0

CODE XEM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

2 409 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 12:11

CODE TRUYỀN HÌNH ONLINE <div class="content"> <br> <div align="center"><a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086106" title="Đài THVN – VTV1"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtv1.jpg"></a> <a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086112" title="Đài THVN – VTV2"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtv2.jpg"> </a> <a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086126" title="Đài THVN – VTV3"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtv3.jpg"> </a> <a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086140" title="Đài THVN – VTV4"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtv4.jpg"> </a> <a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086157" title="Đài Phát thanh và TH Hà nội"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/hanoi.jpg"> </a> <a href= "http://giaitri.mobi/home/player.swf? file=www2.megotv.com.flv&amp;streamer=rtmp://202.78.227.33/live/&amp;autostart=t rue&amp;fullscreen=true&amp;controlbar=bottom" title="HTV2"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/htv2.jpg"> </a> <a href= "http%20http://giaitri.mobi/home/player.swf? file=www4.megotv.com.flv&amp;streamer=rtmp://202.78.227.33/live/&amp;autostart=t rue&amp;fullscreen=true&amp;controlbar=bottom" title="HTV3"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/htv3.jpg"> </a> <a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086181" title="HTV7"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/htv7.jpg"> </a> <a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086187" title="HTV9"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/htv9.jpg"> </a><br> <a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086193" title="Truyền hình kỹ thuật số - VTC1"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtc1.gif"> </a> <a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086206" title="Truyền hình kỹ thuật số - VTC2"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtc2.gif"> </a> <a href= "http://hanoi.megafun.vn/common/v1/player/player.swf? file=vtc3.flv&amp;streamer=rtmp://203.210.142.205/? rtmp://203.162.70.138/hctv&amp;autostart=true&amp;fullscreen=true&amp;controlbar =bottom" title="Truyền hình kỹ thuật số - VTC3"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtc3.jpg"> </a> <a href= "http://hanoi.megafun.vn/common/v1/player/player.swf? file=vtc4.flv&amp;streamer=rtmp://203.210.142.205/? rtmp://203.162.70.138/hctv&amp;autostart=true&amp;fullscreen=true&amp;controlbar =bottom" title="Truyền hình kỹ thuật số - VTC4"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtc4.jpg"> </a> <a href= "http://hanoi.megafun.vn/common/v1/player/player.swf? file=vtc6.flv&amp;streamer=rtmp://203.210.142.205/? rtmp://203.162.70.138/hctv&amp;autostart=true&amp;fullscreen=true&amp;controlbar =bottom" title="Truyền hình kỹ thuật số - VTC6"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtc6.jpg"> </a> <a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086216" title="Truyền hình kỹ thuật số - VTC8"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtc8.gif"> </a> <a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086225" title="Truyền hình kỹ thuật số - VTC9"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtc9.gif"> </a> <a href= "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086230" title="Truyền hình kỹ thuật số - VTC10"><img src= "http://thpt-camthuy1- thanhhoa.violet.vn/uploads/resources/blog/2434/tv/vtc10.gif"> </a></div> <div class="frame-main"> <div class="entrygroup"></div> </div> </div> </div> . CODE TRUYỀN HÌNH ONLINE <div class="content"> <br> <div align="center"><a. "http://lekimtuong.violet.vn/entry/show/cat_id/2214027/entry_id/2086193" title=" ;Truyền hình kỹ thuật số - VTC1"><img src= "http://thpt-camthuy1-
- Xem thêm -

Xem thêm: CODE XEM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN, CODE XEM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN,

Hình ảnh liên quan

CODE TRUYỀN HÌNH ONLINE - CODE XEM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
CODE TRUYỀN HÌNH ONLINE Xem tại trang 1 của tài liệu.