0

Gián án Giáo án tin học 7HKII( chuẩn KTKN)

11 380 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Trng THCS Lý T Trng Giỏo ỏn tin hc 7 Ngy Dy: / / Tun: 20 Tit: 37 Bài 6: Định dạng trang tính I/ MC TIấU: 1) Kin thc : HS nắm đợc: - Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ. - Chọn màu phông, cách căn lề trong ô tính. 2) K nng: - Thực hiện thao tác định dạng trang tính: thay đổi phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn chỉnh. 3) Thỏi : - Rèn kỹ năng thao tác nhanh với trang tính, tính thẩm mỹ khi trang trí. Tự giác tìm tòi học tập. II/ CHUN B: - GV: Giáo án, mẫu trang tính, máy tính. - HS: Vở ghi. III/ TIN TRèNH LấN LP. 1)n nh t chc: - Kim tra s s: 2)Kim tra bỏi c: - Khụng kim tra. 3)Bi mi: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính GV: Đặt vấn đề Hoạt động 1: 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ. ? Định dạng văn bản là gì? Định dạng văn bản nhằm mục đích gì? HS: Trả lời và nhận xét bổ sung GV: Kết luận GV: Đối với trang tính ta cũng phải định dạng để tạo ra trang tính rõ ràng khoa học. GV: Đa ra trang tính mẫu để học sinh so sánh. HS: So sánh và nhận xét ? Em hãy nhắc lại các nút lệnh định dạng. HS: Trả lời. GV: Để định dạng đầu tiên ta phải chọn ô, 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ. Chọn phông chữ: VD vn.time Chọn cỡ chữ: VD 14 Chọn kiểu chữ: B (đậm), I (nghiêng), U (gạch chân). Có thể kết hợp 3 kiểu chữ. a)Thay đổi phông chữ. b)Thay đổi cỡ chữ c)Thay đổi kiểu chữ Giỏo viờn: Bựi Cnh Dng Nm hc 2010 - 2011 5 Trng THCS Lý T Trng Giỏo ỏn tin hc 7 khối, cột hay hàng. ? Quan sát h53, h54,h55 em nào có thể thực hiện mẫu trên máy trong 5 phút. HS:Thực hiện và HS quan sát. GV: Giới thiệu thêm cách định dạng Format\Cells và chọn Font GV: Thực hiện trên máy HS: Quan sát. HS: Ghi bài Hoạt động 2 : Chọn màu phông GV: HS tìm hiểu thông tin h56 và thực hiện chọn màu phông HS: Thực hiện và nhận xét. HS: Ghi bài. Hoạt động 3 : 3.Căn lề trong ô tính GV: HS quan sát hình58 và thực hiện thao tác căn trái, căn giữa, căn phải ô tính. HS: Thực hiện GV: Giới thiệu nút lệnh Merge and Center: Gộp và căn giữa. GV: Thực hiện trên máy. HS: Quan sát và thực hiện lại 2. Chọn màu phông Bớc 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng) Bớc 2: Nháy nút Font Color 3.Căn lề trong ô tính Căn thẳng mép trái ô tính Căn thẳng mép phải trái ô tính Căn giữa ô tính Gộp ô và căn giữa. 4) Cng c: GV: Hớng dẫn làm bài tập và trả lời câu hỏi. HS: Thực hiện kiểm tra trên máy. 5) Hng dn v nh: -V hc bi. -Chun b bi sau. IV. RT KINH NGHIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = *=*=*=*đ*=*=*=*= Ngy Dy: / / Tun: 20 Tit: 38 Bài 6: Định dạng trang tính (tiếp) I/ MC TIấU: 1) Kin thc : Giỏo viờn: Bựi Cnh Dng Nm hc 2010 - 2011 6 Trng THCS Lý T Trng Giỏo ỏn tin hc 7 HS nắm đợc: - Sự tăng hay giảm số chữ số thập phân. - Tô màu nền và kẻ đờng biên của các ô tính. 2) K nng: - Thực hiện thao tác định dạng trang tính: tăng giảm chữ sô thập phân và tô màu nền ,kẻ đờng biên. 3) Thỏi : - Rèn kỹ năng