Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội

13 930 4
Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HẢI Gv: Trần Cẩm Phong Thứ…ngày…tháng 1 năm 2011 Bài 20 Vẽ tranh Mĩ thuật + Tranh chụp về đề tài gì? + Không khí của ngày tếtlễ hội như thế nào?+ Trong tranh có những hình ảnh nào?+ Màu sắc của ngày tếtlễ hội như thế nào? + Ở quê hương em vào các dịp lễ, tết có những hoạt động gì? + Tranh vẽ gì + Hình ảnh chính là hình ảnh nào? + Hình ảnh phụ trong tranh là gì? + Em thấy quang cảnh và màu sắc của ngày tếtlễ hội như thế nào? + B1: Chọn một nội dung phù hợp với khả năng của mình. + B2: Vẽ phác mảng chính, phụ (mảng chính to đặt ở trọng tâm bức tranh, mảng phụ nhỏ đặt xung quanh mảng chính.) + B3: Vẽ hình tượng vào các mảng chính phụ. + B4: Vẽ chi tiết. + B5: Vẽ màu. + B1: Chọn nội dung.+ B2: Vẽ phác mảng chính, phụ. + B3: Vẽ hình tượng vào các mảng. + B4: Vẽ chi tiết. + B5: Vẽ màu. Một số bài tham khảo: Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài Ngày Tết hoặc Lễ Hội. Yêu cầu: + Hình ảnh chính phải thể hiện rõ chủ đề. + Vẽ hình ảnh phụ cho phù hợp. + Vẽ màu tươi vui, rực rõ. [...]...+ Nội dung đề tài + Hình vẽ, cách sắp xếp + Màu sắc VỀ NHÀ: - Chuẩn bị bài sau: Bài 21: Thường thức mĩ thuật: Tìm hiểu về tượng + Mang đầy đủ dụng cụ học vẽ, sách giáo khoa, vở tập vẽ . Gv: Trần Cẩm Phong Thứ ngày tháng 1 năm 201 1 Bài 20 Vẽ tranh Mĩ thuật + Tranh chụp về đề tài gì? + Không khí của ngày tết và lễ hội như thế nào?+ Trong. Vẽ màu. Một số bài tham khảo: Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài Ngày Tết hoặc Lễ Hội. Yêu cầu: + Hình ảnh chính phải thể hiện rõ chủ đề. + Vẽ hình ảnh

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:12

Hình ảnh liên quan

+ Hình ảnh chính - Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội

nh.

ảnh chính Xem tại trang 5 của tài liệu.
+B1: Chọn nội dung. + B4: Vẽ chi tiết. + B2: Vẽ phác + B3: Vẽ hình tượng vào các mảng - Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội

1.

Chọn nội dung. + B4: Vẽ chi tiết. + B2: Vẽ phác + B3: Vẽ hình tượng vào các mảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
+ Hình ảnh chính phải thể hiện rõ chủ đề. + Vẽ hình ảnh phụ cho phù hợp. - Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội

nh.

ảnh chính phải thể hiện rõ chủ đề. + Vẽ hình ảnh phụ cho phù hợp Xem tại trang 10 của tài liệu.
+ Hình vẽ, cách sắp xếp. + Màu sắc. - Tài liệu MT 3 Bài 20 VT Đề tài: Ngày tết hoặc lễ hội

Hình v.

ẽ, cách sắp xếp. + Màu sắc Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan