0

Gián án BẢNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HKII

4 727 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:11

BẢNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HKII NĂM HỌC 2010 - 2011 STT Họ và tên Môn Dạy các lớp Kiêm nhiệmTS tiết 1. Lê Thanh Trí Toán 12B2(5) HT 20 2. Lê Văn Hòa Toán 11B9(5) BtCb,PHT 18 3. Lê Văn Lai Toán 12B1,6(10) TTCM- TTra- TL12B6 15 4. Lê Văn Triển Toán 12B3,B8(10) CN 12B3 14 5. Trần Lập Toán 11B3,B4,B5(15) TL11B4 15 6. Võ Minh Tuấn Toán 10B2(5), 10B7(5) PBT ĐT 18,5 7. Nguyễn Ngọc Chung Toán 11B1,B2,B6(15) TL11B6 15 8. Hoàng Công Khôi Toán 12B5,B7(10) CN12B7 14 9. Phạm Thị Thanh Phương Toán 12B4(5), 10B5,6(10) CN 12B4 19 10. Cao Thị Thúy An Toán 10B8,B9,B10(15) CN 10B9 19 11. Nguyễn Thị Bích Liên Toán 10B1,B3,B4(15) CN 10B1 19 12. Trần Thị Hưng Toán 11B7,B8,B10(15) TL11B10 15 13. Dương Xuân Trường Hoá 12B1,B2,B3,B4,B6(10), 11B1,B2,B3(6) CTCĐ+TT +TL12B4 22 14. Trần Thị Thúy Nguyên Hoá 12B5,B7,B8(6),11B4,B5,B6 ,11B7,B8,B9,B10(14) TL12B5 20 15. Phan Thị Hồng Nhung Hoá 10B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7, 10B8,B9,B10(20) TL 10B5 20 16. Võ Thanh Phước Hoá Đi học 17 17. Nguyễn Thanh Quang T.Anh 11B5,B6(8)+Đi học TT+TKHĐ 17 18. Trần Thị Thu Phương T.Anh 11B1(4),12B1,B3,B5(12) TL12B3 16 19. Nguyễn Thị Thanh Thủy T.Anh 10B1,B6,B7,B8(16) TL10B7 16 20. Lê Thúy Hằng T.Anh 10B2,B3,B4(12) CN 10B3 16 21. Đỗ Thị Quỳnh Hương T.Anh 11B7,B8,B9,B10(16) TL11B8 16 22. Nguyễn Đăng Tùng T.Anh 10B9,B10(8), 12B7,B8(8) TL12B7 16 23. Đinh Thị Thu Hằng T.Anh 12B2,B4,B6(12) CN 12B6 16 24. Nguyễn Thị Lan Phương Thị T.Anh 11B2,B3,B4 10B5 TL11B3 16 25. Võ Thị Ngọc Lan Lý 12B1,B4,B5(6) TT+ CN 12B1 13 26. Nguyễn Thanh Hải Lý 12B7,B8(4), 11B3,B7,B9(6) CN 11B9 14 27. Trương Thị Lý Lý 10B3,B4,B5,B7,B8(10) CN 10B7 14 28. Trần Lê Anh Tuấn KCN Khối 11(20) 20 29. Nguyễn Xuân Sơn Lý 12B2,B3,B6(6), 10B1,B2(4) CN 10B2 14 30. Hồ Qúy Nhơn KCN Khối 12(8) Thiết bị+loa máy +TL12B1 17 31. Trần Hưng Đạo Lý 11B1,B2,B4,B5,B6(10) CN 11B4 14 32. Dương Thị Thuý Lý 11B8,B10(4), 10B6,B9,B10(6) CN 10B6 14 33. Hồ Sỹ Ngoạn Sử 12B1,B2,B3,B4(4), 10B6,B7,B8,B9,B10(10) TT-TL10B6 17 34. Nguyễn Đức Bảo Uyên Sử 12B5,B6,B7,B8(4), 11B1,B2,B3,B4,B5(10) CN 11B2 18 35. Trần Thị Kim Huệ Sử !0B1,B2,B3,B4,B5(10) 11B6,B7,B8,B9,B10(5) CN11B8 19 36. Nguyễn Như Tân GDCD Khối 10(10)+ 11B7,B8,B9,B10(4) CN 11B10 18 37. Trần Cảnh Thắng GDCD Khối 12(8) + 11B1,B2,B3,B4,B5,B6(6) CN 11B3 18 38. Nguyễn Thị Tuyết NhungĐịa 12B5,B6,B7,B8(4), TT-TL12B8 12 10B6,B7,B8,B9,B10(5) 39. Trần Thị Thu Địa 12B1,B2,B3,B4(4), 10B1,B2,B3,B4,B5(5), CN 12B2 13 40. Trương Thị Hồng Hải Địa Khối 11(10) CN11B7 14 41. Trần Thị Thanh Nhàn KNN 10B1,B2,B3,B4,B5(10)+HN CN10B5- Phòng Sinh 19 42. Lê Thị Bích Nhung KNN 10B6,B7,B8,B9,B10(10)+H N CN 10B10- Phòng Hóa 19 43. Nguyễn Dư Tấn Tin Khối 12 (8),10B9,B10(4) TT+Vi tính- TL10B9 19 44. Phạm Lữ Ly Lan Tin K10(trừ10B9,B10)(16), 11B7(2) TL10B4 18 45. Lê Nguyễn Thúy Hằng Tin k11(Trừ 11B7)(18) TL11B10 18 46. Trịnh Thị Tường Vy Tin Nghỉ sinh 17 47. Nguyễn Uyên Ly Văn 12B3,B4(8), 10B1,B5(4) TT-TL10B1 19 48. Lê Thị Hoài Thu Văn 12B5,B6(8), 11B1,B2(8) TL11B2 16 49. Trần Thị Mỹ Thiện Văn 10B4(4), 12B1,B2(8) CN10B4 16 50. Nguyễn Thị Hồng Nhung Văn 10B2, 10B7,B9,B10(16) TL10B2 16 51. Đào Thị Hồng Hạnh Văn 12B7,B8(8), 11B4(4) CN 12B8 16 52. Hoàng Thị Mỹ Ngọc Văn 11B7,B8,B9,B10(16) TL11B7 16 53. Nguyễn Thị Mỹ Đức Văn 11B6, 11B3,B5 (12) CN11B6 16 54. Võ Thị Thanh Hiền Văn 10B3,B6 , 10B8(12) CN10B8 16 55. Nguyễn Đăng Phụng Sinh 12B3,B7,B8(3)+ 11B1,B2,B3,B4(8) TT+CN 11B1 18 56. Nguyễn Thị Phượng Sinh 12B4,B5,B6(3)+ K10(10) CN 12B5 17 57. Bùi Duy Thắng Sinh 12B1,B2(2) BT ĐT 17 58. Lê Thị An Sinh 11B5,B6,B7,B8,B9,B10(12) CN11B5 16 59. Phan Ánh Ngọc TD- QPAN TD:10B5,B6(4) QP-AN K 11(10) TT-TL11B1 17 60. Nguyễn Thị Linh TD 11B1,B2,B7,B8(8), K12(16) TL11B9 24 61. Trần Ngọc Sơn TD- QPAN QPAN: 10B5,B6(2)+ TD:10B1,B2,B3,B4,B7,B8, B9,B10(16) TL10B3 18 62. Nguyễn Đức Hùng TD- QPAN TD:11B3,B4,B5,B6,B9,B10 (12)+QPAN10B1,B2,B3,B4 ,B7,B8,B9,B10(8) TL11B5 20 Ghi chú: -Những số trong () là tổng số tiết. -Môn Tin Khối 12, Thể dục, GDQP-An khối 10&11 học trái buổi. -Áp dụng từ ngày 17/01/2011.Khối 12 học chính khóa từ thứ 2 đến thứ 6.Ngày thứ 7 ôn tập kiến thức cơ bản theo kế hoạch học 2 buổi/ngày. -GVCN và GV theo lớp chào cờ và sinh hoạt theo lớp Triệu Phong, ngày 14 tháng 01 năm 2011 Hiệu trưởng (Đã ký) Lê Thanh Trí . BẢNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HKII NĂM HỌC 2010 - 2011 STT Họ và tên Môn Dạy các lớp Kiêm nhiệmTS tiết 1. Lê Thanh Trí Toán 12B2(5) HT 20 2. Lê Văn Hòa Toán. Lai Toán 12B1,6(10) TTCM- TTra- TL12B6 15 4. Lê Văn Triển Toán 12B3,B8(10) CN 12B3 14 5. Trần Lập Toán 11B3,B4,B5(15) TL11B4 15 6. Võ Minh Tuấn Toán 10B2(5),
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án BẢNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HKII, Gián án BẢNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HKII,

Hình ảnh liên quan

BẢNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HKII NĂM HỌC 2010 - 2011 - Gián án BẢNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HKII

2010.

2011 Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan