0

Gián án Tính chất hóa học của oxit

4 812 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:11

Tiết 2: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT I. Mục Tiêu Bài Học 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được những tính chất hóa học của oxit axit và oxit bazơ, dẫn ra những phương trình hóa học tương ứng với các tính chất. - Hiểu cơ sở phân loại oxit là dựa vào tính chất hóa học của chúng. 2. Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức về tính chất hóa học để giải bài tập định tính và định lượng. 3. Thái độ: Say mê học tập bộ môn trên cơ sở có kiến thức và kỹ năng học tập II. Chuẩn Bị - Giáo viên: + Dụng cụ: Công tơ hút, ống nghiệm, ống thổi, muôi + Hóa chất: CuO, HCl, H 2 O, dd Ca(OH) 2 , quỳ tím . - Học sinh: Ôn bài Phân loại chấtTính chất hóa học của H 2 O III. Tiến Trình Bài Dạy 1. Tổ chức lớp (1’) Chào học sinh, kiểm tra sỹ số, hỏi tình hình lớp và xử lý các tình huống phát sinh 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới (5’) a. Hãy kể tên những hợp chất đã học? (Giới thiệu chương) b, Nêu sự phân loại oxit đã học ở lớp 8? (Giới thiệu bài) 3. Tổ chức khám phá, lĩnh hội tri thức mới (30’) Thời gian Nội Dung HĐ Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Phương Pháp 12’ Tính chất hóa học của oxit bazơ 1. Tác dụng với nước CaO + H 2 O Ca(OH) 2 *KL: Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo ra bazơ kiềm - Yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất hóa học của nước? Từ đó rút ra tính chất hóa học của bazơ? Lấy VD minh họa - Cho Fe 2 O 3 vào H 2 O có tan không? Đưa ra kết luận - Nêu tính chất hóa học của nước - Rút ra tính chất hóa học của Bazơ. Lấy VD minh họa - Fe 2 O 3 không tan trong nước - Phương pháp vấn đáp Tuần: 1 Tiết: 2 Ngày soạn: 7/1/2011 Ngày dạy: 10/1/2011 2. Tác dụng với axit CuO(r)+2HCl(dd) CuCl 2 (dd)+H 2 O(l) *KL: Một số oxit bazơ tác dụng với axit tạo ra muối và nước 3. Tác dụng với oxit axit CaO + CO 2 CaCO 3 KL: Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối - Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm: Cho 1-2 ml dd HCl vào ống nghiệm trong đó có 1/3 muôi CuO Yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng và nêu hiện tượng - Viết PTHH và đọc tên các chất - Đưa ra kết luận - Đặt vấn đề: Nếu CaO để lâu ngoài không khí thì có hiện tượng gì? Nếu nhận xét và nếu ra tính chất hóa học của oxit bazơ? Viết PTPƯ? - Cho học sinh xem hình ảnh minh họa về hiện tượng trên - Kết luận về tính chất thứ 3 - Làm thí nghiệm theo nhóm. Nêu hiện tượng và rút ra nhận xét - Nêu hiện tượng: Vón lại, hóa đá - Nhận xét: Có phản ứng của CaO với CO 2 - Viết PTPƯ - Phương pháp biểu diễn thí nghiệm và Phương pháp làm việc nhóm - Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; Phương pháp minh họa 14’ Tính chất hóa học của oxit axit 1. Tác dụng với nước P 2 O 5 (r) +3H 2 O(l) 2H 3 PO 4 (dd) KL: Một số oxit axit tác dụng với nước tạo thành axit 2. Tác dụng với bazơ kiềm - Yêu cầu học sinh: Từ tính chất hóa học của nước hãy suy ra tính chất hóa học của oxit axit? Lấy VD minh họa? - Đưa ra kết luận - Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm theo nhóm: - Oxit axit tác dụng với nước - Lấy VD minh họa - Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của - Phương pháp vấn đáp - Phương pháp biểu diễn thí CO 2 (k)+Ca(OH) 2 (dd) CaCO 3 (r)+H 2 O(l) KL: Một số oxit axit tác dụng với bazơ kiềm tạo thành muối và nước 3. Tác dụng với oxit bazơ CaO + CO 2 CaCO 3 KL: Một số oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối Thổi hơi vào nước vôi trong Nêu hiện tượng và rút ra nhận xét? - Gọi học sinh lên bảng viết PTPƯ - Thay Ca(OH) 2 bằng Fe(OH) 2 thì có phản ứng không? - Đưa ra kết luận về tính chất thứ 2 Yêu cầu học sinh: Rút ra tính chất thứ 3 của oxit axit từ tính chất thứ 3 của oxit bazơ? giáo viên - Nêu hiện tương: Nước vôi trong bị vẩn đục - Đưa ra nhận xét - Fe(OH) 2 không phản ứng Rút ra nhận xét nghiệm và Phương pháp làm việc nhóm - Phương pháp vấn đáp 4’ Tìm hiểu về sự phân loại oxit - Cơ sở phân loại: Dựa vào tính chất hóa học - Phân loại: + Oxit axit + Oxit bazơ + Oxit trung tính: NO, CO. + Oxit lưỡng tính: ZnO, Al 2 O 3 . - Hỏi: Oxit bazơ khác oxit axit ở tính chất hóa học nào? Tại sao gọi là oxit bazơ, oxit axit? Cơ sở phân loại oxit là gì? - Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa để thấy sự phân loại oxit - Giải thích thêm về oxit lưỡng tínhoxit trung tính - Trả lời câu hỏi - Phương pháp vấn đáp và Phương pháp thuyết trình 4. Khái quát hóa và hệ thống hóa sơ bộ tri thức (2’) Cách thực hiện: Thông qua đàm thoại, lập bảng so sánh, hệ thống hóa, sơ đồ hóa… 5. Củng cố và luyện tập (5’) Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 1 và 2 trong sách giáo khoa 6. Dặn dò, ra bài tập về nhà và hướng dẫn việc tự học ở nhà (1’) - Hướng dẫn học sinh nghiên cứu kỹ nội dung SGK, tài liệu tham khảo với các phương pháp học cụ thể - Ra bài tập về nhà: Bài 3, bài 4, bài 6 trong SGK IV: Nhận Xét, Đánh Giá Giờ Học (1’) Thông báo ngắn gọn những vấn đề học sinh đã lĩnh hội được, đánh giá về tinh thần thái độ học tập chung của cả lớp và một số cá nhân tiêu biểu trên tinh thần động viên, khích lệ. . Tiết 2: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT I. Mục Tiêu Bài Học 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được những tính chất hóa học của oxit axit và oxit bazơ, dẫn. - Yêu cầu học sinh: Từ tính chất hóa học của nước hãy suy ra tính chất hóa học của oxit axit? Lấy VD minh họa? - Đưa ra kết luận - Hướng dẫn học sinh làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Tính chất hóa học của oxit, Gián án Tính chất hóa học của oxit,

Hình ảnh liên quan

Chào học sinh, kiểm tra sỹ số, hỏi tình hình lớp và xử lý các tình huống phát sinh - Gián án Tính chất hóa học của oxit

h.

ào học sinh, kiểm tra sỹ số, hỏi tình hình lớp và xử lý các tình huống phát sinh Xem tại trang 1 của tài liệu.
Cách thực hiện: Thông qua đàm thoại, lập bảng so sánh, hệ thống hóa, sơ đồ hóa… - Gián án Tính chất hóa học của oxit

ch.

thực hiện: Thông qua đàm thoại, lập bảng so sánh, hệ thống hóa, sơ đồ hóa… Xem tại trang 3 của tài liệu.