0

Tài liệu Bài tập cá nhân mẫu

5 589 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:11

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn Môn học: ACCT610 Kế Toán Quản Trị Lớp: GaMBA01.C02 Tên học viên: Trương Minh Chiến, ID # 113408 BÀI KIỂM TRA HẾT MÔN CHỦ ĐỀ: LẬP BÁO CÁO DỰ TOÁN GIỚI THIỆU 1 – Giới thiệu về kế toán quản trị : Kế toán được định nghĩa là một hệ thống thông tin đo lường, xử lý và cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó kế toán quản trị (theo chuẩn mực thông tư số 55/2002 ngày 26/6/2002 của Thủ Tướng Chính Phủ và các thông tư bổ xung về các ngành nghề số 5/2007 ngày 25 tháng 6 năm 2007 và thông tư số 3/2008 ngày 25 tháng 1 năm 2008) đưa ra tất cả các thông tin kinh tế đã được đo lường xử lý và cung cấp cho ban lãnh đạo doanh nghiệp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hay nói cách khác kế toán quản trị giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp cân nhắc và quyết định lựa chọn một trong những phương án có hiệu quả kinh tế cao nhất: phải sản xuất những sản phẩm nào, sản xuất bằng cách nào, bán các sản phẩm đó bằng cách nào, theo giá nào, làm thế nào để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và phát triển khả năng sản xuất. Các quyết định này gồm hai loại: Quyết định mang tính chất ngắn hạn: Các quyết định này giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán kinh tế trong thời kỳ ngắn hạn. Quyết định mang tính dài hạn: Các quyết định này giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán kinh tế hoạch định chiến lược đầu tư dài hạn như: Trong trường hợp nào doanh nghiệp quyết định thay thế mua sắm thêm các máy móc thiết bị hay thực hiện phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh. 2 - Mục đích Áp dụng lý thuyết về kế toán quản trị để giải quyết bài tập TL4.3 và BT 4.4. Từ đó rút ra những kinh nghiệm và bài học thực tiển giúp đở cho hoạt động của công ty TNHH Sơn Trang Lý. 1/ 5 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn 3 - Các bước thực hiện Bài báo cáo được thực hiện dựa trên các bước sau : i. Tìm hiểu và sao chép đề bài ii. Tính toán và lập bảng dự toán iii. Kết luận LẬP BÁO CÁO DỰ TOÁN Đề bài TL 4.3 : Sâm là trưởng bộ phận marketing của nhà máy Ánh Dương, nơi chuyên sản xuất các loại bàn và đèn trang trí. Bộ phận của Sâm lập dự toán bán các loại đèn trang trí của công ty. Sâm yêu cầu các nhân viên “Năm mới doanh thu theo kế hoạch phải tăng 12% trên tất cả các sảng phẩm”. Những dự toán nào sẽ ảnh hưởng bởi kế hoạch tăng doanh thu ? Giải. Trong trường hợp này, Sâm là giám đốc bộ phận marketing của nhà máy Ánh Dương và trực tiếp bán toàn bộ hàng hóa là các loại đèn của công ty. Do đó, những dự toán sẽ ảnh hưởng bởi kế hoạch tăng doanh thu là : i. Dự toán tiêu thụ hàng hóa ii. Dự toán chi phí bán hàng và quản lý iii. Dự toán báo cáo thu nhập và doanh thu iv. Dự toán bảng cân đối kết quả kinh doanh dự kiến v. Dự toán lưu chuyển dòng tiền Hình 1 Hệ thống dự toán theo chuẩn mực Việt Nam VAS 29 và thông tư số 3/2008 ngày 25 tháng 1 năm 2008 của Thủ Tướng Chính Phủ 2/ 5 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn Đề bài BT 4.4 : Công ty Rực Rỡ chuyên sản xuất lồng đèn trung thu. Lồng đèn được bán vào diệp tháng 9 hàng năm. Có một phần trong số liệu dự toán bán hàng năm 20x1 của công ty như sau : Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 7.500 17.500 25.000 5.000 Công ty đưa ra mức tồn kho mỗi tháng là 10% lượng hàng bán ra ở tháng kế tiếp. Số tồn kho tháng 6 là 750 cái. Mỗi sản phẩm cần 0.02 giờ công lao động trực tiếp, mức lương là 20.000 đồng/giờ. Hãy lập dự toán nhân công trực tiếp cho Quý 3 năm 20x1, trong đó phản ánh số giờ công lao động trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp mỗi tháng và toàn bộ Quý 3. Giải. Vì tồn kho tháng 6 còn là 750 cái và dự kiến tồn kho mỗi tháng là 10%, vì vật ta có : Tồn kho Dự báo tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Quý 3 Tổng sảng Định mức Thực tế Định mức Thực tế Định mức Thực tế Định mức Thực tế phẩm sảng xuất 750 7500 6750 17500 16750 25000 23250 50000 46750 Từ trên ta lập được bản dự toán chi phí nhân công trực tiếp của Công ty Rực Rỡ như sau : Công ty Rực Rỡ Dự toán lao động trực tiếp Cho Quý 3 kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 20x1 Tháng Quý 3 7 8 9 Khối lượng sản xuất dự kiến (cái lồng đèn) Định mức thời gian lao động trực tiếp (giờ) Tổng số giờ công cần có (giờ) Đơn giá của một giờ lao động trực tiếp ($) Tổng chi phí lao động trực tiếp ước tính ($) 6,750 0.02 135 20,000 2,700,000 16,750 0.02 335 20,000 6,700,000 23,250 0.02 465 20,000 9,300,000 46,750 0.02 935 20,000 18,700,000 Dự báo công ty Rực Rỡ sẽ tồn kho 2,500 chiếc vào cuối Quý 3 ngày 30 tháng 9 năm 20x1 3/ 5 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn KẾT LUẬN Cuối cùng, thông qua các bài tập TL 4.3 và BT 4.4 ở trên, tôi đã hiểu rõ hơn về các báo cáo kế toán quản trị của kế toán viên cô Châu của công ty TNHH Sơn Trang Lý của chúng tôi. Thật ra, từ trước đến nay công ty chúng tôi luôn lập dự toán ngân sách và dự toán nhân công lao động đầy đủ theo năm. Nhưng vì là một công ty IT nên chúng tôi chỉ lập dự toán theo Quý khi nào có đơn đặt hàng. Thông qua bài học môn học Kinh Tế Quản Trị, tôi đã hiễu rõ hơn về công tác kế toán quản trị và sẽ khuyến khích lập dự toán theo quý dù công ty trong quý đó không nhận được đơn đặt hàng. Điều này giúp chúng tôi có thể giảm rũi ro trong kinh doanh và đồng thời quản lý tốt hơn về mặt tài chính công ty. 4/ 5 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa: 1. Tài liệu giáo trình Kế Toán Quản Trị (Griggs University). 2. Jerry J. Weygandt & Donald E. Kiesi & Paul D. Kimmel, “Financial Accounting”, 5 th edition, Nhà xuất bản Wiley & Son, 2006, ISBN : 0-471-72605-2. 3. Bộ tài chính Việt Nam, “Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc và Kết Toán Trưởng Doanh Nghiệp”, Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội, 2009, ISBN: 89-35206-50099-8. Các nguồn cung cấp tài liệu tham khảo: 4. Chi nhánh miềng Nam của đại học Bách Khoa Hà Nội 5. Chula bookstore của Thái Lang 6. Nhà sách Phương Nam của Việt Nam Các bài báo có tính chất học thuật có thể tham khảo ở các nguồn sau: 7. Website của ngân hàng dử liệu trực tuyến : http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/thong-tu-so-55-2002- tt-btc.87214.html 5/ 5 . bằng cách nào, bán các sản phẩm đó bằng cách nào, theo giá nào, làm thế nào để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và phát triển khả năng sản xuất. Các quyết. Email: gamba@griggs.edu.vn 3 - Các bước thực hiện Bài báo cáo được thực hiện dựa trên các bước sau : i. Tìm hiểu và sao chép đề bài ii. Tính toán và lập bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài tập cá nhân mẫu, Tài liệu Bài tập cá nhân mẫu,

Hình ảnh liên quan

ii. Tính toán và lập bảng dự toán iii.Kết luận - Tài liệu Bài tập cá nhân mẫu

ii..

Tính toán và lập bảng dự toán iii.Kết luận Xem tại trang 2 của tài liệu.