0

Bài soạn Bai 35 Phan II

21 300 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

Chào mừng các bạn đã đến với chúng tôi… Biên soạn: Ten ban Chào mừng các bạn bắt đầu bài địa lý • Bài chúng tôi bắt đầu phần 2. • Những phần các bạn chưa hiểu thì để cuối bài học hãy hỏi. • Sau đây là bài 35 : KHÁI QUÁT CHÂU MĨ Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ • II. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng • Trước khi Cri – xtốp Cô- lôm- bô phát hiện ra Tân thế giới, chủ nhân của châu Mĩ là người Anh- điêng và người E- xki-mô thuộc chủng tộc Môn- gô- lô- it, họ còn là con cháu của người châu Á di cư đến từ xa xưa. Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ Người Anh điêng Người Ex-ki-mô. Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ Người Anh-điêng: + phân bố rải rác trên khắp châu lục + sống bằng nghề săn bắn, hái lượm Người Ex-ki-mô: + Cư trú ven Bắc Băng Dương. + Sống bằng nghề bắt cá, săn thú. Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ Kim tự tháp của nền văn hóa Maia. Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ Lăng mộ của người Inca. Tượng đá thời Inca. Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ Nền văn hóa Mai-a. Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ • Sau đây là 1 ít hình về Kênh Pa-na-ma Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ • Từ thế kỉ XVI, châu Mĩ có thêm người gốc Âu nhập cư, thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it, với số lượng ngày càng tăng. Trong quá trình xâm chiếm châu Mĩ, thực dân da trắng đã tàn sát người Anh-điêng để cướp đất, đồng thời cưỡng bức người da đen thuộc chủng tộc Nê-grô-it từ châu Phi sang làm nô lệ, khai thác đất hoang, lập các đồn điền trồng bông, thuốc lá, mía, cà phê… [...].. .Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ • Lịch sử nhập cư đã tạo nên thành phần chủng tộc đa dạng ở châu Mĩ Trong quá trình chung sống, các chủng tộc này hòa huyết, làm xuất hiện các thành phần người lai Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ • Một câu hỏi đố vui:Các bạn biết sao về Lễ tạ ơn? • Lễ tạ ơn: • Lễ Tạ ơn thường được . săn thú. Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ Kim tự tháp của nền văn hóa Maia. Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ Lăng mộ của người Inca. Tượng đá thời Inca. Bài 35 Khái Quát. chưa hiểu thì để cuối bài học hãy hỏi. • Sau đây là bài 35 : KHÁI QUÁT CHÂU MĨ Bài 35 Khái Quát Châu Mĩ • II. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bai 35 Phan II, Bài soạn Bai 35 Phan II,

Hình ảnh liên quan

• Sau đây là 1 ít hình về Kênh Pa-na-ma - Bài soạn Bai 35 Phan II

au.

đây là 1 ít hình về Kênh Pa-na-ma Xem tại trang 9 của tài liệu.