0

Bài giảng Đề thi HSG lớp 5 - Năm học 2010-2011

1 386 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 22:11

Phòng GD-ĐT hơng sơn Đề thi học sinh giỏi năm học 2010- 2011 ( cấp trờng) Trờng TH sơn ch âu Môn: Tiếng Toán - Lớp 5 Thời gian làm bài : 60 phút Câu 1: Không tính tổng, hãy cho biết tổng sau có chi hết cho 3 không? Tại sao? 14 + 72 +96 + 52 +63 Câu 2: Tìm y: a. 5,4 - y + 2,7 = 1,05 b. y + y x 3 1 : 9 2 + y : 7 2 = 252 Câu 3: Không quy đồng tử số và mẫu số, hãy so sánh: a, 17 13 và 19 15 b, 48 12 và 36 9 Câu 4: Tuổi của bà, của mẹ và của Mai năm nay cộng lại đợc 120 tuổi. Hãy tính tuổi của mỗi ngời biết rằng tuổi của mẹ gấp 7 lần tuổi của Mai và tuổi của bà gấp 12 lần tuổi của Mai? Câu 5: Có ba vòi chảy vào bể nớc. Vòi thứ nhất chảy một mình trong 10 giờ thì đầy bể; vòi thứ hai chảy trong 5 giờ thì đầy bể; vòi thứ ba chảy trong 6 giờ thì đầy bể. Hỏi: a. Một giờ cả 3 vòi chảy đợc mấy phần của bể? b. Nếu cả 3 vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu lâu sẽ đầy bể? . Phòng GD-ĐT hơng sơn Đề thi học sinh giỏi năm học 201 0- 2011 ( cấp trờng) Trờng TH sơn ch âu Môn: Tiếng Toán - Lớp 5 Thời gian làm bài : 60 phút. 52 +63 Câu 2: Tìm y: a. 5, 4 - y + 2,7 = 1, 05 b. y + y x 3 1 : 9 2 + y : 7 2 = 252 Câu 3: Không quy đồng tử số và mẫu số, hãy so sánh: a, 17 13 và 19 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đề thi HSG lớp 5 - Năm học 2010-2011, Bài giảng Đề thi HSG lớp 5 - Năm học 2010-2011,