0

Tài liệu Bai giang Cacbon

34 267 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:12

Giáo viên : Phạm Chí Biên Trường THPT Cam Lộ Cacbon được con người biết đến từ rất sớm Khi con người biết cách làm ra lửa và giữ lửa thì cacbon luôn là người bạn đồng hành Cacbon cũng là nguyên tố đặc biệt trong bảng tuần hoàn. Nó có khả năng tạo rất nhiều hợp chất, đa dạng về thành phần, tính chất và cấu tạo. I. VÞ trÝ vµ cÊu h×nh electron nguyªn tö CH 4 C CO CO 2 Al 4 C 3 CaCO 3 X¸c ®Þnh sè oxi ho¸ cña C trong c¸c chÊt sau: CH 4 , Al 4 C 3 , C, CO, CO 2 , CaCO 3 . Tõ ®ã cho biÕt cacbon cã c¸c sè oxi hãa phæ biÕn nµo? +4 +4- 4 - 4 0 +2 * C¸c sè oxi hãa phæ biÕn cña C lµ: -4, 0 , +2 , +4 I. VÞ trÝ vµ cÊu h×nh electron nguyªn tö * Ô thứ 6. chu kì 2, nhóm IV A O 2 vµ O 3 P tr¾ng vµ P ®á II. TÝnh chÊt vËt lÝ Kim cương Than chì Fuleren Ứng dụng Tính chất vật lí Cấu trúc Nguyªn tè C cã 1 sè d¹ng thï h×nh: Kim c­¬ng Than ch× Fuleren Mµng nano C 60 bÒn h¬n thÐp Phiếu học tập số 1 Hãy ghép các thông tin trong 2 bảng sau sao cho phù hợp: Kim cương Than chì Fuleren C 60 Tính chất vật lí (1). (3). (5). Cấu tạo (2). (4). (6). Bảng 2: a Tinh thể màu xám đen b Cấu trúc hỡnh cầu rỗng c Dạng tinh thể đỏ tía d Cấu trúc tứ diện đều e Tinh thể trong suốt, không màu, không dẫn điện, dẫn nhiệt kém f Cấu trúc lớp Bảng 1: E A C D F B [...]... C th bn - Cỏc lp liờn kt vi nhau bng tng tỏc yu Ngoài ra còn có Cacbon vô định hình (C được điều chế nhân tạo như than gỗ, than xư ơng, than muội) Gồm các tinh thể rất nhỏ, có cấu trúc vô trật tự Cacbon Kim cương Bền nhất Than chì Fuleren Cacbon vô định hình kém bền nhất III Tính chất hóa học Câu 1: Trong các phản ứng oxi hóa - khử, Cacbon đơn chất có tính chất nào sau đây: A) Chỉ có tính oxi hóa... t0 Nhôm Cacbua -4 C Kết luận * Cacbon thể hiện tính khử ở nhiệt độ cao là chủ yếu * Cacbon là phi kim có tính oxi hóa yếu, tác dụng với H2 và kim loại trong điều kiện khó khăn (nhiệt độ cao, xúc tác) Câu 3: Loại than nào sau đây được sử dụng làm chất khử trong luyện kim (để luyện kim loại từ quặng)? A) Than chì B B) Than cốc C) Than gỗ D) Than hoạt tính Fuleren Là vật liệu dẫn nhiệt tốt nhất Bộ phận... Dùng làm chất độn cao su, mực in, xi đánh giày IV Trạng thái tự nhiên Cõu 4: Cacbon tự do gần như tinh khiết tồn tại ở dạng nào sau đây? A) Đolomit B) Tế bào động thực vật C C) Kim cương và than chì D) Dầu mỏ và khí thiên nhiên Kim cương Cacbon tự do Khoáng vật Than chì Canxit ( CaCO3) Magiezit(MgCO3) Đolomit(CaCO3.MgCO3) Cacbon Than mỏ Than antraxit, than mỡ, than nâu, than bùn Chúng khác nhau về... muội + 2H2 Tổng kết bài học 1) Tính khử của Cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau? o -4 A) 2C + Ca CaC2 o -4 B) C + 2H2 CH4 C o +4 C) C o+ 2CuO Cu + CO2 -4 D) 3C + 4Al Al4C3 2) Tính oxi hóa của Cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau? o +4 A) C + O2 CO2 o -4 B B) Co + 2H2 CH4 +2 C) C + CO2 2CO o +2 D) C + H2O CO + H2 3) Cacbon có thể phản ứng với tất cả các chất... nào sau đây? A) O2, Cl2, Fe2O3 , CaO, Au B) Pt, H2, Al2O3, S, CO2 C) Al, H2SO4 loãng, MgO, S, O2 D D) O2, H2, KClO3 , Fe2O3, Ca 4) Hãy ghép các ứng dụng ở cột (II) cho phù hợp với các dạng thù hình của Cacbon ở cột (I) (I) (II) 1 Kim cương D A Luyện kim 2 Than chỡ C B Mực in 3 Than cốc A C điện cực, chất bôi trơn 4 Than gỗ F D Dao cắt thủy tinh 5 Than muội B E Mặt nạ phòng độc F Chế tạo thuốc nổ Câu . THPT Cam Lộ Cacbon được con người biết đến từ rất sớm Khi con người biết cách làm ra lửa và giữ lửa thì cacbon luôn là người bạn đồng hành Cacbon cũng. -Làm điện cực, nồi nấu chảy hợp kim chịu nhiệt, bút chì… -Tổng hợp dược liệu, vật liệu cho quang điện tử, Tính chất vật lí -Trong suốt, không màu, không
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bai giang Cacbon, Tài liệu Bai giang Cacbon,

Hình ảnh liên quan

Cacbon cũng là nguyên tố đặc biệt trong bảng tuần hoàn. Nócókhả năng tạo rất nhiều hợp chất, đa dạng về thành  - Tài liệu Bai giang Cacbon

acbon.

cũng là nguyên tố đặc biệt trong bảng tuần hoàn. Nócókhả năng tạo rất nhiều hợp chất, đa dạng về thành Xem tại trang 4 của tài liệu.