phòng tránh, tổ chức buổi tham quan trang trại thành cơng ngồi tỉnh giúp chủ trang trại có thêm kiến thức học hỏi kinh nghiệm phương pháp chăn nuôi từ trang trại thành công - Áp dụng kỹ thuật mới: Trong chăn nuôi người chăn nuôi biết áp dụng khoa học kỹ thuật cách đắn, hợp lý giúp nông hộ tăng thu nhập 3.5.3 Giải pháp quản lý tài lao động trang trại Trong quản lý tài cần phải: - Lập kế hoạch tài ngắn hạn dài hạn: đưa kế hoạch kinh tế theo giai đoạn sau đến năm trang trại để hạch tốn chi phí sử dụng - Quản lý nguồn vốn trang trại: Ghi chép hết tất chi tiêu để hạch toán đầu đầu vào hợp lý, tiết kiệm nguồn vốn dồi Quản lý lao động: - Có tiêu chí đánh giá cơng việc rõ ràng: Lập kế hoạch công việc hàng tuần báo cáo hàng ngày để chủ trang trại nắm tiến độ công việc - Lựa chọn người phân công việc hợp lý cho đối tượng: Dựa 40 vào lực làm việc người mà phân công công việc cho hợp lý để công việc hoàn thành dự kiến - Thưởng phạt chắn: Cuối tuần họp tổng kết vấn đề chưa đưa giải pháp khắc phục, đồng thời thưởng người hồn thành tốt cơng việc phạt người chưa hồn thành cơng việc giao đồng thời nhắc họ cố gắng lần Giải pháp quản lý tài chính: a) Thời điểm đầu tư - Khơng ngành chăn nuôi mà ngành nông nghiệp nào, chu kỳ sản xuất thường cần thời gian dài từ vài tháng vài năm Trong suốt quãng thời gian đó, giá thị trường đầu có nhiều dao động Hơn nữa, thời điểm đỉnh cao giá sản phẩm đầu ra, nhiều người đổ xô đầu tư lúc làm cho giá mua vật tư, thiết bị chuồng trại hay giống đầu vào lại đắt đỏ, việc làm tăng thêm gánh nặng khơng nhỏ cho chi phí sản xuất - Vì vậy, thay dựa vào yếu tố giá đầu thời điểm đó, chủ trang trại nên vào liệu nghiên cứu dự báo xu hướng đầy đủ khía cạnh khác thị trường, để định thời điểm đầu tư hay đầu tư mở rộng b) Cân đối dịng tiền “vào-ra” chu kỳ chăn ni - Ngoại trừ số doanh nghiệp chăn ni có phận quản lý tài chuyên nghiệp kế hoạch sử dụng vốn phù hợp với chu chuyển đàn khoa học, có nhiều trang trạng thường lâm vào cảnh nắm giữ khối tài sản lớn lại khơng có tiền - Nếu trại ni có khu áp dụng qui trình kỹ thuật ni “cùng vào - ra” suốt thời gian gần tháng đó, dịng tiền trại có chi mà khơng có thu vào, dễ rơi vào cảnh thiếu tiền, đặc biệt nhu 41 cầu thức ăn tăng cao vào tháng cuối kỳ nên áp lực lớn so với tháng đầu kỳ Vậy phải để cân đối cho đủ yêu cầu dòng tiền “vào ra” suốt chu kỳ 4,5 - tháng ni - Cách thứ quy hoạch trang trại thành khu ni với công suất khu 1800 (trong trường hợp trang trại có kế hoạch ni 9000 gà) Như trại lập kế hoạch chu chuyển đàn, tháng nhập vào 1800 con/khu, từ khu thứ đến khu thứ năm Trong tháng thứ năm, vừa xuất chuồng lứa thứ nhất, vừa sát trùng chuồng khu chờ sẵn lứa - Cách thứ hai lập sẵn kế hoạch sử dụng vốn phù hợp với kế hoạch chu chuyển đàn chủ động lập quỹ dự phòng cho trường hợp gà đến kỳ xuất mà bị tồn biến động thị trường c) Chi phí - Chi phí ẩn - Hầu hết chủ trang trại quan tâm quản lý chi phí nhìn thấy (chi phí nổi) như: mua giống, thức ăn, thuốc thú y, tiền lương nhân viên…Trong đó, chi phí ẩn tồn trại quan trọng khơng mà lại lưu tâm quản lý, ví dụ như: khối lượng gà thịt xuất chuồng/m² chuồng ni/năm; số vịng quay sử dụng chuồng trại/năm… - Do vậy, bên cạnh việc quản lý chi phí nổi, dễ nhìn thấy, chủ trang trại cần lưu ý quản lý chi phí ẩn, lập quy trình quản lý phù hợp với hoàn cảnh trại tiêu kinh tế - kỹ thuật khác nhằm tìm cách tối đa hóa lợi ích so với tổng chi phí chi phí ẩn đầu tư Giải pháp quản lý lao động trang trại: - Có tiêu chí đánh giá công việc rõ ràng - Chủ trang trại cần quan tâm, đạo sát cơng nhân trại - Có họp định kỳ để công nhân nêu lên vấn đề chưa 42 lúc làm việc, từ chủ trang trại sửa đổi phương thức làm việc cho có hiệu - Có thưởng có phạt lao động làm sai không đảm bảo tiến độ làm việc - Chuẩn bị bảo hộ lao động cho công nhân trang trại - Quan tâm vấn đề ăn uống, sức khỏe công nhân - Đặt tiêu cụ thể cho phận, đội công nhân định - Kiểm sốt thời gian làm việc chất lượng cơng việc nhân công - Phân tầng, xếp đội ngũ nhân công hợp lý - Tổ chức hoạt động xã hội 3.5.4 Giải pháp hợp tác, liên kết SXKD - Tại địa phương trang trại có nhiều trang trại khác, trang trại cần ngồi lại bàn bạc với nhau, hợp lại thành HTX đỡ tốn chi phí hơn, chủ trang trại có nhiều kiến thức khác giúp hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp từ nâng cao chất lượng sản phẩm - Liên kết với doanh nghiệp (chăn ni gia cơng): Với hình thức liên kết doanh nghiệp cung ứng giống, thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật, thuốc thú y bao tiêu toàn sản phẩm - Hợp tác, liên kết với thương lái, cửa hàng, siêu thị - Hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh bên có lợi đồng thời giúp đỡ gặp khó khăn 3.5.5 Giải pháp lựa chọn đầu vào cho trang trại - Gà giống: Chủ trang trại lựa chọn ty, trang trại có uy tín gà giống địa bàn, đồng thời chọn thời điểm nhập gà giống vào lúc giá gà giống rẻ để nhập gà lựa chọn giống gà sinh trưởng phát triển tốt Như tiết kiệm chi phí thú y - Thức ăn chăn nuôi thuốc thú y: Ðây hai mặt hàng có giá phức tạp chưa thực ổn định chủ trang trại cần phải cập nhật 43 giá loại thức ăn thuốc thú y để lựa chọn cho phù hợp với quy mô trang trại, đồng thời phải đảm bảo chất lượng, tránh loại thức ăn loại thuốc có chất lượng ảnh hưởng đến sinh trưởng, suất chất lượng gà 3.5.6 Giải pháp cho việc tiêu thụ đầu trang trại - Chính quyền địa phương cần phải làm cầu nối, xúc tiến tìm kiếm thị trường cho sản phẩm người chăn nuôi với doanh nghiệp chế biến - Các trang trại chăn ni phải liên tục thu thập phân tích thơng tin thị trường, qua tổ chức sản xuất dựa vào nhu cầu, thị hiếu khách hàng,của người tiêu dùng - Trang trại cần liên kết với công ty, doanh nghiệp để việc tiêu thụ đầu trang trại ổn định - Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ nay, trang trại cần phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tốt dịch vụ mua bán, tích cực tìm cách hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh thành cơng - Kiểm sốt tiêu chuẩn chất lượng, bước quảng bá để tạo lòng tin độ tin cậy chất lượng gà thịt nhằm xây dựng thương hiệu riêng gà thịt an toàn địa phương Đây giải pháp lớn, quan trọng có ý nghĩa lâu dài giúp nâng cao giá trị sản phẩm thị trường ổn định 44 PHẦN KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trang trại Hùng Lan, xã Cao Ngạn, thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, tơi có số kết luận trại sau: - Để xây dựng phát triển trang trại chủ trang trại cần có nghị lực tâm cao khơng ngại khó khăn, có ý chí vươn lên làm giàu - Để có hiệu tốt SXKD, người chủ lao động trang trại phải có kiến thức, khơng ngừng học hỏi tích lũy kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất Ngồi ra, chủ trang trại cần phải biết xây dựng kế hoạch SXKD cụ thể, quản lý tài chính, hạch tốn kinh tế tốt bám sát nhu cầu thay đổi thị trường để điều chỉnh kế hoạch SXKD phù hợp, đảm bảo có lãi - Trang trại chăn ni gà thịt theo quy trình kỹ thuật áp dụng khoa học công nghệ vào trình sản xuất như: Máng treo, máng uống nước tự động, hệ thống giàn mát, hệ thống tắt điện tự động biện pháp phòng bệnh - Hiệu chăn nuôi anh Trần Văn Hùng tương đối cao, doanh thu hàng năm 1.506.000.000 đồng Trang trại tạo việc làm cho 5-6 lao động Bên cạnh thành cơng trang trại, khóa luận hạn chế cần xem xét khắc phục trang trại như: - Tuy có mối quan hệ với công ty, trang trại khu vực, thương lái chưa thật gắn bó chặt chẽ, trang trại cần phải trì tốt mối quan hệ có, tạo dựng mối quan hệ để SXKD trang trại thuận lợi giảm rủi ro - Phần diện tích đất trang trại dành cho chăn nuôi gà chưa tận dụng hợp lý, có chỗ bị bỏ hoang chuyển đổi đất bỏ hoang sang trồng ăn quả, trồng rau phục vụ bữa ăn hàng ngày công nhân, lao động trang trại - Mối quan hệ, tương trợ, giúp đỡ trang trại chăn nuôi gà 45 địa bàn xác lập, chủ trang trại thường xuyên gặp gỡ để nắm bắt thông tin, trao đổi kiến thức kinh nghiệm sản xuất Tuy nhiên, mức độ liên kết gắn bó với trang trại chưa thống thiếu tính bền chặt, chưa phát huy tốt hiệu mua sắm đầu vào tiêu thụ đầu - Việc theo dõi cập nhật thông tin thị trường chưa thật khoa học, chưa thường xuyên bối cảnh thị trường đầu vào, đầu chăn nuôi gà thịt biến động mạnh Hạn chế không khắc phục dẫn đến nguy đưa định không chuẩn xác đầu tư lứa gà 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với trang trại - Chủ trang trại cần nâng cao kiến thức, kỹ quản lý hoạt động SXKD, đặc biệt quản lý tài lao động cho đạt hiệu - Tiếp tục củng cố phát triển thêm mối quan hệ với bên liên quan tinh thần hợp tác, chia sẻ có lợi Các trang trại địa bàn cần liên kết với tạo thành tổ chức HTX, tổ nhóm tương trợ để giúp đỡ hiệu hơn, nâng cao sức cạnh tranh thị trường 4.2.2 Đối với địa phương - Cần tiếp tục hoàn thiện sách để hỗ trợ cho trang trại phát triển, đặc biệt sách tín dụng trang trại vây vốn lãi suất ưu đãi thời gian dài Có sách đất đai hợp lý chủ trang trại yên tâm sản xuất - Cung cấp thêm thông tin thị trường cho chủ trang trại để họ chủ động sản xuất tiêu thụ Bên cạnh cần hỗ trợ việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư chế biến để tăng giá trị hàng hóa - Quan tâm đến việc sản xuất chăn nuôi quy mô trang trại địa bàn xã, tiếp tục hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng nông thô, nâng cao hiệu công tác thú y hỗ trợ người dân chăn nuôi 46 - Mở lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý kinh doanh khoa học đồng thời có sách hỗ trợ kinh phí - Xây dựng tạo mơi trường thuận lợi để trang trại mở rộng giao lưu hợp tác, liên kết với bên liên quan Tạo điều kiện cho chủ trang trại giao lưu gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với nhau, giúp đỡ xây dựng HTX ngành nghề để phát huy hiệu qủa hoạt động SXKD trang trại - Có sách đền bù hợp lý thu hồi đất để chủ trang trại xây dựng phát triển ổn định sống 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Ban vật giá Chính Phủ, tư liệu kinh tế trang trại, Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 2000 Bộ NN - PTNT (2011), Thông tư số 27/2011/TT - BNNPTNT ngày 13/04/2011 quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Bộ NN PTNT (2015), Tờ trình sách khuyến khích phát triển trang trại năm 2015 Bùi Minh Hà, Nguyễn Thị Lai (2005), Trang trại đặc trưng