0

Tự học Flash - phần 6

5 338 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:15

BÀI 18 NGÀY 26.6.2006 Soạn KS Đậu Quang Tuấn 1. Menu File > New > Flash Document > Ok. 2. Menu Insert > New Symbol , gỏ : hinhanh > Chọn Graphic > Ok . ( Hình 1 ). 3. Chèn Hình Ảnh vào : Menu File > Import > Import To Stage > Chọn Hình mà bạn muốn chèn vào > Nhấp Open , hiện ra ảnh . ( Hình 2 ). 4. Chọn Free Transform để chỉnh Size ảnh , giữ Shift rê nút tránh biến dạng tỉ lệ ảnh . Có thể dùng Selection Tool để dời ảnh. 5. Chọn Edit Scene > Chọn Scene 1 . Màn hình Scene 1 hiện ra với Khung Trắng , không có ảnh mà bạn vừa chèn vào . 6. Menu Window > Library > Nhấp chữ hinhanh > Hình vừa chèn hiện ra trong Khung trên > Chọn Keyframe 1 và đồng thời mở ra Layer 1 > Rê ảnh ra ngoài . ( Hình 3 ). 1 7. Bạn thu nhỏ Hộp Thoại Library bằng cách nhấp Tam Giác Đen nhỏ trước chữ Library > Rê nó xuống bên dưới dễ làm việc . ( Hình 4 ). 8. Rê con trượt ngang Thanh Timeline chọn Keyframe 120 > Phím F6 để đặt 1 Keyframe tại 120 . Bạn thấy từ Frame 1 đến 120 có màu xám > Nhấp Phải lên màu xám > Chọn Create Motion Tween . ( Hình 5 ). 2 9. Theo yêu cầu : Hình xuất hiện từ 1 điểm nhỏ trên màn hình và từ từ lớn ra . Giữ nguyên trạng thái lớn trong 15 Frame sau đó từ từ nhỏ lại . Để thực hiện được điều nầy , bạn chọn Frame 50 > Phím F6 để chèn 1 Keyframe tại vị trí nầy.( Hình 6 ). 10.Chọn Frame 65 > Phím F6 chèn Keyframe tại vị trí nầy . ( Hình 7 ). 11.Chọn Keyframe 1 > Công cụ Zoom Tool > Chọn Kính Lúp + nhấp lên Hình phóng to lên > Selection Tool rê hình đến vị trí trung tâm > Free Transform Tool > Nhấp lên Hình hiện 8 nút > Giữ Shift rê thu nhỏ lại tại tâm giấy Trắng,Bạn đã làm động tác thu nhỏ hình tại Frame 1. ( Hình 8 ). 12.Chọn Frame 50 > Hình to như cũ > Menu Modify > Document > Hộp Thoại Document Properties hiện ra , nhập Dimensions 1.000 px X 800 px. ( Hình 9 ). 3 13.Chọn Free Transform Tool > Nhấp lên hình hiện 8 nút . Giữ Shift rê 1 góc phóng to hình mở rộng ra toàn bộ không gian giấy nền Trắng . ( Hình 10 ) 14.Giữ nguyên Hình ảnh to như vừa tạo trong khoảng 15 frame , bạn thao tác như sau : • Nhấp Scene 1 > Chọn Keyframe 50 > Nhấp Phải chuột trên nút tròn trắng > Copy Frame > Nhấp Keyframe 65 > Nhấp Phải nút tròn trắng của Keyframe 65 > Paste Frame để dán hình đã cài dặt ở Keyframe 50 vào keyframe 65. 15.Chọn Keyframe 120 > Chọn công cụ Zoom Tool , chọn kính lúp – nhấp lên hình thu nhỏ để hiển thị trọn vẹn trên màn hình. 16.Chọn Free Transform Tool để thu nhỏ hình lại . ( Hình 11 ). 4 17.Xem Thử kết quả : Nhấp Keyframe 1 > Phím Enter. ( Hình 12+13 ). 18.Hay xem liên tục : Ctrl+Enter . ( Hình 14 ). 19.Menu File > Save As > Desktop > File name gỏ : nholonnho.fla > Save. 5 . BÀI 18 NGÀY 26. 6.20 06 Soạn KS Đậu Quang Tuấn 1. Menu File > New > Flash Document > Ok. 2. Menu Insert > New. điều nầy , bạn chọn Frame 50 > Phím F6 để chèn 1 Keyframe tại vị trí nầy.( Hình 6 ). 10.Chọn Frame 65 > Phím F6 chèn Keyframe tại vị trí nầy . ( Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự học Flash - phần 6, Tự học Flash - phần 6,

Hình ảnh liên quan

3. Chèn Hình Ảnh vào : Menu File > Import > Import To Stage > Chọn Hình mà bạn muốn chèn vào > Nhấp Open , hiện ra ảnh  - Tự học Flash - phần 6

3..

Chèn Hình Ảnh vào : Menu File > Import > Import To Stage > Chọn Hình mà bạn muốn chèn vào > Nhấp Open , hiện ra ảnh Xem tại trang 1 của tài liệu.
2. Menu Insert > New Symbol , gỏ : hinhanh > Chọn Graphic > Ok .( Hình 1 ). - Tự học Flash - phần 6

2..

Menu Insert > New Symbol , gỏ : hinhanh > Chọn Graphic > Ok .( Hình 1 ) Xem tại trang 1 của tài liệu.
10. Chọn Frame 65 > Phím F6 chèn Keyframe tại vị trí nầy.( Hình 7 ). - Tự học Flash - phần 6

10..

Chọn Frame 65 > Phím F6 chèn Keyframe tại vị trí nầy.( Hình 7 ) Xem tại trang 3 của tài liệu.
9. Theo yêu cầu : Hình xuất hiện từ 1 điểm nhỏ trên màn hình và từ từ lớn ra . Giữ nguyên trạng thái lớn trong 15 Frame sau đó từ từ nhỏ lại  - Tự học Flash - phần 6

9..

Theo yêu cầu : Hình xuất hiện từ 1 điểm nhỏ trên màn hình và từ từ lớn ra . Giữ nguyên trạng thái lớn trong 15 Frame sau đó từ từ nhỏ lại Xem tại trang 3 của tài liệu.
14. Giữ nguyên Hình ảnh to như vừa tạo trong khoảng 15 frame , bạn thao tác như sau : - Tự học Flash - phần 6

14..

Giữ nguyên Hình ảnh to như vừa tạo trong khoảng 15 frame , bạn thao tác như sau : Xem tại trang 4 của tài liệu.
13. Chọn Free Transform Tool > Nhấp lên hình hiện 8 nút . Giữ Shift rê 1 góc phóng to hình mở rộng ra toàn bộ không gian giấy nền Trắng  - Tự học Flash - phần 6

13..

Chọn Free Transform Tool > Nhấp lên hình hiện 8 nút . Giữ Shift rê 1 góc phóng to hình mở rộng ra toàn bộ không gian giấy nền Trắng Xem tại trang 4 của tài liệu.
17. Xem Thử kết quả : Nhấp Keyframe 1 > Phím Enter .( Hình 12+13 ). - Tự học Flash - phần 6

17..

Xem Thử kết quả : Nhấp Keyframe 1 > Phím Enter .( Hình 12+13 ) Xem tại trang 5 của tài liệu.
18. Hay xem liên tục : Ctrl+Enter .( Hình 14 ). - Tự học Flash - phần 6

18..

Hay xem liên tục : Ctrl+Enter .( Hình 14 ) Xem tại trang 5 của tài liệu.