0

Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

11 360 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:15

Hướng dẫn làm lốp xe ôtô 1. Tạo 1 cylinder tại vùng nhìn Font có kích thước như sau: Radius: 88 Height: 40 Height segments: 10 Cap Segments: 2 Sides: 60 2. Convert sang Editable Poly. 3. Dùng Polygon chọn mặt sau: Nhấn Shink rồi nhấn delete. 4. Chuyển sang chế độ Vertex bao chọn các đỉnh phía dưới tại khung nhìn top, chọn chế độ Soft Selection với Falloff: 8.2 - Dùng công cụ Select and Scale để kéo được như hình sau: 5. Dùng vertext chọn các đỉnh và di chuyển sao cho được như hình: 6. Dùng Polygon chọn mặt sau và extrude với giá trị như hình: 7. Giữ nguyên vùng chọn và chọn Bevel với giá trị như hình: 8. Chọn tiếp các mặt sau: 9. Dùng công cụ Select and Rotage xoay để đc như hình: 10. Chúng la lập lại các bước trên với các mặt phía dưới. Ta được: 11. Chọn tiếp các mặt sau: Rồi Extrude với giá trị như hình: 12. Vẫn các mặt đang được chọn. Ta dùng công cụ Select and Scale với chế độ Local ta Local, ta kéo xuống dưới 1 chút để được như hình, mục đích là tạo ra các rãnh lốp: 13. Extrude với giá trị như hình: 14. Bevel với giá trị như hình: 15. Chọn toàn bộ lốp xe rồi chọn công cụ Mirror (coppy) để được hình như sau: Và chúng lại làm 1 16. Dùng công cụ Polygon để chọn các mặt sau: Sau đó Inset và Scale vài lần để được như hình: 17. Chọn các mặt như sau: Rồi nhấn Bridge ta được như sau: 18. Trong khi vùng chọn bước trên đang đc chọn. Nhấn Grow vài lần để chọn được các mặt như hình: Sau đó Scale cho nó phồng sang 2 biên 19. Chọn Smooting Groups là 1 để làm mềm biên 20. Tại khung nhìn Top các bạn dùng Vertex chọn các cạnh như sau: 21. Đồng thời chọn Soft Selection với giá trị như hình: 22. Scale để được như hình ( Mục đích là làm phồng đoạn giữa lốp lên 1 chút) 23. Tác phẩm đã tạm hoàn thành. Chúng ta sẽ áp vật liệu cho nó - Nhấn M mở bảng vật liệu. Chọn vật liệu còn trống đầu tiên. - Kick vào ô màu ở rồi di chuyển thanh màu như hình 24. Vào Maps chọn nút None bên cạnh nút , hiện ra 1 bảng ta chọn rồi đặt các thông số như hình: 25. Nhấn nút để áp vật liệu. Và đây là sản phẩm chúng ta vừa làm: . Hướng dẫn làm lốp xe ôtô 1. Tạo 1 cylinder tại vùng nhìn Font có kích thước như sau: Radius:. hình, mục đích là tạo ra các rãnh lốp: 13. Extrude với giá trị như hình: 14. Bevel với giá trị như hình: 15. Chọn toàn bộ lốp xe rồi chọn công cụ Mirror (coppy)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn làm lốp xe ôtô, Hướng dẫn làm lốp xe ôtô,

Hình ảnh liên quan

- Dùng công cụ Select and Scale để kéo được như hình sau: - Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

ng.

công cụ Select and Scale để kéo được như hình sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
5. Dùng vertext chọn các đỉnh và di chuyển sao cho được như hình: - Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

5..

Dùng vertext chọn các đỉnh và di chuyển sao cho được như hình: Xem tại trang 2 của tài liệu.
11. Chọn tiếp các mặt sau: Rồi Extrude với giá trị như hình: - Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

11..

Chọn tiếp các mặt sau: Rồi Extrude với giá trị như hình: Xem tại trang 3 của tài liệu.
9. Dùng công cụ Select and Rotage xoay để đc như hình: - Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

9..

Dùng công cụ Select and Rotage xoay để đc như hình: Xem tại trang 3 của tài liệu.
13. Extrude với giá trị như hình: - Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

13..

Extrude với giá trị như hình: Xem tại trang 4 của tài liệu.
14. Bevel với giá trị như hình: - Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

14..

Bevel với giá trị như hình: Xem tại trang 4 của tài liệu.
15. Chọn toàn bộ lốp xe rồi chọn công cụ Mirror (coppy) để được hình như sau: - Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

15..

Chọn toàn bộ lốp xe rồi chọn công cụ Mirror (coppy) để được hình như sau: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Sau đó Inset và Scale vài lần để được như hình: - Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

au.

đó Inset và Scale vài lần để được như hình: Xem tại trang 6 của tài liệu.
hình: - Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

h.

ình: Xem tại trang 7 của tài liệu.
22. Scale để được như hình ( Mục đích là làm phồng đoạn giữa lốp lên 1 chút) - Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

22..

Scale để được như hình ( Mục đích là làm phồng đoạn giữa lốp lên 1 chút) Xem tại trang 9 của tài liệu.
21. Đồng thời chọn Soft Selection với giá trị như hình: - Hướng dẫn làm lốp xe ôtô

21..

Đồng thời chọn Soft Selection với giá trị như hình: Xem tại trang 9 của tài liệu.