0

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10 tuần 2 + 3 tháng 3 – Trường THPT Hoài Đức B

2 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2021, 00:41

Câu 2: Lập bảng thống kê các giai đoạn hoàn chỉnh và phát triển của nhà nước ta từ thời kì dựng nước đến nửa đầu thế kỉ XIX?. Những thành tựu cơ bản?[r] (1)Trường THPT Hoài Đức B Tổ: Sử- Địa- GDCD Nhóm: Sử NỘI DUNG ƠN TẬP MÔN LỊCH SỬ KHỐI 10 ( Tuần từ ngày 9/3/2020 đến ngày 21/3/ 2020) Bài 25: Tình hình trị, kinh tế, văn hóa triều Nguyễn (nửa đầu kỉ XIX) Câu 1: Hãy đánh giá sách ngoại giao triều Nguyễn nửa đầu kỉ XIX? Câu 2: Quan sát lược đồ phân chia tỉnh thời Minh Mạng, em có nhận xét về cải cách hành 1831- 1832? Ý nghĩa cải cách nay? Câu 3: Hãy nêu ưu điểm, hạn chế kinh tế thời Nguyễn nửa đầu kỉ XIX? Câu 4: Chính sách ngoại thương nhà Nguyễn có thay đổi so với thời kì trước đó? Ảnh hưởng kinh tế nước ta? Câu 5: Lập bảng thống kê thành tựu văn hóa- giáo dục nước ta nửa đầu thế kỉ XIX? Bài 26: Tình hình xã hội nửa đầu kỉ XIX phong trào đấu tranh nhân dân. Câu 1: Thời Lê Sơ có câu: “ Đời vua Thái Tổ, Thái Tơng Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn” (2)Câu 2: Những nguyên nhân gây nên tình trạng cực khổ nhân dân ta thời Nguyễn? Kể tên đấu tranh nhân dân ta thời Nguyễn? Câu 3: Trình bày đặc điểm phong trào đấu tranh chống phong kiến nửa đầu kỉ XIX? So với triều đại trước, đấu tranh nơng dân thời Nguyễn có điểm khác? Bài 27: Quá trình dựng nước giữ nước Câu 1: Nêu vài thành tựu tiêu biểu thời dựng? Vẽ sơ đồ máy nhà nước thời Đại Việt? Nêu hoàn chỉnh máy nhà nước đó? Câu 2: Lập bảng thống kê giai đoạn hoàn chỉnh phát triển nhà nước ta từ thời kì dựng nước đến nửa đầu kỉ XIX? Những thành tựu bản? Câu 3: Thống kê kháng chiến chông ngoại xâm tiêu biểu dân tộc ta kỉ X- XVIII? Nhận xét tinh thần đấu tranh thời phong kiến độc lập nhân dân ta?
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10 tuần 2 + 3 tháng 3 – Trường THPT Hoài Đức B,