0

Tài liệu Đề thi học kỳ 1 năm học 2010-2011

5 396 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

TRƯỜNG THPT VINH XUÂN KIỂM TRA HỌC KÌ I TỔ SỬ- ĐỊA-GDCD MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ HỌC KÌ I 1. NỘI DUNG KIỂM TRA: Bài Hoa Kì ( Tiết: 1,2,3) Bài EU ( Tiết: 1,2,3,4) 2. MA TRẬN KIỂM TRA: Biết Hiểu Vd/KNăng PT,TH,ĐG Tổng Hoa Kì (Tiết:1,2,3) 2điểm(1) 2điểm(1) 4điểm Liên Minh Châu Âu(EU) (Tiết:1,2,3,4) 3điểm(1) 3điểm(1) 6điểm 2điểm 5điểm 3điểm 10điểm TRƯỜNG THPT VINH XUÂN KIỂM TRA HỌC KÌ I TỔ SỬ- ĐỊA-GDCD MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề.) I PHẦN BẮT BUỘC(7 điểm) Câu1(2điểm): Trình bày sự thay đổi trong cơ cấu giữa các ngành công nghiệp và phân bố của các ngành công nghiệp Hoa Kì.Nguyên nhân của sự thay đổi đó.(2 điểm) Câu2(2điểm): So sánh đặc điểm tự nhiên phần lãnh thổ phía Tây và phần lãnh thổ phía Đông Hoa Kì? Câu3(3điểm): Cho bảng số liệu sau: GDP của EU và 1 số trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới (đơn vị: Tỉ USD) Năm: 2004 TOAN THẾ GIỚI 40887,8 EU 12690,5 HOA KÌ 11667,5 NHẬT BẢN 4623,4 a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP của EU và các trung tâm kinh tế khác. b. Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu trên : Chứng minh EU là trung tâm kinh tế lớn và là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. II. PHẦN TỰ CHỌN(3điểm) Học sinh chỉ được chọn câu 4a hoặc 4b) Câu4a: Trình bày khái niệm, ý nghĩa của liên kết vùng Châu Âu( euroregion)? Vùng Maxơrainơ có bao nhiêu thành viên và liên kết trong những lĩnh vực nào? Câu4b: Trình bày ý nghĩa của việc thành lập thị trường chung Châu Âu? ………………………………………Hết……………………………………………… TRƯỜNG THPT VINH XUÂN KIỂM TRA HỌC KÌ I TỔ SỬ- ĐỊA-GDCD MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI 11 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Thời gian : 45 phút, không kể thời gian phát đề. HƯỚNG DẪN CHẤM * Thí sinh làm theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm I.PHẦN BẮT BUỘC:(7 điểm) Đáp án Điểm CâuI (2,0đ) - Sự thay đổi trong cơ cấu các ngành công nghiệp : Giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp truyền thống (đóng tàu, dệt may ) tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp hiện đại (điện tử, vũ trụ, viễn thông ) - Sự thay đổi về phân bố công nghiệp của Hoa Kì : giảm một số ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì và tăng cường xây dựng các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương. - Nguyên nhân : + Hoa Kì chú trọng phát triển các ngành công nghiệp dựa trên nền tri thức, theo hướng hiện đại hóa. +Dân cư di chuyển xuống Phía Namđể giảm áp lực trong các đô thị vùng Đông Bắc. +Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là vùng đất mới nên có điều kiện phát triển các ngành công nghiệp hiện đại. 1,0 1,0 CâuII (2,0đ) Tự nhiên phần lãnh thổ phía Tây( Ven Thái Bình Dương) - Gồm các dãy núi trẻ coa trung bình >2000m, xen các bồn địa, cao nguyên, ven TBD có các ĐB nhỏ - Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc, ven TBD có khí hậu cận nhiệt và ôn đới hải dương - Khoáng sản: kim loại màu( Vàng,đồng, chí,bô xít) * Tự nhiên phần lãnh thổ phía Đông( Ven Đại Tay Dương) - Gồm chủ yếu núi già và ĐBằng ven ĐTD - Khí hậu ôn đới có mưa ven ĐTD khí hậu cận nhiệt và ôn đới hải dương - Khoáng sản: Than đá, sắt, 1,0 1,0 CâuII I (3,0đ) + Vẽ biểu đồ: - Vẽ biểu đồ hình tròn - Yêu cầu: Đúng, trực quan, có tên biểu đồ, có chú giải( thiếu hoặc sai 1 ý trừ 0,5đ 1,5 + Chứng minh: - EU là một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới( EU,Hoa Kì, Nhật Bản) + Đứng đầu thế giới về GDP + Chỉ chiếm 7,1% dân số và 2,2% diên tích nhưng chiếm tới 31% GDP của thế giới - Là trung tâm thương mại hàng đầu thế giới: + Dẫn đầu thế giới về giá trị thương mại (20%) + Chiếm 37,7% tỉ trọng xuất khẩu thế giới.(2004) + Chiếm 59% trong viện trợ phát triển thế giới + Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP chiếm 26,5% (2004) 1,5 . II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 đ)Thí sinh chỉ được chon một trong hai câu để làm Câu IVa (3,0đ) 1. Khái niệm: Một khu vực biên giới của EU ( trong EU hoặc có một phần nằm bên ngoài EU )mà ở đó người dân các nước có thể tiến hành liên kết về nhiều mặt(kinh tế, xã hội, văn hoá ) trên cơ sở tự nguyện. Năm 2000: EU có khoảng 140 liên kết 2.Ý nghĩa: - Tăng cường tính thống nhất - Tận dụng được lợi thế của mỗi nướcCũng cố tình đoàn kết giữa các nước 3. Maxơrainơ gồm có 3 thành viên( Đức, Bỉ, Hà Lan) và các nước liên kết trong những lĩnh vực: Văn hoá, Giáo dục và việc làm. 1,0 1,0 1,0 Câu IVb (3,0đ) .* Ý nghĩa của việc thành lập thị trường chung Châu Âu: - Tăng cường tự do lưu thông( người, hàng hoá, tiền, dịch vụ) gat bỏ mọi trở ngại trong quá trình phát triển kinh tế - Thúc đẩy quá trình thống nhất EU về các mặt - Tăng tiềm lực và khả năng cạnh tranh - Thủ tiêu rủi ro khi chuyển đổi tiền - Tạo điều kiện khi chuyển giao vốn - Đơn giản hoá công tác kế toán 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ……………………………………………………………………………………… TRƯỜNG THPT VINH XUÂN KIỂM TRA HỌC KÌ I TỔ SỬ- ĐỊA-GDCD MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề) I PHẦN BẮT BUỘC(7 điểm) Câu1(2điểm): Trình bày sự thay đổi trong cơ cấu giữa các ngành công nghiệp và phân bố của các ngành công nghiệp Hoa Kì.Nguyên nhân của sự thay đổi đó.(2 điểm) Câu2(2điểm): So sánh đặc điểm tự nhiên phần lãnh thổ phía Tây và phần lãnh thổ phía Đông Hoa Kì? Câu3(3điểm): Cho bảng số liệu sau: GDP của EU và 1 số trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới (đơn vị: Tỉ USD) Năm: 2004 TOAN THẾ GIỚI 40887,8 EU 12690,5 HOA KÌ 11667,5 NHẬT BẢN 4623,4 c. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP của EU và các trung tâm kinh tế khác. d. Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu trên : Chứng minh EU là trung tâm kinh tế lớn và là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. II. PHẦN TỰ CHỌN(3điểm) Học sinh chỉ được chọn câu 4a hoặc 4b) Câu4a: Trình bày khái niệm, ý nghĩa của liên kết vùng Châu Âu( euroregion)? Vùng Maxơrainơ có bao nhiêu thành viên và liên kết trong những lĩnh vực nào? Câu4b: Trình bày ý nghĩa của việc thành lập thị trường chung Châu Âu? -------Hết------ . KIỂM TRA HỌC KÌ I TỔ SỬ- ĐỊA-GDCD MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ HỌC KÌ I 1. NỘI. Âu(EU) (Tiết :1, 2,3,4) 3điểm (1) 3điểm (1) 6điểm 2điểm 5điểm 3điểm 10 điểm TRƯỜNG THPT VINH XUÂN KIỂM TRA HỌC KÌ I TỔ SỬ- ĐỊA-GDCD MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI 11 ĐỀ CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi học kỳ 1 năm học 2010-2011, Tài liệu Đề thi học kỳ 1 năm học 2010-2011,

Hình ảnh liên quan

Cho bảng số liệu sau: - Tài liệu Đề thi học kỳ 1 năm học 2010-2011

ho.

bảng số liệu sau: Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan