0

BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG

23 666 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:11

CHƯƠNG III CHƯƠNG III CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT, THẠCH QUYỂN CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT, THẠCH QUYỂN THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG Bài 7 Bài 7 I. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT I. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT Em hãy quan sát Em hãy quan sát hình vẽ sau và hình vẽ sau và cho biết Trái Đất cho biết Trái Đất có bao nhiêu có bao nhiêu lớp? Phương lớp? Phương pháp xác định pháp xác định cấu trúc của các cấu trúc của các lớp. lớp. - Phương pháp xác định phổ biến: phương - Phương pháp xác định phổ biến: phương pháp địa chấn. pháp địa chấn. - Cấu trúc Trái Đất bao gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái Cấu trúc Trái Đất bao gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái Đất, Lớp Manti, Nhân Trái Đất Đất, Lớp Manti, Nhân Trái Đất I. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT I. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT VỎ TRÁI ĐẤT VỎ TRÁI ĐẤT QUYỂN MANTI QUYỂN MANTI NHÂN TRÁI ĐẤT NHÂN TRÁI ĐẤT LÁT CẮT THỂ HIỆN CẤU TRÚC TRÁI ĐẤT LÁT CẮT THỂ HIỆN CẤU TRÚC TRÁI ĐẤT Hãy quan sát hình Hãy quan sát hình vẽ cùng thảo luận vẽ cùng thảo luận nhóm theo các nhóm theo các phiếu học tập sau: phiếu học tập sau: + Nhóm 1: + Nhóm 1: Cấu Cấu tạo vỏ Trái Đất. tạo vỏ Trái Đất. + Nhóm 2: + Nhóm 2: Lớp Lớp Manti Manti + Nhóm 3: + Nhóm 3: Nhân Trái Đất. Nhân Trái Đất. PHIẾU HỌC TẬP SỐ1 (NHÓM 1) PHIẾU HỌC TẬP SỐ1 (NHÓM 1) - Quan sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: - Quan sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: - Thời gian: 5’ - Thời gian: 5’ ĐẶC ĐIỂM ĐẶC ĐIỂM ĐỘ DÀY ĐỘ DÀY - Lục địa:……………………………… Lục địa:……………………………… - Đại dương:………………………… Đại dương:………………………… CẤU CẤU TẠO TẠO Tầng đá…… Tầng đá…… Tầng đá…… Tầng đá…… Tầng đá…… Tầng đá…… Ý NGHĨA Ý NGHĨA 1. Vỏ Trái Đất 1. Vỏ Trái Đất - Quan sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: - Quan sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: - Thời gian: 5’ - Thời gian: 5’ 2. Lớp Manti 2. Lớp Manti ĐẶC ĐIỂM GIỚI HẠN CẤU TẠO Manti…. Manti…. PHIẾU HỌC TẬP SỐ1 (NHÓM 2) PHIẾU HỌC TẬP SỐ1 (NHÓM 2) PHIẾU HỌC TẬP SỐ1 (NHÓM 3) PHIẾU HỌC TẬP SỐ1 (NHÓM 3) - Quan sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: - Quan sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: - Thời gian: 5’ - Thời gian: 5’ 3. Nhân Trái Đất 3. Nhân Trái Đất ĐẶC ĐIỂM GIỚI HẠN CẤU TẠO Nhân ngoài Nhân trong THÀNH PHẦN VẬT CHẤT 1. VỎ TRÁI ĐẤT 1. VỎ TRÁI ĐẤT ĐẶC ĐIỂM ĐẶC ĐIỂM ĐỘ DÀY ĐỘ DÀY - Lục địa: Dao động 5 – 70 km Lục địa: Dao động 5 – 70 km - Đại dương: Khoảng 5km Đại dương: Khoảng 5km CẤU CẤU TẠO TẠO Tầng đá trần tích Tầng đá trần tích - Hình thành do vật liệu vụn, nhỏ bị nén Hình thành do vật liệu vụn, nhỏ bị nén ép. ép. - Không liên tục, độ dày không đồng đều Không liên tục, độ dày không đồng đều giữa các khu vực. giữa các khu vực. Tầng đá granit Tầng đá granit - Các đá có tỉ trọng nhẹ, thành phần cấu Các đá có tỉ trọng nhẹ, thành phần cấu tạo chính: silic và nhôm (tầng sial). tạo chính: silic và nhôm (tầng sial). - Hình thành nền lục địa. Hình thành nền lục địa. Tầng đá badan Tầng đá badan - Các đá tỉ trọng nặng, cấu tạo chính: Các đá tỉ trọng nặng, cấu tạo chính: silic và magiê (tầng sima). silic và magiê (tầng sima). - Thường lộ ra ở đại dương Thường lộ ra ở đại dương Ý NGHĨA Ý NGHĨA Nơi cư trú và diễn ra các hoạt động của Nơi cư trú và diễn ra các hoạt động của loài người. loài người. [...]... Đất - Vật chất ở trạng thái dạng quánh dẻo và luôn chuyển động Manti dưới - Vật chất ở trạng thái rắn Vỏ Trái Đất + tầng trên quyển Manti (100km): THẠCH QUYỂN 3 NHÂN TRÁI ĐẤT ĐẶC ĐIỂM GIỚI HẠN Độ dày vào khoảng 3 470 km Nhân ngoài - Độ dày 2900 - 5100 - Nhiệt độ cao khoảng 5000oC - Áp suất: 1.3 - 3.1 triệu atm - Vật chất ở trạng thái lỏng Nhân trong - Độ dày 5100 - 6 370 km - Áp suất: 3 - 3.5 triệu atm -. .. phía lục địa Á – Âu và kết quả của sự chuyển dịch: Himalaya – nóc nhà thế giới II.THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG 1.Kiến tạo mảng: - Được phát hiện bởi:Afred Wenenger - Vỏ Trái Đất bị biến dạng đứt gãy tạo thành những mảng cứng (mảng lục địa) - Mảng lục địa bao gồm vỏ lục địa và vỏ đại dương - Nguyên nhân: Các mảng nổi, chuyển động trên lớp vật chất quánh dẻo thuộc quyển Manti Quan sát hình vẽ và đoạn video sau... MKT có những kiểu tiếp xúc nào? kết quả của những sự tiếp xúc đó? 2 Các dạng tiếp xúc của mảng kiến tạo a - - Tiếp xúc tách giãn: Các mảng dần tách xa nhau về hai phía Hình thành các sống núi lửa giữa đại dương MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI LỬA 2 Các dạng tiếp xúc của mảng kiến tạo b Tiếp xúc dồn ép: - Hai mảng bị dồn ép (xô húc, hút chìm): núi cao, vực sâu DÃY ANDET – NAM MỸ ĐOÀN THÁM HIỂM ĐO ĐỘ SÂU VỰC . - Độ dày 5100 - 6 370 km. - Độ dày 5100 - 6 370 km. - Áp suất: 3 - 3.5 triệu atm. - Áp suất: 3 - 3.5 triệu atm. - Vật chất ở trạng thái rắn. - Vật chất ở trạng. khoảng 3 470 km Độ dày vào khoảng 3 470 km CẤU CẤU TẠO TẠO Nhân ngoài Nhân ngoài - Độ dày 2900 - 5100. - Độ dày 2900 - 5100. - Nhiệt độ cao khoảng 5000 - Nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG, BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG,

Hình ảnh liên quan

hình vẽ sau và - BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG

hình v.

ẽ sau và Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hãy quan sát hình - BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG

y.

quan sát hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hãy quan sát hình - BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG

y.

quan sát hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Quan sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: - BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG

uan.

sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Quan sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: - BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG

uan.

sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Quan sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: - BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG

uan.

sát hình vẽ, cùng nội dung SGK điền vào sơ đồ sau: Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hãy quan sát hình sau em có nhân xét gì về vị trí các lục - BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG

y.

quan sát hình sau em có nhân xét gì về vị trí các lục Xem tại trang 13 của tài liệu.
Quan sát hình vẽ và đoạn video sau cho biết các - BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG

uan.

sát hình vẽ và đoạn video sau cho biết các Xem tại trang 19 của tài liệu.
-H Hình thành các ình thành các sống núi lửa giữa  - BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG

Hình th.

ành các ình thành các sống núi lửa giữa Xem tại trang 20 của tài liệu.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI LỬA - BAI 7 - CAU TRUC TRAI DAT. THUYET KIEN TAO MANG
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI LỬA Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan