0

LTVC Đồ chơi - Trò chơi (tiết2)

12 465 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:11

PHÒNG GD – ĐT THÀNH PHỐ TAM KỲ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2010 Luyện từ và câu: Kiểm tra bài cũ: 2. Khi hỏi chuyện người khác, muốn giữ phép lịch sự cần phải chú ý điều gì? 1. Em hãy đặt 2 câu hỏi để hỏi: + Một câu với người lớn tuổi. + Một câu với bạn. Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2010 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơiTrò chơi Hoạt động 1: Làm phiếu bài tập Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 2 Hoạt động 3: Xử lí tình huống Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2010 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơiTrò chơi Hoạt động 1: Làm phiếu bài tập 1. Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây. Xếp các trò chơi sau vào ô thích hợp trong bảng: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu. Trò chơi rèn luyện sức mạnh Trò chơi rèn luyện sự khéo léo Trò chơi rèn luyện trí tuệ kéo co, vật. nhảy dây, lò cò, đá cầu. ô ăn quan, cờ tướng, xếp hình. Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2010 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơiTrò chơi 1. Chọn thành ngữ, tục ngữ ứng với mỗi nghĩa dưới đây, theo mẫu: Chơi với lửa Ở chọn nơi, chơi chọn bạn Chơi diều đứt dây Chơi dao có ngày đứt tay Làm một việc nguy hiểm Mất trắng tay Liều lĩnh ắt gặp tai họa Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống Nghĩa Thành ngữ, tục ngữ + + + + Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 2 Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2010 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơiTrò chơi Hoạt động 3: Xử lí tình huống 3. Chọn những thành ngữ, tục ngữ thích hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn: a) Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nên học kém hẳn đi. b) Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ?? ? ? B Ắ T D Ê B Ị T M Ắ T R Ồ R N G Ắ N L Ê N M Â Y ÒRT C H Ơ I Đ I Ệ N T Ử C VỜ U A HT Ả D I Ề U Ơ IHC C H U Y Ề N I Ổ CUĐOÈM UH Ộ T 1 2 3 4 5 6 7 R Ò C H Ơ I T . vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi 1. Chọn thành ngữ, tục ngữ ứng với mỗi nghĩa dưới đây, theo mẫu: Chơi với lửa Ở chọn nơi, chơi chọn bạn Chơi diều đứt dây Chơi. quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu. Trò chơi rèn luyện sức mạnh Trò chơi rèn luyện sự khéo léo Trò chơi rèn luyện trí tuệ kéo co, vật. nhảy dây,
- Xem thêm -

Xem thêm: LTVC Đồ chơi - Trò chơi (tiết2), LTVC Đồ chơi - Trò chơi (tiết2),

Hình ảnh liên quan

1. Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây. Xếp các trò chơi sau vào ô thích hợp trong bảng:  - LTVC Đồ chơi - Trò chơi (tiết2)

1..

Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây. Xếp các trò chơi sau vào ô thích hợp trong bảng: Xem tại trang 6 của tài liệu.