0

Vẽ biểu tượng Olympic với SOFTLMAGE (P2)

9 272 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:15

VẼ BIỂU TƯỢNG OLYMPIC VỚI SOFTLMAGE Lúc này, trên giao diện lại xuất hiện hộp thoại Matter Editor với màu được ấn định trong bảng Palette. Chọn Lambert trong mục Shading Model của hộp thoại Material Editor, sau đó nhấp chuột vào Key lưu khung khóa cho màu đầu tiên. Di chuyển con trỏ tới Frame 15, ấn định lại chỉ số RGB (trong hộp Material Editor) lần lượt là 1,0,1 sau đó nhấp vào Key để lưu khung khóa thứ 15, bạn tham khảo hộp thoại Material Editor. Bạn thực hiện tương tự ở các Frame 30, 50 với giá trị RGB lần lượt là: (1,1,0), (0,0,0). Nhấp nút OK trong hộp thoại Material Editor để kết thúc việc gán màu cho cho vòng tròn đầu tiên. Di chuyển con trỏ trở về khung Frame thứ nhất, nhấp chọn vòng thứ hai và thực hiện gán màu như với vòng tròn thứ nhất. Bạn chú ý sao cho tại cùng một Frame các vòng tròn không cùng màu.   Tương tự cho vòng tròn thứ ba, thứ tư và thứ năm.   •         Lồng các vòng tròn   Bước tiếp theo, lồng các vòng tròn này vào nhau bằng cách: Nhấp chọn vòng tròn sau đó nhấp chuột vào trình đơn Rot của trục X. Vệt sáng xuất hiện trong trình đơn Rot X. Xoay vòng tròn sao cho nhìn thấy chúng móc vào nhau như trong hình minh họa. Trong quá trình xoay, bạn nên cho đối tượng thể hiện trong vùng nhìn SHADE để dễ theo dõi.   Nhập giá trị 50 vào Frame kết thúc (góc phải của thanh trượt), sau đó nhấp nút PLAY bạn sẽ thấy sự chuyển màu giữa các vòng trông rất đẹp.     •         Tạo chữ “OLYMPIC”   Chọn Get > Text (trong chế độ Model).     Hộp thoại Text xuất hiện ngay sau đó với một danh sách Font. Trong khung Text bạn nhập vào chữ “OLYMPIC”. Di chuyển chuột chọn phông chữ Arial Bold trong Font List. Sau khi chọn xong nhấp Ok trong hộp Text.   Bạn sẽ thấy cửa sổ SOFTIMAGE xuất hiện chữ “OLYMPIC” vừa nhập nhưng lớn hơn vùng làm việc.     Như đã hướng dẫn ở trên, bạn thu nhỏ văn bản bằng cách nhấn phím X và chọn chế độ UNI.     Kết quả được thể hiện trong vùng nhìn SHADE của cửa sổ Perspective như hình sau:     •        Tạo độ dày cho chữ “OLYMPIC”.   Chọn Surface > Extrusion     Hộp thoại Extrusion xuất hiện ngay sau đó, nhập vào Subdivision là 3 và Depth là 3. Chọn xong nhấp OK trong hộp Extrusion để chấp nhận kết quả.     Kết quả chữ ba chiều thể hiện trong cửa sổ Perspective như hình sau: Tương tự như trên, gán chất liệu vào chữ “OLYMPIC” với các bước như sau: Chọn trình đơn Multi (bên phải cửa sổ Softimage) sau đó nhấp chọn lần lượt chữ “OLYMPIC”, lúc này chữ “OLYMPIC” sẽ có đường viền màu trắng. Từ chế độ model Matter, nhấp vào nút Material, khi đó hộp thoại Material Editor xuất hiện. Thay đổi thông số RGB trên hộp thoại Material Editor lần lượt là 1,1,0 (chỉ số màu vàng). Chọn xong nhấp OK trong hộp Material Editor. Sau khi ta gán chất liệu, đối tượng được thể hiện trong vùng nhìn SHADE của cửa sổ Perspective như sau: Đặt dòng chữ “OLYPIC” vào cùng một phả hệ để tiện sử dụng khi cần. Từ cửa sổ Front, nhấp chuột chọn Front > Schematic khi đó cửa sổ Schematic xuất hiện với các tên của đối tượng được thể hiện trên cửa sổ như hình. Chú ý: Bạn có thể xóa đi đối tượng gốc mà không ảnh hưởng đến đối tượng tạo ra. Trong chế độ Single nhấn giữ phím Spacebar (trên bàn phím) nhấp chọn đối tượng chữ “O” (TXTRU2) trong cửa sổ Schematic. Sau đó, nhấp chọn trình đơn Parent coi như đối tượng cha rồi nhấp chọn các đối tượng còn lại coi như đối tượng con (khi chọn các đối tượng con bạn không nhấn phím Spacebar), khi đó cây phả hệ như hình minh họa.     . VẼ BIỂU TƯỢNG OLYMPIC VỚI SOFTLMAGE Lúc này, trên giao diện lại xuất hiện hộp thoại Matter Editor với màu được ấn định trong. vào chữ OLYMPIC với các bước như sau: Chọn trình đơn Multi (bên phải cửa sổ Softimage) sau đó nhấp chọn lần lượt chữ OLYMPIC , lúc này chữ OLYMPIC
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẽ biểu tượng Olympic với SOFTLMAGE (P2), Vẽ biểu tượng Olympic với SOFTLMAGE (P2),

Hình ảnh liên quan

Kết quả được thể hiện trong vùng nhìn SHADE của cửa sổ Perspective như hình sau:   - Vẽ biểu tượng Olympic với SOFTLMAGE (P2)

t.

quả được thể hiện trong vùng nhìn SHADE của cửa sổ Perspective như hình sau:   Xem tại trang 4 của tài liệu.
được thể hiện trên cửa sổ như hình. - Vẽ biểu tượng Olympic với SOFTLMAGE (P2)

c.

thể hiện trên cửa sổ như hình Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan