0

Gián án He Sinh Thai - sinh 9

21 1,386 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:12

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC Trường TH-THCS LỘC HOÀ Giáo viên: Nguyễn Thế Phương G I Á O Á N Đ I Ệ N T Ử I . THẾ NÀO LÀ MỘT HỆ SINH THÁI ? 1 . Khái niệm : 2 . Thành phần chủ yếu của Hệ sinh thái II . CHUỖI THỨC ĂN VÀ LƯỚI THỨC ĂN 1 . Thế nào là chuỗi thức ăn ? 2 . Thế nào là lưới thức ăn ? HỆ SINH THÁI BÀI 52 I . THẾ NÀO LÀ MỘT HỆ SINH THÁI ? Đọc tt sgk,quan sát các đoạn phim trả lời câu hỏi : Thế nào là một hệ sinh thái ? HỆ SINH THÁI BIỂN HỆ SINH THÁI HOANG MẠC HỆ SINH THÁI RỪNG HỆ SINH THÁI ĐỒNG CỎ 1 . Khái niệm : Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh. Trong Hệ sinh thái các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Thế nào là một hệ sinh thái ? Kể tên các hệ sinh thái rừng mà em biết ? I . THẾ NÀO LÀ MỘT HỆ SINH THÁI ? HỆ SINH THÁI RỪNG HỆ SINH THÁI TRÊN CẠN HỆ SINH THÁI NƯỚC MẶN HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT HỆ SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI ,SAVAN, SA MẠC HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶM,CỎ BIỂN , SAN HÔ . HỆ SINH THÁI AO,HỒ ,SÔNG ,SUỐI Quan sát đoạn phim ,đọc tt , hình 50.1 sgk . Thảo luận theo nhóm . I . THẾ NÀO LÀ MỘT HỆ SINH THÁI ? 1 . Khái niệm : HỆ SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI Câu 1: Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng ? Câu 2: Lá và cành cây mục là thức ăn của sinh vật nào? Câu 3: Cây rừng có ý nghĩa gì cho đời sống động vật rừng? Câu 4: Động vật rừng ảnh hưởng như thế nào tới thực vật ? Câu 5: Nếu rừng bị chá thì động vật rừng sẽ như thế nào ? Tại sao? THẢO LUẬN Câu 1: Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng ? Thành phần vô sinh : Đất ,đá,nước ,thảm mục . Thành phần hữu sinh : Bọ ngựa ,chuột ,hổ ,rắn, cây cỏ, cầy, nai, Câu 2: Lá và cành cây mục là thức ăn của sinh vật nào? Lá mục ,cành mục là thức ăn giun đất , nấm ,vi sinh vật . Câu 3: Cây rừng có ý nghĩa như thế nào dối với đời sống động vật rừng? Thực vật có ý nghĩa với động vật rừng: làm thức ăn, nơi trú ẩn ,điều hòa khí hậu Câu 4: Động vật rừng ảnh hưởng Như thế nào tới thực vật ? Động vật ảnh hưởng đến thực vật : Ăn thực vật, thụ phấn, phát tán và bón phân cho thực vật . Câu 5 : Nếu rừng bị cháy thì động vật rừng sẽ như thế nào ? Tại sao? Nếu rừng bị cháy hết thì một số động vật sẽ chết. vì bị cháy và bị mất : thức ăn, nước , nơi ở . Ở địa phương chúng ta có hệ sinh thái rừng Bạch Mã.Vậy chúng ta phải làmgì để bảo vệ rừng Bạch Mã của chúng ta ngày càng phong phú đa dạng? Không săn bắt,buôn bán động vật ,thực vật trái phép. Không chặt phá rừng và đốt rừng làm nương rẫy. Trồng cây gây rừng. Bảo vệ các môi trường:Nước ,Đất ,Không khí .để sinh vật ngày càng đa dạng hơn phong phú hơn làm hệ sinh thái rừng . [...]... sinh thái Kể tên các thành phần chủ yếu của THÀNH PHẦN HỮU SINH : THÀNH PHẦN hệ sinh thái hoàn chỉnh ? một - SINH VẬT VÔ SINH : SẢN XUẤT MỘT HỆ SINH THÁI ĐẤT - SINH VẬT HOÀN CHỈNH CÁT TIÊU THỤ - NHIỆT ĐỘ - SINH VẬT PHÂN GIẢI HỆ SINH THÁI HOANG MẠC THÀNH PHẦN VÔ SINH ĐẤT ,CÁT ,ÁNH SÁNG, NHIỆT ĐỘ Cho ví dụ một hệ sinh thái và nêu thành phần chủ yếu của nó ? SINH VẬT SẢN XUẤT THÀNH PHẦN HỮU SINH SINH... :Là tập hợp vật sản bò cùng ăn cỏ 5: Quan sinh khả năng phân giảimắt 4: Sinh vật sinh vật chuổi ra lượng 1 Là dạng giữa dê của hệ sinh có khả năngliênđồng hợp đượclà ? hữu cơ? xác động cánh tổnglạivật ?Đất chất xích hữu cơ lớnthực Trái chất chung tự kết là ? trên một vật và nhất ? HỌC THUỘC BÀI CŨ TRẢ LỜI CÂU HỎI 1, 2 SGK DẶN DÒ ĐỌC MỤC EM CÓ BIẾT CHUẨN BỊ BÀI 5 1-5 2 ... TIÊU THỤ SINH VẬT PHÂN GIẢI II CHUỖI THỨC ĂN VÀ LƯỚI THỨC ĂN 1 Thế nào là chuỗi thức ăn ? Quan sát các đoạn phim ,đọc tt , hình 50.2 sgk Trả lời câu hỏi: Thế nào là chuỗi thức ăn ? GẤU BÁO ĐẠI BÀNG CÁ HỒI NAI RẮN XÁC ĐỘNG VẬT VSV CỎ CHUỖI THỨC ĂN SÓC II CHUỖI THỨC ĂN VÀ LƯỚI THỨC ĂN 1 Thế nào là chuỗi thức ăn ? MỗiChuỗi thức ăn là một dãy thức loài sinh vật trong chuỗi gồm nhiều loài sinh vật... ăn Vẽ một lưới thức ăn đơn giản gồm có các loài sinh vật sau : Cây cỏ, sâu, Chuột, Bọ ngựa, Nhái, Rắn, Cú mèo 1 T ? ? ? ? ? ? ? H Ự C V Ậ T 2 S ? ? I 3 L ? Ư Ớ ? ? ? I T ? H Ứ C Ă N ? ? ? ? ? 4 V I ? ? S ? N ? H V Ậ T ? ? ? ? 5 Q U A N H Ệ ? ? ? ? ? ? Töø khoùa N H V Ậ T ? ? ? ? ? I ? H Ệ S I 7 ? S Ả N X U Ấ T ? ? ? ? ? ? H Ợ P ? ? ? T ? Á C ? ? 1 4 1 0 9 1 2 N H T H Á I Câu 2 ::Nhómhệ cónhiều vàxuấtcó... ĂN 1 Thế nào là chuỗi thức ăn ? MỗiChuỗi thức ăn là một dãy thức loài sinh vật trong chuỗi gồm nhiều loài sinh vật tiêu thụ mắt cóquan hệ ăn vừa là Em có nhận xét gì nhau vật hệ giữa dinh dưỡngvừa là sinh quanbị mắt xích xích trước với về mối một mắt xích với mắt xích đứng sau tiêu thụ mắt xích đứng sau trước và trong chuỗi thức ăn ? II CHUỖI THỨC ĂN VÀ LƯỚI THỨC ĂN 1 Thế nào là chuỗi thức ăn ? 2 . CHỈNH THÀNH PHẦN VÔ SINH : - ĐẤT - CÁT - NHIỆT ĐỘ . THÀNH PHẦN HỮU SINH : - SINH VẬT SẢN XUẤT - SINH VẬT TIÊU THỤ - SINH VẬT PHÂN GIẢI. BIỂN HỆ SINH THÁI HOANG MẠC HỆ SINH THÁI RỪNG HỆ SINH THÁI ĐỒNG CỎ 1 . Khái niệm : Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh. Trong Hệ sinh thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án He Sinh Thai - sinh 9, Gián án He Sinh Thai - sinh 9,

Hình ảnh liên quan

Quan sát các đoạn phim ,đọc t t, hình 50.2 sgk . Trả lời câu hỏi: - Gián án He Sinh Thai - sinh 9

uan.

sát các đoạn phim ,đọc t t, hình 50.2 sgk . Trả lời câu hỏi: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Quan sát các đoạn phim ,đọc t t, hình 50.2 sgk . Trả lời câu hỏi: - Gián án He Sinh Thai - sinh 9

uan.

sát các đoạn phim ,đọc t t, hình 50.2 sgk . Trả lời câu hỏi: Xem tại trang 16 của tài liệu.