0

Bài 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU (tiết 2)

2 590 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:11

Tiết CT: 26 Tuần: Giáo viên: Đỗ Văn Nghiêm Ngày dạy: Bài 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU (TT) J I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết khái niệm và vai trò của mẫu hỏi Biết các bước chính để tạo mẫu hỏi. 2. Kỹ năng: - Viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản. - Tạo được mẫu hỏi đơn giản. 3. Thái độ Nghiêm túc trong học tập, rèn luyện tinh thần ham học hỏi II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: SGK, SGV. Học sinh: SGK. III. Phương pháp dạy học Gợi động cơ, vấn đáp, thuyết trình IV. Nội dung 1. Ổn định lớp và Kiểm tra bài cũ: - Công dụng của mẫu hỏi - Các hàm thường sử dụng trong mẫu hỏi 2. Nội dung tiết dạy: TG Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tạo mẫu hỏi 2. Tạo mẫu hỏi. Các bước chính để tạo mẫu hỏi: - Chọn dữ liệu nguồn (các bảng và mẫu hỏi khác) cho mẫu hỏi. - Khai báo các điều kiện cần đưa vào mẫu hỏi. - Chọn các trường cần đưa vào sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi. - Tạo các trường tính toán từ các trường đã có. - Đặt điều kiện gộp nhóm Có 2 chế độ thường dùng với mẫu hỏi: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu. Để thiết kế mẫu hỏi mới: Cách 1: Nháy đúp vào Create Query in Design View. Cách 2: Nháy đúp vào Create Query by usinh Wizard. GV giới thiệu các bước chung để tạo mẫu hỏi. Tương tự như biểu mẫu, có những cách tạo mẫu hỏi nào? Như đã biết thì biểu mẫu có những chế độ làm việc nào? Tương tư mẫu hỏi cũng có chế độ thiết kế và chế độ biểu mẫu.] Tự thiết kế và sử dụng thuật sĩ Chế độ thiết kế và chế độ biểu mẫu. Mẫu hỏi ở chế độ thiết kế. Để xem hay sửa đổi thiết kế mẫu hỏi, thực hiện: Chọn mẫu hỏi cần xem hoặc sửa. Nháy nút Trong bảng thiết kế mẫu hỏi Filed: Khai báo tên trường được chọn. Table Tên bảng hoặc mẫu hỏi chứa trường tương ứng. Sort: xác định (các) trường cần sắp xếp. Show: xác định (các) trường xuất hiện trong mẫu hỏi. Criteria: Mô tả điều kiện để chọn các bảng ghi đưa vào mẫu hỏi. Các điều kiện được viết dưới dạng biểu thức logic. Or: Diễn tả điều kiện lọc có ý nghĩa “hoặc” − Hãy cho biết các bước để sửa đổi thiết kế biểu mẫu? GV giải thích ý nghĩa của mổi hàng trong mẫu hỏi. Để xem hay sửa đổi thiết kế mẫu hỏi, thực hiện: - Chọn mẫu hỏi cần xem hoặc sửa. - Nháy nút Chú ý nghe giảng Hoạt động 2: Rèn luyện cách tạo mẫu hỏi 3. Ví dụ áp dụng - Nháy đúp vào Create Query in Design View. - Chọn bảng HOC_SINH làm dữ liệu nguồn. - Nháy đúp chuột vào các trường Maso, HoDem, Ten, Toan, Li, Hoa, Van, Tin trong bảng HOC_SINH để đưa vào mẫu hỏi. - Trong lưới QBE, trên dòng Criteria, tại các cột Toan, Li, Hoa, Van, Tin gõ >=6.5 - Nháy nút để thực hiện mẫu hỏi và xem kết quả. − Tạo mẫu hỏi cho biết danh sách học sinh có các điểm trung bình ở tất cả các môn học từ 6.5 trở lên? Giáo viên thao tác cho học sinh quan sát các bước thực hiện tạo một mẫu hỏi. HS chú ý theo dõi và ghi nhớ. 4. Củng cố, dặn dò: − Các bước để tạo mẫu hỏi − Các thành phần trong biểu mẫu − xem và học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau . Tiết CT: 26 Tuần: Giáo viên: Đỗ Văn Nghiêm Ngày dạy: Bài 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU (TT) J I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết khái niệm và vai trò. sinh: SGK. III. Phương pháp dạy học Gợi động cơ, vấn đáp, thuyết trình IV. Nội dung 1. Ổn định lớp và Kiểm tra bài cũ: - Công dụng của mẫu hỏi - Các hàm thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU (tiết 2), Bài 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU (tiết 2),

Hình ảnh liên quan

Trong bảng thiết kế mẫu hỏi - Bài 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU (tiết 2)

rong.

bảng thiết kế mẫu hỏi Xem tại trang 2 của tài liệu.