0

Các nguyên tắc quản lý chất lượng

1 1,714 19
  • Các nguyên tắc quản lý chất lượng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2012, 15:30

Các nguyên tắc quản lý chất lượng CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN CHẤT LƯNGQUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES1HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNGCUSTOMER FOCUS2SỰ LÃNH ĐẠOLEADERSHIP3SỰ THAM GIA CỦA MỌI NGƯỜIINVOLVEMENT OF PEOPLE.4CÁCH TIẾP CẬN THEO QUÁ TRÌNHPROCESS APPROACH5CÁCH TIẾP CẬN THEO HỆ THỐNG ĐỐI VỚI QUẢN LÝSYSTEM APPROACH TO MANAGEMENT6CẢI TIẾN LIÊN TỤCCONTINUAL IMPROVEMENT7QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN SỰ KIỆNFACTUAL APPROACH TO DECISION MAKING8QUAN HỆ HP TÁC CÓ LI VỚI NHÀ CUNG ỨNGMUTUALLY BENIFICIAL SUPPLIER RELATIONSHIPS . CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯNGQUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES1HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNGCUSTOMER. MỌI NGƯỜIINVOLVEMENT OF PEOPLE.4CÁCH TIẾP CẬN THEO QUÁ TRÌNHPROCESS APPROACH5CÁCH TIẾP CẬN THEO HỆ THỐNG ĐỐI VỚI QUẢN LÝSYSTEM APPROACH TO MANAGEMENT6CẢI
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nguyên tắc quản lý chất lượng, Các nguyên tắc quản lý chất lượng