thao tác với trang tính, tính thẩm mỹ khi trang trí. Tự giác tìm tòi học tập. II/ CHUN B: - GV: Giáo án, mẫu trang tính, máy tính. - HS: Vở ghi. III/ TIN TRèNH LấN LP. 1)n nh t chc:(1 phút) - Kim tra s s: 2)Kim tra bỏi c:(5 phút) - Cõu hi: ? Em hãy thực hiện định dạng trang tính thay đổi phông chữ, cơ chữ, kiểu chữ, màu chữ? HS: Thực hiện trên máy. GV: Nhận xét cho điểm 3)Bi mi: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính GV: Đặt vấn đề Hoạt động 1 : Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.(12 phút) GV; Hớng dẫn thực hiện tăng giảm số chữ số thập phân. HS: Chú ý quán sát và ghi bài GV: HS mở trang tính Bang diem cua lop em Thực hiện thao tác tính trung bình môn học. ? Em có nhận xét gì về ĐTB HS: Có rất nhiều chữ số thập phân GV:Để thực hiện đợc ta thực hiện nh hình 62 HS:Thực hiện trong 5 phút GV: Quan sát nhận xét. Hoạt động 2 : Tô màu nền và kẻ đ ờng biên của các ô tính.(15 phút) GV: Ta thấy các ô, hàng, cột khi soi không thấy. Do đó ta phải tạo đờng đờng biên. Để phân biệt và so sánh miền dữ liệu ta đổ 4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số. Bớc 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần tăng hay giảm chữ số Bớc 2: Chọn nút lệnh tăng hay giảm 5.Tô màu nền và kẻ đ ờng biên của các ô tính. Giỏo viờn: Bựi Cnh Dng Nm hc 2010 - 2011 7 Trng THCS Lý T Trng Giỏo ỏn tin hc 7 mầu nền. HS: Nghiên cứu thông tin hình 63 và hình 65 thực hiện thao tác đổ mầu nền và tạo đ- ờng biên. HS:Thực hiện trên máy trong 7 phút. GV: Quan sát chỉ dẫn. GV: Hớng dẫn cách tạo đờng biên và thực hiện trên máy. HS: Quan sát và thực hiện lại Bài 5:Khi sao chép thì phông chữ và màu chữ không thay đổi Bài 6: Kết quả là một số thập phân 4) Cng c:(8 phút). GV: Hớng dẫn làm bài tập 4,5,6 tr 56: - Bài 5:Khi sao chép thì phông chữ và màu chữ không thay đổi - Bài 6: Kết quả là một số thập phân HS: Thực hiện kiểm tra trên máy. 5) Hng dn v nh:(2 phút). -V hc bi. -Chun b bi sau. IV. RT KINH NGHIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = *=*=*=*đ*=*=*=*= Ngy Dy: / / Ngy Dy: / / Tun: 21 Tit: 39 + 40 Bi thc hnh 6 Trình bày bảng điểm lớp em I/ MC TIấU: 1) Kin thc : - Học sinh biết thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính. - Bit c mc ớch, ý ngha ca nh dng trang tớnh. 2) K nng: - Thc hin c vic nh dng v phụng ch, c ch, kiu ch. - S dng nỳt lnh tng gim ch s thp phõn. 3) Thỏi : - Rèn kỹ năng thao tác với trang tính, tự giác trong học tập. II/ CHUN B: - GV: Phòng máy+ Một số trang tính mẫu để thực hành. - HS: Ôn tập các nội dung đã học. Giỏo viờn: Bựi Cnh Dng Nm hc 2010 - 2011 8 Trng THCS Lý T Trng Giỏo ỏn tin hc 7 . III/ TIN TRèNH LấN LP. 1)n nh t chc: - Kim tra s s: 2)Kim tra bỏi c: - Kt hp trong gi. 3)Bi mi: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính Hoạt động 1 : Bài 1 Yêu cầu: - Thự hiện định dạng với phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và mầu sắc khác nhau; dữ liệu số đợc căn giữa. - Hàng 1 có các ô từ A1 đến G1 đợc gộp thành một ô và nội dung đợc căng giữa bảng. - Các cột và các hàng đợc tô các mầu nền cà kẻ đ- ờng biên để dễm phân biệt Hoạt động 2 : Bài 2 a) Lập trang tính với dữ liệu các nớc trong khu vực Đông Nam á nh hình vẽ sau b) Lập công thức để tính mật độ dân số của Bru-nây trong ô E6. Sao chép công thức vào các các ô tơng ứng của cột E để tính mật độ dân số của các nớc còn lại. C) Chèn thêm các hàng trống cần thiết, để điểm chỉnh, cột và thực hiện các thao tác định dạng văn bản, định dạng số để có trang tính tơng tự nh hình vẽ. Bài tập 1: Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô mầu văn bản, kẻ đờng biên và tô mầu nền Bài 2: Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, căn chỉnh dữ liệu va tô mầu. Giỏo viờn: Bựi Cnh Dng Nm hc 2010 - 2011 9 Trng THCS Lý T Trng Giỏo ỏn tin hc 7 d) Lu bảng tính với tên các nớc ĐNA 4) Cng c: - Kim tra kt qu (cho im nu ly im). - Nhn xột tit hc. - Tt mỏy v v sinh phũng mỏy. 5) Hng dn v nh: -V hc bi. -Chun b bi sau. IV. RT KINH NGHIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = *=*=*=*đ*=*=*=*= Ngy Dy: / / Ngy Dy: / / Tun: 22 Tit: 41 + 42 trình bày và in trang tính I/ MC TIấU: 1) Kin thc : - Giúp học sinh hiểu đợc mục đích của việc xem trang tính trớc khi in. - Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và hớng giấy in. 2) K nng: - Biết cách xem trớc khi in. - Biết cách in trang tính. 3) Thỏi : - Rèn kỹ năng thao tác với trang tính, tự giác trong học tập. II/ CHUN B: - GV: Soạn giáo ánchuẩn bị máy tính có cài đặt máy in để hớng dẫn học sinh III/ TIN TRèNH LấN LP. 1)n nh t chc: - Kim tra s s: 2)Kim tra bỏi c: - Kt hp trong gi. 3)Bi mi: Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng Giáo viên giới thiệu trớc khi in chúng ta cần xem trang tính đã đạt tiêu chuẩn hay cha để ta sửa 1. Xem trớc khi in: Để thực hiện lệnh xem trớc khi in ta chỉ cần nháy vào nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ Giỏo viờn: Bựi Cnh Dng Nm hc 2010 - 2011 10 Trng THCS Lý T Trng Giỏo ỏn tin hc 7 lại. Muốn vậy ta phải thực hiện thao tác xem trớc khi in. Giáo viên: Nhấn mạnh tuỳ theo từng trang tính mà ta quyết định là in theo chiều dọc hay in theo chiều ngang. Nếu trang tính quá nhiều cột mà inh theo chiều dọc không đủ thì bắt buộc ta phải in theo chiều ngang( ví dụ thời khoá biều của một trờng thì bắt buộc phải in theo chiều ngang thì mới đủ các cột trong tuần) Giáo viên: Giới thiệu hộp thoại Print trong đó nhấn mạnh các mục : All, Page, Number of copies, Colage . 1. Đặt lề và hớng giấy in: Vào Menu File/Page setup ta đợc cửa sổ màn hình nh sau: Để đặt lề cho trang in ta thao tác theo các bớc sau: + Top/ Bottom/ Left/ Right: Để thay đổi độ rộng, hẹp các lề của trang in. Để đặt hớng in ta thao tác theo các bớc nh sau: -Portrait: In theo chiều dọc của trang giấy. - Landscape: In theo chiều ngang của trang giấy. 4. In trang tính: Để in trang tính ta có thể thực hiện các cách sau: C1: Nháy vào biểu tợng máy in trên thanh công cụ. C2: Vào File và chọn Print Giỏo viờn: Bựi Cnh Dng Nm hc 2010 - 2011 11 Trng THCS Lý T Trng Giỏo ỏn tin hc 7 -Đánh dấu khối cần in (Selection) -Vào Menu File/Print/Selection/OK -In một hoặc những trang in trong bảng tính: -Vào menu File/Print/Page(s) From: nhập trang bắt đầu in 4) Cng c: - Trình bày cách đặt lề và đặt hớng in cho trang tính cho trang tính. - Nêu các mục lựa chọn trong mục hội thoại Print. 