Bài giảng Bến tre Đồng khởi ( Hay)

17 1K 2
Bài giảng Bến tre Đồng khởi  ( Hay)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

11/29/13 Lô Minh Tuấn 1 ` 11/29/13 Lụ Minh Tun 2 Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2010 Lịch sử Bến Tre đồng khởi Câu 1: Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ? Câu 3: Nhân dân ta phải làm gì để xóa bỏ nỗi đau chia cắt? Kiểm tra bài cũ: Sau hiệp định Giơ - ne -vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Câu 2: Vì sao đất nước ta, nhân dân ta phải đau nỗi đau chia cắt? Vì đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Phi cm sỳng ng lờn ỏnh chớnh quyn M - Dim thngnht nc nh . 11/29/13 Lụ Minh Tun 3 Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2010 Lịch sử Bến Tre đồng khởi Chỉ vị trí của tỉnh Bến Tre trên bản đồ. 11/29/13 Lụ Minh Tun 4 M- Dim tn sỏt dõn lnh Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2010 Lịch sử Bến Tre đồng khởi 11/29/13 Lô Minh Tuấn 5 Mĩ thảm sát đồng bào ta 11/29/13 Lụ Minh Tun 6 1. Nguyên nhân bùng nổ phong trào Đồng khởi Do sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Mĩ Diệm. Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Lịch sử Bến Tre đồng khởi - Phong trào đồng khởiBến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào? Phong trào bùng nổ ra vào cuối năm 1959 đầu năm 1960, mạnh mẽ nhất là ở Bến Tre - Phong trào bùng nổ ra trong thời gian nào? Tiêu biểu nhất là ở đâu? Tho lun cp ụi. Thi gian 3 phỳt - Phong trào đồng khởiBến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào? - Phong trào bùng nổ ra trong thời gian nào? Tiêu biểu nhất là ở đâu? 11/29/13 Lụ Minh Tun 7 Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Lịch sử Bến Tre đồng khởi Tháng 9 năm 1959, Mĩ Diệm đã ra đạo luật 10/59, thiết lạp 3 tòa án quân sự đặc biệt, có quyền đưa thẳng bị can ra xét xử, không cần mở cuộc thẩm cứu. Luật 10/59 cho phép công khai tàn sát nhân dân theo kiểu cực hình man rợ thời trung cổ. Ước tính đến năm 1959, ở miền nam có 466 000 người bị bắt, 400000 người bị tu đầy, 68000 người bị giết hại. Chính tội ác đẫm máu của Mĩ Diệm gây ra cho nhân dân và lòng khát khao tự do của nhân dân đã thúc đẩy nhân dân ta đứng lên là Đồng khởi. 11/29/13 Lụ Minh Tun 8 1. Nguyên nhân bùng nổ phong trào Đồng khởi - Do sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Mĩ Diệm. 2.Phong trào Đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre. Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Lịch sử Bến Tre đồng khởi *Thuật lại diễn biến của phong trào Đồng khởiBến Tre theo các gợi ý sau: + Thuật lại sự kiện ngày 17-1-1960. + Sự kiện này có ảnh hưởng gì tới các huyện khác ở Bến Tre? Kết quả ra sao ? + Phong trào Đồng khởi Bến Tre có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam như thế nào? Thảo luận nhóm: Thời gian 7 phút 11/29/13 Lụ Minh Tun 9 - Phon g trào lan rộ ng kh ắp các huyệ n tỉnh Bến T re. * Kết quả: - Sau một tuần: 22 xã được giải phóng, 29 xã khác tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giải phóng nhiều ấp. - Chính quyền địch bị tê liệt, tan rã . - Ngày 17- 1- 1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đồng khởi.Với vũ khí thô sơ, nhân dân nhất loạt vùng dậy làm cho quân địch khiếp đảm. Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Lịch sử Bến Tre đồng khởi 1. Nguyên nhân bùng nổ phong trào Đồng khởi - Do sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Mĩ Diệm. 2.Phong trào Đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre. * Diễn biến: - Phong trào Đồng khởi Bến Tre đã trở thành ngọn cờ tiên phong , đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị. Chỉ tính trong năm 1960 có hơn 10 triệu lượt người bao gồm cả nông dân, công nhân, trí thức tham gia đấu tranh chống Mĩ Diệm. 11/29/13 Lụ Minh Tun 10 1. Nguyên nhân bùng nổ phong trào Đồng khởi . - Do sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Mĩ Diệm. 2. Phong trào Đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre. * Diễn biến: - Ngày 17- 1- 1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đồng khởi.Với vũ khí thô sơ, nhân dân nhất loạt vùng dậy làm cho quân địch khiếp đảm. - Phong trào lan rộng khắp các huyện tỉnh Bến Tre. * Kết quả: - Sau một tuần: 22 xã được giải phóng, 29 xã khác tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giải phóng nhiều ấp. 3. ý nghĩa của phong trào Đồng khởi - Mở ra thời kì mới cho đấu tranh của nhân dân miền Nam. - Nhân dân miền Nam cầm vũ khí chiến đấu chống quân thù, đẩy Mĩ - Diệm rơi vào thế bị động, lúng túng. - Chính quyền địch bị tê liệt, tan rã . Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Lịch sử Bến Tre đồng khởi [...]... Da 15 khởi Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Lịch sử Bến Tre đồng khởi 1 Nguyên nhân bùng nổ phong trào Đồng khởi - Do sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Mĩ Diệm 2 Phong trào Đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre * Diễn biến: - Ngày 17- 1- 1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đồng khởi. Với vũ khí thô sơ, nhân dân nhất loạt vùng dậy làm cho quân địch khiếp đảm - Phong trào lan rộng khắp các huyện tỉnh Bến Tre *... Diệm rơi vào thế bị động, lúng túng Phong trào đồng khởi Bến Tre ở nhiều nơi, Uỷ ban nhân dân tự quản được thành lập, bọn phản cách mạng bị trừng trị dân nghèo được chia ruộng Sau 1 tuần: 22 xã được giải phóng, 29 xã khác tiêu diệt được ác ôn, giải phóng được nhiều ấp Phong trào lan rộng khắp các huyện của Bến Tre 17 1 1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đồng khởi Do 11/29/13 sự đàn ápLụ Minh Tun chính quyền...Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Lịch sử Bến Tre đồng khởi Khớ th sụi ni,mnh m ng lot nhiu tng lp vi khu hiu,biu ng,c,gy gc xụng lờn Nhân dân miền Nam nổi dậy phá thế kìm kẹp Quan sỏt hỡnh trờn, em cú nhn xột gỡ v khớ th ni dy ca ng 11/29/13 Lụ Minh Tun 11 bo min Nam? Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Lịch sử Bến Tre đồng khởi Tớnh n cui nm 1960 phong tro ng khi ca nhõn dõn min Nam... 2011 Lịch sử Bến Tre đồng khởi bo tn nhng di tớch v hỡnh nh, t liu v s kin lch s to ln ny, nhm giỏo dc truyn thng yờu nc bt khut ca ngi dõn, v nõng cao lũng t ho v nhng chin tớch ó t c, lónh o tnh Bn Tre ch trng xõy dng ti xó nh Thy mt Nh truyn thng ng khi Trờn núc nh l mt ngn la c cỏch iu bng bờ tụng ct thộp cao 12 m, mu - biu tng ca ngn la ng khi chỏy sỏng mói 11/29/13 Nhà lưu niệm Đồng Lụ Minh... chớnh quyn cỏc xó khỏc 11/29/13 Lụ Minh Tun 12 Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Lịch sử Bến Tre đồng khởi Ghi nh Cui nm 1959 u nm 1960, phong Cui nm 1959 u nm 1960, phong tro ng khi n ra v thng li tro ng khi n ra v thng li nhiu vựng nụng thụn min Nam Bn nhiu vựng nụng thụn min Nam Bn Tre l ni tiờu biu ca phong tro Tre l ni tiờu biu ca phong tro ng khi ng khi 11/29/13 Lụ Minh Tun 13 Mở ra thời kì mới:... khắp các huyện tỉnh Bến Tre * Kết quả: - Sau một tuần: 22 xã được giải phóng, 29 xã khác tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giải phóng nhiều ấp - Chính quyền địch bị tê liệt, tan rã 3 ý nghĩa của phong trào Đồng khởi - Mở ra thời kì mới cho đấu tranh của nhân dân miền Nam - Nhân dân miền Nam cầm vũ khí chiến đấu chống quân thù, đẩy 11/29/13 Lụ Minh Tun 16 Mĩ - Diệm rơi vào thế bị động, lúng túng 11/29/13 Lụ . của nhân dân tỉnh Bến Tre. Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Lịch sử Bến Tre đồng khởi *Thuật lại diễn biến của phong trào Đồng khởi ở Bến Tre theo các gợi. trào Đồng khởi - Do sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Mĩ Diệm. 2.Phong trào Đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre. * Diễn biến: - Phong trào Đồng khởi Bến Tre

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:12

Hình ảnh liên quan

Câu 1: Câu 3: Nhân dân ta phải làm gì để xóa bỏ nỗi đau chia cắt? Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ? - Bài giảng Bến tre Đồng khởi  ( Hay)

u.

1: Câu 3: Nhân dân ta phải làm gì để xóa bỏ nỗi đau chia cắt? Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ? Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan