0

Bài giảng tri dung song toan

7 571 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:11

Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt Thứ năm ngày tháng 1 năm 2011 Chính tả lỗi Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm hại trên sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh Mạng giận quá, sai người ám hại ông. Thi hài Giang Minh được đưa về nước. Vua Lê Thần Tông đến tận linh cửu ông, khóc rằng: -Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ. Điếu văn của vua Lê còn có câu: “Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống.” Trí dũng song toàn Thứ năm ngày tháng 1 năm 2011 Chính tả lỗi Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm hại trên sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh Mạng giận quá, sai người ám hại ông. Thi hài Giang Minh được đưa về nước. Vua Lê Thần Tông đến tận linh cửu ông, khóc rằng: -Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ. Điếu văn của vua Lê còn có câu: “Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống.” Trí dũng song toàn (2). Tìm và viết các từ sau: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi có nghĩa như sau: -Giữ lại để dùng về sau. -Biết rõ, thành thạo. -Đồ đựng đan bằng tre nứa, đáy phẳng, thành cao. Dành dụm; để dành Rành; rành rẽ Cái giành Dáng hình ngọn gió Bầu trời rộng thênh thang Là căn nhà của gió Chân trời cửa ngỏ Thả sức gió đi về Nghe cây lá …ầm …ì Ấy là khi gió hát Mặt biển sóng lao xao Là gió đang …ạo nhạc Những ngày hè oi bức Cứ tưởng gió đi đâu Gió nép vào vành nón Quạt …ịu trưa hè Gió còn lượn trên cao Vượt sông dài biển rộng Cõng nước làm mưa …ào Cho xanh tươi đồng ruộng Gió khô ô muối trắng Gió đẩy cánh buồm đi Gió chẳng bao …ờ mệt ! Nhưng đố ai biết được Hình …áng gió thế nào. Theo ĐOÀN THỊ LAM TUYẾN (3). a) Có thể điền r, d hoặc gi vào chỗ trống nào trong bài thơ sau? r Bầu trời rộng thênh thang Là căn nhà của gió Chân trời cửa ngỏ Thả sức gió đi về Nghe cây lá …ầm …ì Ấy là khi gió hát Mặt biển sóng lao xao Là gió đang …ạo nhạc Những ngày hè oi bức Cứ tưởng gió đi đâu Gió nép vào vành nón r r d d r gi d . chết như sống.” Trí dũng song toàn Thứ năm ngày tháng 1 năm 2011 Chính tả lỗi Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy quân đội cả ba tri u đại Nam Hán, Tống và. tháng 1 năm 2011 Chính tả lỗi Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy quân đội cả ba tri u đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm hại trên sông Bạch Đằng để đối lại,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tri dung song toan, Bài giảng tri dung song toan,

Hình ảnh liên quan

Dáng hình ngọn gió - Bài giảng tri dung song toan

ng.

hình ngọn gió Xem tại trang 6 của tài liệu.