5) Hng dn v nh: -Về nhà ôn tập các nội dung đã học - Giờ sau thực hành trên phòng máy. IV. RT KINH NGHIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = *=*=*=*đ*=*=*=*= Ngy Dy: / / Ngy Dy: / / Tun: 26 Tit: 49 + 50 Học toán với TOOLkit Math I/ MC TIấU: 1) Kin thc : Giỏo viờn: Bựi Cnh Dng Nm hc 2010 - 2011 12 Trng THCS Lý T Trng Giỏo ỏn tin hc 7 - Học sinh hiểu và áp dụng đợc các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán chơng trình học trên lớp của mình. 2) K nng: - Học sinh nhận biết và phân biệt đợc các màn hình chính và các chức năng đã đợc học phần mềm TIM - Học sinh có thể thực hiện và thao tác đợc các lệnh chính đã học bằng cả hai cách là từ hộp thoại và từ dòng lệnh. 3) Thỏi : - Rèn tự giác trong học tập. II/ CHUN B: - GV: Tìm hiểu phần mềm TOOLkit Math và cài đặt các máy tính phần mềm này. - HS: Vở ghi. III/ TIN TRèNH LấN LP. 1)n nh t chc: - Kim tra s s: 2)Kim tra bỏi c: - Kt hp trong gi. 3)Bi mi: Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng GV: Giới thiệu hiện nay có rất nhiều phần mềm tiện ích trên máy tính giúp công việc học tập của các em đợc tốt hơn. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu phần mềm Toolkit Math(TIM). GV: Giới thiệu cách khởi động phần mềm. Hs: Quán sát giáo viên thao tác và ghi chép. GV: Giới thiệu màn hình làm việc của phần mềm gồm có các thành phần; Thanh bảng chọn, cửa sổ dòng lệnh, cửa sổ làm việc chính và cửa sổ vẽ đồ thị hàm số. GV: Giới thiệu cửa sổ dòng lệnh chính là noi ta gõ lệnh vào hay là nơi để ta thực hiện các lệnh. GV: Cửa sổ làm việc chính là nới hiện 1. Giới thiệu phần mềm: - Là một phần mềm đơn giản nhng rất hữu ích. Phần mềm thiết kế để hỗ trợ giải các bài tập tính toán và vẽ đồ thị 2. Khởi động phần mềm: Cũng giống nh các phần mềm khác sau khi cài đặt để khởi động tac có thể nháy đúp chuột lên biểu tợng trên màn hình nền. 3. Màn hình làm việc của phần mềm. a) Thanh bảng chọn: Là nơi thực hiện các lệnh chính của phần mềm. Trên thanh bảng chọn có nhiều bảng chọn, nháy chuột chọn một trong chúng ta sẽ thấy một bảng chọn nhỏ xuất hiện. Di chuyển chuột đến dòng lệnh tơng ứng trên bảng chọn này để chọn lệnh cần thực hiện. b) Cửa sổ dòng lệnh: - Nằm ở phía dới màn hình. Rất nhiều lệnh của phần mềm sẽ đợc thực hiện bằng cách gõ các dòng lệnh tại vị trí này. Gõ xong một lệnh cần nhấn phím Enter để thực hiện lệnh này. Giỏo viờn: Bựi Cnh Dng Nm hc 2010 - 2011 13 Trng THCS Lý T Trng Giỏo ỏn tin hc 7 các kết quả sau khi ta đã thực hiện các lệnh ở cửa sổ của dòng lệnh. Con cửa sổ vẽ đồ thị là nơi đồ thị sẽ đợc vẽ. Trên đó đã có sẵn một hệ trục toạ độ Giáo viên: Giởi thiệu 2 lệnh cơ bản là Simplify và lệnh Plot để học sinh tiện theo dõi Dấu nhân đợc viết là * Dấu chia đợc viết là/ Dấu mũ đợc viết là ^ GV: Để tính toán các đa thức ta có thể thực hiện bằng lệnh Expend sau đó là đa thức cần tính toán. Ví dụ: Muốn tính toán biểu thức: 2x+3yx 2 +4x+4yx 2 Thì tại cửa sổ của dòng lệnh ta thực hiện nh sau: Expend 2*x+3*y*x*x+4*x+4*y*x*x c) Cửa sổ làm việc chính. Cửa sổ làm việc chính là nơi thể hiện tất cả các lệnh đã đợc thực hiện của phẩn mềm. d)Cửa số vẽ đồ thị hàm số Là nơi thực hiện kết quả của lệnh khi ta thực hiện các lệnh liên quan đến việc vẽ đồ thị. 4. Các lệnh tính toán đơn giản: a) Tính toán các biểu thức đơn giản: Để tính toán, rút gọn biểu thức đại số ta dùng lệnh: Simplify( có nghĩa là tính) Ví dụ: Simplify 1/5+3/4( có nghĩa là tính 1/5 + 3/4) Khi đó trên cửa sổ làm việc chính sẽ xuất hiện kết quả phép tính nh sau: Simplify 1/5+3/4 Answer :19/20 Các phép tính khác ta làm tơng tự. Để nhập phép nhân ta dùng dâú * Để nhập phép luỹ thừa ta dùng dấu ^. Có thể thực hiện lệnh tính toán Simplify từ thanh bảng chọn nh sau: - Nháy vào bảng chọn Algebra và chọn lệnh Simplify. - Xuất hiện hộp thoại nh hình vẽ sau - Gõ biểu thức cần tính tại dòng Ex . - Nháy OK để thực hiện b) Vẽ đồ thị đơn giản: Để vẽ đồ thị hàm số đơn giản ta dùng lệnh Plot từ cửa sổ dòng lệnh. Ví dụ muốn vẽ đồ thị của hàm số y=3x+1 ta gõ nh sau: Plot y =3*x+1. Khi đó đồ thị hàm số này sẽ xuất hiện trên cửa sổ vẽ đồ thị của phần mềm Chúng ta có thể vẽ đồng thời nhiều đồ thị trên cửa sổ. 5. Các lệnh tính toán nâng cao: a) Biểu thức đại số: Lệnh Simplify không những cho phép tính toán với các biểu thức đơn giản mà còn có thể thực hiện tính toán phức tạp với các biểu thức số khác nhau: b) Tính toán với đa thức: Giỏo viờn: Bựi Cnh Dng Nm hc 2010 - 2011 14 [...]...Trng THCS Lý T Trng Giỏo ỏn tin hc 7 Để tính toán với các đa thức ta có lệnh Expand Ví dụ khi rút gọn đơn thức: Expand (2*x^2*y)*(9*x^3*y^2) thì máy tính sẽ cho kết quả là: Expand (2*x^2*y)*(9*x^3*y^2) Answer: 18.x5.y3 c) Giải phơng trình... x Kết quả =-1/3 4) Cng c: a) Tính giá trị các biểu thức sau: 5 1 5 5 1 2 :( ) + :( ) 9 11 22 9 15 3 0,24.(-15)/4; b) Vẽ đồ thị của các hàm số sau: y=4x+1 y=3-5x y=3/x y=3x 5) Hng dn v nh: - Học thuộc bài đã học - Giờ sau thực hành trên phòng máy với phần mềm Toolkit Math IV RT KINH NGHIM = *=*=*=*đ*=*=*=*= Giỏo viờn: Bựi Cnh Dng 15 Nm hc 2010 - 2011 . trang tính, tự giác trong học tập. II/ CHUN B: - GV: Soạn giáo án và chuẩn bị máy tính có cài đặt máy in để hớng dẫn học sinh III/ TIN TRèNH LấN LP. 1)n nh. việc học tập và giải toán chơng trình học trên lớp của mình. 2) K nng: - Học sinh nhận biết và phân biệt đợc các màn hình chính và các chức năng đã đợc học
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Giáo án tin học 7HKII( chuẩn KTKN), Gián án Giáo án tin học 7HKII( chuẩn KTKN),

Hình ảnh liên quan

GV: HS quan sát hình58 và thực hiện thao tác căn trái, căn giữa, căn phải ô tính. HS: Thực hiện - Gián án Giáo án tin học 7HKII( chuẩn KTKN)

quan.

sát hình58 và thực hiện thao tác căn trái, căn giữa, căn phải ô tính. HS: Thực hiện Xem tại trang 2 của tài liệu.