0

Bài giảng Thuc hanh: So sanh nen kinh te 3 khu vuc cua chau Phi

21 1,926 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:11

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh ! Môn: ịa Lý 7 Giáo viên : Nguyễn Thị Tuyến ơn vị: Trường THCS Hồng Phong Lược đồ ba khu vực châu Phi Bắc Phi Trung Phi Nam Phi KIỂM TRA BÀI CŨ Xác định vị trí 3 khu vực của châu Phi trên lược đồ bên? KIỂM TRA BÀIBài tập 1. Khoanh tròn chữ cái đầu ý đúng nhất. 1. Khu vực đông dân nhất châu Phi là: A. Bắc Phi. B. Trung Phi. C. Nam Phi. D. Ý B + C. 2. Nền kinh tế các nước Bắc Phi chủ yếu dựa vào: A. Phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp. B. Thu thuế giao thông hàng hải qua kênh đào Xuy-ê. C. Xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và du lịch. D. Phát triển cây lương thực và cây công nghiệp trong các ốc đảo. 3. Đặc điểm chính của nền kinh tế khu vực Trung Phi là: A. Khai thác khoáng sản, hải sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu. B. Chậm phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản và trồng cây công nghiệp xuất khẩu. C. Phát triển nhất châu lục, chủ yếu dựa vào khai thác, xuất khẩu khoáng sản, trồng cây công nghiệp. D. Tất cả các ý đều sai. B C B KIỂM TRA BÀIBài tập 2. Điền vào chỗ chấm(…… )những từ thích hợp sao cho đúng. Dân cư khu vực Nam Phi có thành phần chủng tộc…………… …………….nhất châu lục, phần lớn theo đạo…………… Trình độ phát triển kinh tế các nước ……………………., phát triển nhất là nước…………………………còn lại phần lớn là những nước…………………………. đa dạng rất chênh lệch Cộng hoà Nam Phi Thiên Chúa nông nghiệp lạc hậu (phức tạp ) Bài tập 3. Tính mức thu nhập bình quân đầu người của Cộng hoà Nam Phi theo số liệu: Dân số: 43 600 000 người. GDP : 113 247 triệu USD Công thức: GDP/Dân số(USD/người). = 113 247 000 000/ 43 600 000 = 2597USD/người Tiết 37- Bµi 34: THùC HÀNH So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi I. Hướng dẫn thực hành: * Bài tập 1: Phân tích mức thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (2002) * Bài tập 2: Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế ba khu vực châu Phi Tiết 37- Bµi 34: THùC HÀNH So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi * Bài tập 1: Phân tích mức thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (2002) Xác định vị trí ba khu vựcchâu Phi? I. Hướng dẫn thực hành: II. Tiến trình thực hành: Tiết 37- Bµi 34: THùC HÀNH So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi Mức thu nhập bình quân theo đầu người Bắc phi Trung phi Nam phi Trên 1000 USD/người/ năm Dưới 200 USD/ người /năm - Li-Bi - Ga-Bông -Bôt-xoa-na -Nam Phi - Marốc -An-giê-ri - Ai cập -Na-mi Bi-a -Xoa-di-len - Ni-giê - Sat - Buôc-ki- na Pha-xô - Xi-ê-ra Lê- ông - Ê-ti-ô-pi-a - Xô-ma-li Ê-ri-tơ-ria - Ma-la-uy Tên các quốc gia thuộc khu vực Tiết 37- Bµi 34: THùC HÀNH So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi Mức thu nhập bình quân theo đầu người Bắc phi Trung phi Nam phi Trên 1000 USD/người/ năm Dưới 200 USD/ người /năm - Li-Bi - Ga-Bông -Bôt-xoa-na -Nam Phi - Marốc -An-giê-ri - Ai cập -Na-mi Bi-a -Xoa-di-len - Ni-giê - Sat - Buôc-ki- na Pha-xô - Xi-ê-ra Lê- ông - Ê-ti-ô-pi-a - Xô-ma-li Ê-ri-tơ-ria - Ma-la-uy Tên các quốc gia thuộc khu vực Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi? Các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi? Khu vực Nam Phi và Bắc Phi Khu vực Trung Phi => Nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa 3 khu vực của châu Phi: Tiết 37- Bµi 34: THùC HÀNH So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi Mức thu nhập bình quân theo đầu người Bắc phi Trung phi Nam phi Trên 1000 USD/người/ năm Dưới 200 USD/ người /năm - Li-Bi - Ga-Bông -Bôt-xoa-na -Nam Phi - Marốc -An-giê-ri - Ai cập -Na-mi Bi-a -Xoa-di-len - Ni-giê - Sat - Buôc-ki- na Pha-xô - Xi-ê-ra Lê- ông - Ê-ti-ô-pi-a - Xô-ma-li Ê-ri-tơ-ria - Ma-la-uy Tên các quốc gia thuộc khu vực => Nhận xét về sự phân hoá thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực châu Phi: - Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa ba khu vực: Nam Phi (cao nhất), rồi đến Bắc Phi và cuối cùng là Trung Phi. - Trong cùng một khu vực thì mức thu nhập bình quân đầu người giữa các nước cũng không đều và có sự chênh lệch rất lớn. Tiết 37- Bµi 34: THùC HÀNH So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi I. Hướng dẫn thực hành: II. Tiến trình thực hành: * Bài tập 2: Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế ba khu vực châu Phi Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế Bắc Phi Trung Phi Nam Phi THẢO LUẬN NHÓM * Nhóm 1, 2: Tìm hiểu đặc điểm kinh tế của Bắc Phi * Nhóm 3, 4: Tìm hiểu đặc điểm kinh tế của Trung Phi * Nhóm 5, 6: Tìm hiểu đặc điểm kinh tế của Nam Phi [...]... dõn chõu Phi ang nhn vin tr lng thc Nn úi xy ra chõu Phi Nn úi xy ra Chõu Phi dn n tr b suy dinh dng Tit 37 - Bài 34 : THựC HNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi CNG C TRề CHI : K DU TấN Tit 37 - Bài 34 : THựC HNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi CNG C Bi tp: Da vo kin thc va hc, em hóy t tờn khu vc cho cỏc c im chớnh ca nn kinh t 3 khu vc chõu Phi Khu vc Trung Phi Nam Phi c im... trin kinh t gia cỏc nc trong khu vc rt chờnh lch, phỏt trin nht l Cng ho Nam Phi, cũn phn ln nhng nc nụng nghip lc hu Nam Phi Tit 37 - Bài 34 : THựC HNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I Hng dn thc hnh: II Tin trỡnh thc hnh: * Bi tp 2: Lp bng so sỏnh c im kinh t ba khu vc chõu Phi Khu vc c im chớnh ca nn kinh t Bc Phi Kinh t tng i phỏt trin, trờn c s cỏc ngnh du khớ v du lch Trung Phi Kinh. ..Tit 37 - Bài 34 : THựC HNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I Hng dn thc hnh: II Tin trỡnh thc hnh: * Bi tp 2: Lp bng so sỏnh c im kinh t ba khu vc chõu Phi Khu vc c im chớnh ca nn kinh t Bc Phi Kinh t tng i phỏt trin, trờn c s cỏc ngnh du khớ v du lch Trung Phi Kinh t chm phỏt trin, ch yu da vo trng trt,chn nuụi theo li c truyn,khai thỏc lõm sn, khoỏng sn, trng cõy cụng nghip xut khu Nam Phi. .. Tit 37 - Bài 34 : THựC HNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I Hng dn thc hnh: II Tin trỡnh thc hnh: * Bi tp 2: Lp bng so sỏnh c im kinh t ba khu vc chõu Phi Khu vc c im chớnh ca nn kinh t Bc Phi Kinh t tng i phỏt trin, trờn c s cỏc ngnh du khớ v du lch Trung Phi Kinh t chm phỏt trin, ch yu da vo trng trt,chn nuụi theo li c truyn,khai thỏc lõm sn, khoỏng sn, trng cõy cụng nghip xut khu Nam Phi. .. Phi Tit 37 - Bài 34 : THựC HNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I Hng dn thc hnh: II Tin trỡnh thc hnh: * Bi tp 2: Lp bng so sỏnh c im