trang trại, Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Cao Đức Phát (2015), Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, Bộ nông nghiệp phát triển nơng thơn Cơng ty TNHH thú y tồn cầu - kỹ thuật chăn ni giống gà Dabaco Chính phủ (2013), Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26 tháng 12 năm 2013 việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chính phủ (2000), Nghị số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 kinh tế trang trại Chính phủ (2015), Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp nơng thơn 10.Chính phủ (2002), Nghị định số 85/2002/NĐ-CP, ngày 25 tháng 10 năm 2002 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng 11.Thơng tư số 27/2011/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 12.Quyết định số 2190/QĐ-UBND định chủ trương đề xuất đầu tư dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sơng Cầu kết hợp hồn thiện hạ tầng thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên 48 II Tài liệu trích dẫn từ iternet 13.http://docview1.tlvnimg.com/tailieu/2014/20141202/minhminh_2/gt_mod un_04_phong_va_tri_benh_cho_ga_911.pdf?rand=103209 14 http://giangvien.net/index.php?language=vi&nv=shops&op=print_pro&id=155 15.http://www.japfavietnam.com/tin-tuc/tin-tuc-nganh-chan-nuoi/429-thuctrang-va-giai-phap-chan-nuoi-gia-cam-o-cac-tinh-mien-nui-phia-bac 16.http://kenhdaihoc.net/threads/dia-ly-nong-nghiep-cac-hinh-thuc-to-chuclanh-tho-nong-nghiep.5185/ 17.http://luanvan.co/luan-van/luan-van-tot-nghiep-phan-tich-hieu-qua-channuoi-gia-cam-va-cac-yeu-to-anh-huong-den-thu-nhap-cua-ho-chan-nuoigia-cam-41148/ 18.http://luanvan.co/luan-van/tieu-luan-kinh-te-trang-trai-56621/ 19.http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=19555 20.http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=34 44&print=true 21.http://text.123doc.org/document/642142-co-so-ly-luan-chung-ve-kinh-tetrang-trai.htm 22.http://thepangroup.vn/lien-ket-trong-san-xuat-xu-the-phat-trien-tat-yeucua-nong-nghiep-hien-dai-phan-vai-4-nhavi10665.htm#.WEXCB7KLTIV 23.http://www.vacvina.org.vn/xem-tin-tuc/phat-trien-kinh-te-trang-trai.html 24 http://vafs.gov.vn/vn/2005/07/trang-trai-va-nhung-dac-trung-co-ban-cua-no/ 25.http://www.vacvina.org.vn/xem-tin-tuc/phat-trien-kinh-te-trang-trai.html PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRANG TRẠI HÙNG LAN ... phát từ yêu cầu thực tiễn chọn đề tài: ? ?Đánh giá thực trạng hoạt động quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thịt trang trại Hùng Lan, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên? ?? 1.2 Mục tiêu... trang trại chăn ni gà thịt Hùng Lan, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên - Tìm hiểu đánh giá trình chuẩn bị, xây dựng phát triển nguồn lực cần thiết cho sản xuất kinh doanh trang trại nuôi gà -... tích đánh giá thuận lợi khó khăn chăn nuôi gà quy mô trang trại - Đánh giá hiệu hoạt động mơ hình trang trại - Nghiên cứu học tập kỹ thuật, kinh nghiệm chăn ni gà cách phịng chữa bệnh cho gà từ thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng hoạt động và quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thịt tại trang trại hùng lan, xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên , Đánh giá thực trạng hoạt động và quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thịt tại trang trại hùng lan, xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên