0

Bài soạn LUYỆN TẬP CHUNG - TIẾT 99( TUẦN 22)

5 942 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Toán Luyện tập chung (tr 100) Bài 1: Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây. 7cm 10cm Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Toán Luyện tập chung (tr 100) Bài 2: Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti- mét ? 60cm 15cm Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Toán Luyện tập chung (tr 100) Bài 3: Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn. Tính diện tích hình đó. 7cm 10cm Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Toán Luyện tập chung (tr 100) Bài 4: Khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời đúng: Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là: A. 13,76 cm 2 B. 114,24 cm 2 C. 50,24 cm 2 D. 136,96 cm 2 A B CD 8cm O . Toán Luyện tập chung (tr 100) Bài 1: Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây. 7cm 10cm Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Toán Luyện. Toán Luyện tập chung (tr 100) Bài 2: Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti- mét ? 60cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn LUYỆN TẬP CHUNG - TIẾT 99( TUẦN 22), Bài soạn LUYỆN TẬP CHUNG - TIẾT 99( TUẦN 22),

Hình ảnh liên quan

Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình  tròn lớn dài hơn chu vi hình  tròn bé bao nhiêu  xăng-ti-mét ? - Bài soạn LUYỆN TẬP CHUNG - TIẾT 99( TUẦN 22)

ai.

hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét ? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bài 3: Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn. Tính diện tích hình đó. - Bài soạn LUYỆN TẬP CHUNG - TIẾT 99( TUẦN 22)

i.

3: Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn. Tính diện tích hình đó Xem tại trang 4 của tài liệu.
Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là: A. 13,76 cm2 - Bài soạn LUYỆN TẬP CHUNG - TIẾT 99( TUẦN 22)

i.

ện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là: A. 13,76 cm2 Xem tại trang 5 của tài liệu.