kinh t ba khu vc chõu Phi Khu vc c im chớnh ca nn kinh t Bc Phi Kinh t tng i phỏt trin, trờn c s cỏc ngnh du khớ v du lch Trung Phi Kinh t chm phỏt trin, ch yu da vo trng trt,chn nuụi theo li c truyn,khai thỏc lõm sn, khoỏng sn, trng cõy cụng nghip xut khu Trỡnh... xut khu Trỡnh phỏt trin kinh t gia cỏc nc trong khu vc rt chờnh lch, phỏt trin nht l Cng ho Nam Phi, cũn phn ln l nhng nc nụng nghip lc hu Nam Phi Qua bng so sỏnh cỏc c im kinh t ba khu vc ca chõu Phi, hóy rỳt ra c im chung ca nn kinh t chõu Phi? - Nn kinh t phỏt trin theo hng chuyờn mụn hoỏ phin din Phn ln cỏc quc gia chõu Phi cú nn kinh t lc hu - Trỡnh phỏt trin kinh t quỏ chờnh lch gia cỏc khu. .. Nam Phi c im chớnh ca nn kinh t 1 Kinh t chm phỏt trin, ch yu da vo trng trt,chn nuụi theo li c truyn,khai thỏc lõm sn, khoỏng sn, trng cõy cụng nghip xut khu 2 Trỡnh phỏt trin kinh t gia cỏc nc trong khu vc rt chờnh lch, phỏt trin nht l Cng ho Nam Phi, cũn phn ln l nhng nc nụng nghip lc hu 3 Nn kinh t phỏt trin Nụng nghip tiờn tin, cụng nghip chim v trớ hng u th gii Bc Phi 4 Kinh t tng i phỏt trin,... nc nụng nghip lc hu 3 Nn kinh t phỏt trin Nụng nghip tiờn tin, cụng nghip chim v trớ hng u th gii Bc Phi 4 Kinh t tng i phỏt trin, trờn c s cỏc ngnh du khớ v du lch Tit 37 - Bài 34 : THựC HNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi HNG DN V NH - Hc bi, lm bi tp trong tp bn - Tỡm hiu v chõu M Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo! Chúc các em chăm ngoan, học giỏi ! ! . châu Phi (2002) * Bài tập 2: Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế ba khu vực châu Phi Tiết 37 - Bµi 34 : THùC HÀNH So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi. Lược đồ ba khu vực châu Phi Bắc Phi Trung Phi Nam Phi KIỂM TRA BÀI CŨ Xác định vị trí 3 khu vực của châu Phi trên lược đồ bên? KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thuc hanh: So sanh nen kinh te 3 khu vuc cua chau Phi, Bài giảng Thuc hanh: So sanh nen kinh te 3 khu vuc cua chau Phi,

Hình ảnh liên quan

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH - Bài giảng Thuc hanh: So sanh nen kinh te 3 khu vuc cua chau Phi

i.

ết 37- Bài 34: THựC HÀNH Xem tại trang 5 của tài liệu.
* Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi kinh tế ba khu vực chõu Phi  - Bài giảng Thuc hanh: So sanh nen kinh te 3 khu vuc cua chau Phi

i.

tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi kinh tế ba khu vực chõu Phi Xem tại trang 5 của tài liệu.
* Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi  - Bài giảng Thuc hanh: So sanh nen kinh te 3 khu vuc cua chau Phi

i.

tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Xem tại trang 11 của tài liệu.
* Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi kinh tế ba khu vực chõu Phi  - Bài giảng Thuc hanh: So sanh nen kinh te 3 khu vuc cua chau Phi

i.

tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi kinh tế ba khu vực chõu Phi Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH - Bài giảng Thuc hanh: So sanh nen kinh te 3 khu vuc cua chau Phi

i.

ết 37- Bài 34: THựC HÀNH Xem tại trang 12 của tài liệu.
* Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi  - Bài giảng Thuc hanh: So sanh nen kinh te 3 khu vuc cua chau Phi

i.

tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan