0

Bài soạn bài 35. Khái quát châu mĩ

36 1,751 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:11

MÔN : ĐỊA LÝ 7 MÔN : ĐỊA LÝ 7 • Châu lục nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc? • Những châu nào nằm cả ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam? Kiểm tra bài cũ: Những châu nào nằm ở nửa cầu Ðông? Kiểm tra bài cũ: Nửa cầu Đông Nửa cầu Tây N ử a c ầ u T â y Trên con đường tìm tới Ấn Độ theo hướng Tây. Ngày 12.10.1492- Đoàn thủy thủ do Crix-tốp Cô- Lông lần đầu cập bến tại một miền đất lạ- mà chính ông không hề biết là mình đã khám phá ra một lục địa thứ 4 của trái đất: Đó là CHÂU Chương VII- CHÂU TUẦN 20 – TiẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU 1. Một lãnh thổ rộng lớn: 2. Vùng đất của dân Nhập cư, thành phần Chủng tộc đa dạng: 1. Một lãnh thổ rộng lớn: Quan sát bảng số liệu diện tích các châu lục cho biết: diện tích châu và so sánh với các châu lục khác? Châu lục Diện tích (triệu km 2 ) 1 Châu Á 44,4 2 Châu Âu 10 3 Châu 42 4 Châu Nam Cực 14 5 Châu Phi 30 6 Châu Ðại Dương 8,5 Bắc : 24,2 triệu km 2 - Nam Mĩ: 17,8 triệu km 2 . Nửa cầu Đông Nửa cầu Tây Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới và cho biết vị trí địa lý của châu có gì ? đặc biệt N ử a c ầ u T â y Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp 7 Chương VII- CHÂU TUẦN 20 – TIẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU 1. Một lãnh thổ rộng lớn: 2. Vùng đất của dân Nhập cư, thành phần Chủng tộc đa dạng: 1. Một lãnh thổ rộng lớn: + Diện tích: 42 triệu km2 + Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây. Hãy xác định : Các đường chí tuyến, đường xích đạo và hai vòng cực? [...]... Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp 7 Vùng đất của dân hập cư, thành phần hủng tộc đa dạng: Chương VII- CHÂU TUẦN 20 – TiẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU 2 Vùng đất của dân Nhập cư, thành Chủng tộc đa dạng: Sau thế kỷ XVI, thành phần dân cư châu thay đổi như thế nào? Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp 7 Vùng đất của dân hập cư, thành phần hủng tộc đa dạng: Chương VII- CHÂU TUẦN 20 – TiẾT 40 BÀI 35- KHÁI... hoàn toàn ở nửa cầu Tây + Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam Vị trí của châu châu Phi có những điểm gì giống và khác nhau? Xích đạo o Xích đạ Cho biết châu tiếp giáp những đại dương nào? Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp 7 Chương VII- CHÂU TUẦN 20 – TIẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU 1 Một lãnh thổ rộng lớn: Vùng đất của dân hập cư, thành phần hủng tộc đa dạng: 1 Một lãnh... hẹp nhất của châu ? Kênh đào này rộng không đến 50 km Ðược xây dựng năm 1878 nhưng sau này đến năm 1914 mới hoàn thành Ý nghĩa của kênh đào này? Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp 7 Vùng đất của dân hập cư, thành phần hủng tộc đa dạng: Chương VII- CHÂU TUẦN 20 – TiẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU 2 Vùng đất của dân Nhập cư, thành Chủng tộc đa dạng: Trước thế kỷ XVI chủ nhân của Châu là ai? Thuộc...Cho biết vị trí , lãnh thổ châu so với các châu lục khác có điểm gì khác biệt cơ bản? Không kể đảo: Từ 71050’B - 55054’N Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp 7 Chương VII- CHÂU TUẦN 20 – TIẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU 1 Một lãnh thổ rộng lớn: Vùng đất của dân hập cư, thành phần hủng tộc đa dạng: 1 Một lãnh thổ rộng lớn:... Người Anh điêng Người Ex-ki-mô Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp 7 Vùng đất của dân hập cư, thành phần hủng tộc đa dạng: Chương VII- CHÂU TUẦN 20 – TiẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU 2 Vùng đất của dân Nhập cư, thành Chủng tộc đa dạng: Hãy cho biết hoạt động kinh tế và địa bàn sinh sống của người Anh điêng và người Ex-ki mô? Người Anh-điêng: + phân bố rải rác trên khắp châu lụ + sống bằng nghề săn bắn,... trên khắp châu lụ + sống bằng nghề săn bắn, hái lượm Người Ex-ki-mô: + Cư trú ven Bắc Băng Dương + Sống bằng nghề bắt cá, săn thú Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp 7 Vùng đất của dân hập cư, thành phần hủng tộc đa dạng: Chương VII- CHÂU TUẦN 20 – TiẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU 2 Vùng đất của dân Nhập cư, thành Chủng tộc đa dạng: + Trước thế kỉ XVI: có người Anh-điêng và người Ex-ki-mô thuộc chủng tộc... trò như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư, ngôn ngữ văn hóa của châu Mĩ? Đa dạng, phong phú CỦNG CỐ Xác định giới hạn, vị trí của Châu trên lược đồ? HƯỚNG DẪN HỌC + Trả lời câu hỏi cuối SGK + Tìm hiểu tài liệu nói về hiện tượng khí hậu Bắc + Sưu tầm tranh ảnh về tự nhiên Bắc CHÀO TẠM BIỆT GOODBYE SEE YOU AGAIN Bài học đến đây kết thúc Cám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm... CHÂU TUẦN 20 – TiẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU 2 Vùng đất của dân Nhập cư, thành Chủng tộc đa dạng: + Trước thế kỉ XVI: có người Anh-điêng và người Ex-ki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lôit + Từ thế kỉ XVI có thêm chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it Các chủng tộc đã hòa huyết với nhau tạo nên thành phần người lai Quan sát lược đồ nêu các luồng nhập cư vào châu Mĩ? Các luồng nhập cư có vai trò như thế . lý của châu Mĩ có gì ? đặc biệt N ử a c ầ u T â y Soạn: 5/1/2011 Giảng: 7/1-Lớp 7 Chương VII- CHÂU MĨ TUẦN 20 – TIẾT 40 BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ 1. Một. các châu lục cho biết: diện tích châu Mĩ và so sánh với các châu lục khác? Châu lục Diện tích (triệu km 2 ) 1 Châu Á 44,4 2 Châu Âu 10 3 Châu Mĩ 42 4 Châu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn bài 35. Khái quát châu mĩ, Bài soạn bài 35. Khái quát châu mĩ,

Hình ảnh liên quan

Quan sát bảng số liệu diện tích các châu lục cho biết: diện tích châu Mĩ và so sánh với các châu lục khác? - Bài soạn bài 35. Khái quát châu mĩ

uan.

sát bảng số liệu diện tích các châu lục cho biết: diện tích châu Mĩ và so sánh với các châu lục khác? Xem tại trang 7 của tài liệu.