0

ĐỀ CƯƠNG HKII TIN 6 (2010-2011)

4 295 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:11

. Tin học 6 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II MÔN: TIN HỌC 6 (Năm học: 2009– 2010) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (5 điểm). 6. Để thoát khỏi MS- Word ta làm như thế nào: a. Vào File Exit. b. Kích vào biểu tượng c. Cả a và b đều đúng. d. Cả a và b đều sai. Câu 7. Để mở tệp tin
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG HKII TIN 6 (2010-2011), ĐỀ CƯƠNG HKII TIN 6 (2010-2011),

Hình ảnh liên quan

Câu 31: Hãy ghép mỗi nút lện hở cộ tA với chức năng tương ứng của nó ở cột B trong bảng sau: - ĐỀ CƯƠNG HKII TIN 6 (2010-2011)

u.

31: Hãy ghép mỗi nút lện hở cộ tA với chức năng tương ứng của nó ở cột B trong bảng sau: Xem tại trang 3 của tài liệu.