0

Bài soạn Kiem tra hinh hoc 7 Chuong 1

2 583 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:12

BÀI KIỂM TRA 45’ :Môn hình học 7 tiết 16 (năm học 2010-2011) I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn: 1/ Cho đường thẳng MN cắt đoạn thăng AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu: A/ MN ⊥ AB B/ I là trung điểm của đoạn thẳng AB. C/ AB là trung trực của MN D/ MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB. 2/ Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng. Phát biểu nào sai? A/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP. B/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP. C/ Cả hai câu đều sai. D/ Cả hai câu đều đúng. 3/ Cho hình vẽ: Câu nào sai: Nếu a // b thì: A/ 3 4 ˆ ˆ A B = B/ 4 3 ˆ ˆ A B = C/ 2 2 ˆ ˆ A B = D/ 1 4 ˆ ˆ A B= E/ 0 1 3 ˆ ˆ 180A B + = II. TỰ LUẬN: (7điểm) 1/ Cho hình vẽ: Biết 0 0 ˆ ˆ 100 , 80 C D = = ; a ⊥ c Chứng minh: c ⊥ b 2/ Cho hai đường thẳng xx’ v à yy’ cắt nhau tại A tạo thành góc xAy = 40 0 . a/ Viết tên các cặp góc đối đỉnh. b/ Viết tên các cặp góc kề bù. c/ Tính số đo góc yAx’. d/ Tính số đo góc x’Ay’. a b c C B D A 100 0 80 0 a b 1 2 3 4 4 3 2 1 B A ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 1điểm:1D 2C 3C Câu 5(1đ):( mỗi câu trả lời đúng được 0,25 đ ) A: Sai , B :Đúng, C: Đúng, D : Sai Câu 6 ( 0,5đ) GT: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc đồng vị bằng nhau. KL: Hai đường thẳng đó song song với nhau. II. TỰ LUẬN: (7điểm) Câu 1: 2điểm Vì 0 ˆ ˆ 180C D + − ⇒ a//b 1đ Mà a ⊥ c 0,5đ Nên b ⊥ c 0,5đ Câu 2: 5,đ - Góc xAy đối đỉnh với góc x’Ay’, góc xAy’đối đỉnh với góc x’Ay 1đ - Góc xAy đối đỉnh với góc x’Ay, góc xAy đối đỉnh với góc xAy’, 1đ góc xAy’kề bù với góc x’Ay’, góc x’Ay kề bù với góc xAy 1đ - Góc yAx’ kề bù với góc xAy ⇒ y x’= 140 0 1đ - Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy ⇒ y’ x’= 40 0 1đ . BÀI KIỂM TRA 45’ :Môn hình học 7 tiết 16 (năm học 2 010 -2 011 ) I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn: 1/ Cho đường thẳng. 3 ˆ ˆ A B = C/ 2 2 ˆ ˆ A B = D/ 1 4 ˆ ˆ A B= E/ 0 1 3 ˆ ˆ 18 0A B + = II. TỰ LUẬN: (7 iểm) 1/ Cho hình vẽ: Biết 0 0 ˆ ˆ 10 0 , 80 C D = = ; a ⊥ c Chứng minh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Kiem tra hinh hoc 7 Chuong 1, Bài soạn Kiem tra hinh hoc 7 Chuong 1,

Hình ảnh liên quan

BÀI KIỂM TRA 45’ :Môn hình học 7 tiết 16 (năm học 2010-2011) - Bài soạn Kiem tra hinh hoc 7 Chuong 1

45.

’ :Môn hình học 7 tiết 16 (năm học 2010-2011) Xem tại trang 1 của tài liệu.