Bài soạn Toán 2 Bảng nhân 4

8 406 0
Bài soạn Toán 2 Bảng nhân 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VĂN CHẤN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VĂN CHẤN Trường TH Nghĩa Tâm B Trường TH Nghĩa Tâm B L p 2 ớ GV thực hiện: Lê Thị Quỳnh Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Toán: c b ng nhân 3 Đọ ả Kiểm tra bài cũ Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Toán : B ng nhân 4ả 4 đ c l y 1 l n, ta ượ ấ ầ vi tế 4 x 1 = 4 4 x 1 = 4 đ c l y 2 l n, ượ ấ ầ ta có 4 x 2 = 4 + 4 = 8 4 đ c l y 3 l n, ượ ấ ầ ta có 4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12 4 x 2 = 4 x 3 = 4 x 4 = 4 x 5 = 4 x 6 = 4 x 7 = 4 x 8 = 4 x 9 = 4 x 10 = 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 V y ậ : 4 x 2 = 8 V y ậ : 4 x 3 = 12 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Toán : BẢNG NHÂN 4 Tính nhẩm : 4 x 3 = 4 x 5 = 4 x 7 = 4 x 2 = 4 x 4 = 4 x 6 = 4 x 10 = 4 x 9 = 4 x 8 = 4 x 1 = 12 20 28 8 16 24 40 36 32 4 Bài 1: Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Toán : B ng nhân4 M i xe ô tô có 4 bánh ỗ xe. H i 5 xe ô tô nh ỏ ư th có bao nhiêu bánh ế xe? Tóm t tắ : 1 ô tô : 4 bánh xe 5 ô tô:…bánh xe? Gi iả : 5 xe ô tô có s bánh xe là:ố 4 x 5 = 20 ( bánh xe ) áp sĐ ố : 20 bánh xe Bài 2: Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Toán : 4 8 12 24 40 B ng nhân4 Nhóm đôi m thêm 4 r i vi t s thích h p Đế ồ ế ố ợ vào ô tr ng:ố Em có nh n ậ xét gì v dãy ề s này ?ố M i s đ u ỗ ố ề b ng s ằ ố đ ng li n ứ ề tr c nó ướ c ng thêm ộ 4 . 20 28 32 36 16 Bài 3: Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Toán : BẢNG NHÂN 4 4 x 3 = 4 x 5 = 4 x 7 = 4 x 2 = 4 x 4 = 4 x 6 = 4 x 10 = 4 x 9 = 4 x 8 = 4 x 1 = 12 20 28 8 16 24 40 36 32 4 Tìm kết quả đúng cho các phép tính sau: Chúc quý thầy cô giáo m ạ nh kho ẻ . Chúc các em ch m ngoan ă h ọ c gi ỏ i. Ch o t m bi tà ạ ệ H n g p l i !ẹ ặ ạ . năm 20 11 Toán : BẢNG NHÂN 4 Tính nhẩm : 4 x 3 = 4 x 5 = 4 x 7 = 4 x 2 = 4 x 4 = 4 x 6 = 4 x 10 = 4 x 9 = 4 x 8 = 4 x 1 = 12 20 28 8 16 24 40 36 32 4 Bài. + 4 = 12 4 x 2 = 4 x 3 = 4 x 4 = 4 x 5 = 4 x 6 = 4 x 7 = 4 x 8 = 4 x 9 = 4 x 10 = 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 V y ậ : 4 x 2 = 8 V y ậ : 4 x 3 = 12 Thứ

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

Hình ảnh liên quan

Toán: BẢNG NHÂN 4 - Bài soạn Toán 2 Bảng nhân 4

o.

án: BẢNG NHÂN 4 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Toán: BẢNG NHÂN 4 - Bài soạn Toán 2 Bảng nhân 4

o.

án: BẢNG NHÂN 4 Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan