0

Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội

13 929 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:12

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HẢI Gv: Trần Cẩm Phong Thứ…ngày…tháng 1 năm 2011 Bài 20 Vẽ tranh Mĩ thuật + Tranh chụp về đề tài gì? + Không khí của ngày tếtlễ hội như thế nào?+ Trong tranh có những hình ảnh nào?+ Màu sắc của ngày tếtlễ hội như thế nào? + Ở quê hương em vào các dịp lễ, tết có những hoạt động gì? + Tranh vẽ gì + Hình ảnh chính là hình ảnh nào? + Hình ảnh phụ trong tranh là gì? + Em thấy quang cảnh và màu sắc của ngày tếtlễ hội như thế nào? + B1: Chọn một nội dung phù hợp với khả năng của mình. + B2: Vẽ phác mảng chính, phụ (mảng chính to đặt ở trọng tâm bức tranh, mảng phụ nhỏ đặt xung quanh mảng chính.) + B3: Vẽ hình tượng vào các mảng chính phụ. + B4: Vẽ chi tiết. + B5: Vẽ màu. + B1: Chọn nội dung.+ B2: Vẽ phác mảng chính, phụ. + B3: Vẽ hình tượng vào các mảng. + B4: Vẽ chi tiết. + B5: Vẽ màu. Một số bài tham khảo: Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài Ngày Tết hoặc Lễ Hội. Yêu cầu: + Hình ảnh chính phải thể hiện rõ chủ đề. + Vẽ hình ảnh phụ cho phù hợp. + Vẽ màu tươi vui, rực rõ. [...]...+ Nội dung đề tài + Hình vẽ, cách sắp xếp + Màu sắc VỀ NHÀ: - Chuẩn bị bài sau: Bài 21: Thường thức mĩ thuật: Tìm hiểu về tượng + Mang đầy đủ dụng cụ học vẽ, sách giáo khoa, vở tập vẽ . Gv: Trần Cẩm Phong Thứ ngày tháng 1 năm 201 1 Bài 20 Vẽ tranh Mĩ thuật + Tranh chụp về đề tài gì? + Không khí của ngày tết và lễ hội như thế nào?+ Trong. Vẽ màu. Một số bài tham khảo: Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài Ngày Tết hoặc Lễ Hội. Yêu cầu: + Hình ảnh chính phải thể hiện rõ chủ đề. + Vẽ hình ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội, Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội,

Hình ảnh liên quan

+ Hình ảnh chính - Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội

nh.

ảnh chính Xem tại trang 5 của tài liệu.
+B1: Chọn nội dung. + B4: Vẽ chi tiết. + B2: Vẽ phác + B3: Vẽ hình tượng vào các mảng - Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội

1.

Chọn nội dung. + B4: Vẽ chi tiết. + B2: Vẽ phác + B3: Vẽ hình tượng vào các mảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
+ Hình ảnh chính phải thể hiện rõ chủ đề. + Vẽ hình ảnh phụ cho phù hợp. - Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội

nh.

ảnh chính phải thể hiện rõ chủ đề. + Vẽ hình ảnh phụ cho phù hợp Xem tại trang 10 của tài liệu.
+ Hình vẽ, cách sắp xếp. + Màu sắc. - Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội

Hình v.

ẽ, cách sắp xếp. + Màu sắc Xem tại trang 11 của tài liệu.