Tài liệu Bài 41: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG DA

17 873 1
Tài liệu Bài 41: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG DA

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài 41 Mục tiêu học -Hiểu cấu tạo da -Trình bày chức da -Giải thích mối quan hệ cấu tạo chức da Kiểm tra cũ Câu hỏi :Khi cầu thận bị viêm suy thối dẫn đến hậu nghiêm trọng sức khoẻ Đáp án : Khi cầu thận bị viêm suy thối dẫn đến ngững hậu nghiêm trọng sức khoẻ :Quá trình lọc máu bị trì trệ,các chất cặn bã cà chất độc hại bị tích tụ máu ,biểu sớm thể bị phù ,tiếp theo suy thận tồn dẫn tới mê chêt I.Cấu tạo da Các em đọc thông tin SGK quan sát hình 41 để thực hiệu lệnh SGK (Chỉ thành phần cấu tạo lớp biểu bì ,lớp bì,lớp mỡ da) Da gồm lớp Hình 41 : Cấu tạo da Lớp biểu bì Da gồm lớp Lớp bì Lớp mỡ da Các em thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Vào mùa khơ,người ta thường thấy có vảy nhỏ bong phấn quần áo.Điều cho ta giải thích thành phần lớ ngồi da Vì da ta ln mềm mại,khi bị ướt khơng ngấm nước Vì ta nhận biết nóng lạnh,độ cứng,mềmcủa vật mà ta tiếp xúc Da có phản ứng trời nóng hay q lạnh Lớp mỡ da có vai trị Tóc lơng mày có tác dụng Đáp án : -Vảy trắng tự bong chứng tỏ lớp tế bào ngồi da hố sừng chết -Da mềm mại ,khơng thấm nước cấu tạo từ sợi mô liên kêt bện chặt với da có nhiều tuiyến nhờn tiét chất nhờn lên bề mặt da -Ta nhận biết nóng lạnh,độ cứng mềm vật mà ta tiếp xúc da có nhiều quan thụ cảm đầu mút tế bào thần kinh giúp da nhận biết nóng, lạnh,cứng,mềm -Da có phản ứng :khi trờ nóng mao mạch da dãn,tuyến mồ hôi tiết nhiều mồ hôi,khi trời lạnh mao mạch co lại,cơ chân lông co -Lớp mỡ da lớp đệm chống ảnh hưởng học mơi trường có vai trị chống nhiệt trời rét -Tóc tạo nên lớp đệm khơng có vai trị chống tia tử ngoại ánh nắng mặt trời điều hồ nhiệt độ Lơng mày có vai trị ngăn mồ nước khơng chảy xuống mắt 2.Chức da -Da có chức ? -Đặc điểm da giúp da thực chức bảo vệ ? -Bộ phận da giúp da tiép nhận kích thích ?Bộ phận thực chức tiết? -Da điều hoà thân nhiệt cách ? Đáp án : Da có chức Bảo vệ thể Cảm giác Điều hoà thân nhiệt -Đặc điểm giúp da thực chức bảo vệ :Bảo vệ thể chống yếu tố gây hại môi trường va đập,sự xâm nhập vi khuẩn,chống thấm nước thoát nước ,do đặc điểm cấu tạo từ sợi nmô liên kết ,lớp mỡ da tuyến nhờn,chất nhờn tuyến nhờn tiết cịn có tác dụng diệt khuẩn -Bộ phận quan thụ cảm giúp da tiếp nhận kích thích -Bộ phận thực chức tiết tuyến mồ -Da điều hồ thân nhiệt nhờ co,dãn mạch máu da,tuyến mồ hôi ,cơ co chân lông Lớp mỡ da góp phần chống thân nhiệt Kiểm tra đánh giá -Da có cấu tạo nào? Đáp án: Lóp biểu bì:có tầng sừng Da gồm lớp Lớp bì :Lông bao lông Lớp mỡ da :lớp mỡ Hướng dẫn học -Bài cũ ;-Học cũ ,trả lời câu hỏi sgk -Đọc “em có biết” -Bài :-Chuẩn bị 42:Vệ sinh da Kẻ bảng 42.1,42.2 vào tập ... chêt I .Cấu tạo da Các em đọc thông tin SGK quan sát hình 41 để thực hiệu lệnh SGK (Chỉ thành phần cấu tạo lớp biểu bì ,lớp bì,lớp mỡ da) ? ?Da gồm lớp Hình 41 : Cấu tạo da Lớp biểu bì Da gồm lớp...Mục tiêu học -Hiểu cấu tạo da -Trình bày chức da -Giải thích mối quan hệ cấu tạo chức da Kiểm tra cũ Câu hỏi :Khi cầu thận bị viêm suy thối dẫn đến... thực chức bảo vệ ? -Bộ phận da giúp da tiép nhận kích thích ?Bộ phận thực chức tiết? -Da điều hoà thân nhiệt cách ? Đáp án : Da có chức Bảo vệ thể Cảm giác Điều hoà thân nhiệt -Đặc điểm giúp da

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Hình ảnh liên quan

Các em đọc thông tin SGK quan sát hình 41 để thực hiện hiệu lệnh SGK (Chỉ các thành  phần cấu tạo của các lớp biểu bì ,lớp bì,lớp  mỡ dưới da) - Tài liệu Bài 41: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG DA

c.

em đọc thông tin SGK quan sát hình 41 để thực hiện hiệu lệnh SGK (Chỉ các thành phần cấu tạo của các lớp biểu bì ,lớp bì,lớp mỡ dưới da) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 41 : Cấu tạo da - Tài liệu Bài 41: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG DA

Hình 41.

Cấu tạo da Xem tại trang 6 của tài liệu.
Kẻ bảng 42.1,42.2 vào vở bài tập - Tài liệu Bài 41: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG DA

b.

ảng 42.1,42.2 vào vở bài tập Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan