0

Robot Công nghiệp (Chương VIII)

7 267 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:15

Robot công nghiệp 92 Chơng VIII Thiết kế quĩ đạo robot. (Trajectory Planing) Trong các ứng dụng công nghiệp của robot, ta thờng gặp hai trờng hợp sau : Trờng hợp 1 : Khâu chấp hành cuối của robot chỉ cần đạt đợc vị trí và hớng tại các điểm nút (điểm tựa : Knot point). Đây chính là phơng pháp điều khiển điểm (PTP). Tại đó, bàn tay robot thực hiện các thao tác cầm nắm đối tợng hoặc buông nhả đối tợng. Đây là trờng hợp của các robot thực hiện công việc vận chuyển và trao đổi phôi liệu trong một hệ thống tự động linh hoạt robot hoá. Bàn tay robot không trực tiếp tham gia vào các nguyên công công nghệ nh hàn, cắt kim loại . Các điểm nút là mục tiêu quan trọng nhất, còn dạng đờng đi tới các điểm nút là vấn đề thứ yếu. Trong trờng hợp nầy Robot thờng đợc lập trình bằng phơng pháp dạy học (Teach and playback mode). Trong trờng hợp nầy không cần tính toán phơng trình động học hoặc động học ngợc robot, chuyển động mong muốn đợc ghi lại nh một tập hợp các góc khớp (thực tế là tập hợp các giá trị mã hoá của biến khớp) để robot thực hiện lại (Playback) khi làm việc. Trờng hợp 2 : Khâu chấp hành cuối của robot phải xác định đờng đi qua các điểm nút theo thời gian thực. Đó là trờng hợp các tay máy trực tiếp thực hiện các nguyên công công nghệ nh sơn, hàn, cắt kim loại . Vấn đề thiết kế quỹ đạo cho các robot trong trờng hợp nầy là rất quan trọng. Nó quyết định trực tiếp chất lợng thực hiện các nguyên công công nghệ mà robot đảm nhận. Trong chơng nầy, chúng ta đề cập đến bài toán thiết kế quỹ đạo với một số quỹ đạo điển hình. Các quỹ đạo nầy không chỉ có ý nghĩa trong trờng hợp ứng dụng thứ hai mà nó bao hàm một ý nghĩa chung cho mọi robot, vì ngay cả trờng hợp đơn giản nh các robot thuộc ứng dụng thứ nhất cũng thực hiện những chuyển động quỹ đạo cơ bản mà chúng ta sẽ nghiên cứu dới đây. 8.1. Các khái niệm về quỹ đạo robot : Để xác định đợc đờng đi mong muốn của robot theo thời gian, quỹ đạo có thể đợc tính toán thiết kế trong một hệ toạ độ truyền thống Oxyz (Cartesian Space) hoặc thiết kế trong không gian biến khớp (không gian trờng vectơ các toạ độ suy rộng của robot), chẳng hạn với robot 6 bậc tự do thì . [ T X ,.,,, 654321 = ] Thiết kế quỹ đạo ở đây đợc hiểu là xác định qui luật chuyển động của các biến khớp để điều khiển chuyển động của từng khớp và tổng hợp thành chuyển động chung của robot theo một quỹ đạo đã đợc xác định. TS. Phạm Đăng Phớc Robot công nghiệp 93 Quỹ đạo cần thiết kế nhất thiết phải đi qua một số điểm nút cho trớc (ít nhất là điểm đầu và điểm cuối). Ngoài các điểm nút chính, ta còn có thể chọn thêm các điểm nút phụ gọi là điểm dẫn hớng (via point) để tránh các chớng ngại vật. Khi thiết kế quỹ đạo trong không gian biến khớp, tại mỗi điểm nút phải xác định giá trị của các biến khớp bằng phơng pháp tính toán động học ngợc. Thời gian yêu cầu của mỗi đoạn quỹ đạo (giữa 2 điểm nút) là giống nhau cho tất cả các khớp vì vậy yêu cầu tất cả các khớp phải đạt đến điểm nút đồng thời. Ngoài việc yêu cầu thời gian phải giống nhau cho các khớp, việc xác định các hàm quỹ đạo của mỗi biến khớp không phụ thuộc vào các hàm của các khớp khác. Vì vậy việc thiết kế quỹ đạo trong không gian biến khớp đơn giản và dễ tính toán hơn khi mô tả trong hệ toạ độ Đềcác. Quỹ đạo thiết kế phải đảm bảo các điều kiện liên tục (continous conditions) bao gồm : + Liên tục về vị trí (Position) + Liên tục về tốc độ (Velocity) + Liên tục về gia tốc (Acceleration). q i (t 2 ) . x (t) t x o x f-1 x 1 x 2 x f t f t f-1 t 2 t 1 t o Các điểm nút Hình 8.1. Tính liên tục của quỹ đạo robot. Để thiết kế quỹ đạo robot, ngời ta thờng dùng phơng pháp xấp xỉ các đa thức bậc n, các quĩ đạo thờng gặp là : + Quĩ đạo CS (Cubic Segment) : Tơng đơng đa thức bậc 3; + Quỹ đạo LS (linear Segment) : Tơng đơng đa thức bậc 1; + Quỹ đạo LSPB (Linear Segment with Parabolic Blend) : Phối hợp đa thức bậc 2 với đa thức bậc 1. Đo ạn thẳng q 0 q 2 q 1 Đờng cong bậc 2 q f Hình 8.2 : Quỹ đạo LSPB TS. Phạm Đăng Phớc Robot công nghiệp 94 + Quỹ đạo BBPB (Bang Bang Parabolic Blend) : là trờng hợp đặc biệt của quỹ đạo LSPB khi đoạn tuyến tính thu về bằng 0 và xuất hiện điểm uốn. Hình 8.2 : Quỹ đạo BBPB Nếu cho trớc nhiều điểm nút, ta có thể áp dụng nhiều dạng quỹ đạo cơ bản khác nhau cho một biến khớp. 8.2. Quỹ đạo đa thức bậc 3 : Khi thiết kế quỹ đạo robot theo đa thức bậc 3 qua các điểm nút, mỗi đoạn quỹ đạo giữa hai điểm nút sẽ đợc biểu diễn bằng một phơng trình bậc 3 riêng biệt. Quỹ đạo đa thức bậc 3 đảm bảo sự liên tục của đạo hàm bậc nhất và bậc hai tại các điểm nút. Tại thời điểm t k t t k+1 , quỹ đạo xấp xỉ đa thức bậc 3 của biến khớp thứ i là q i (t) có dạng : q i (t) = a i + b i (t - t k ) + c i (t - t k ) 2 + d i (t - t k ) 3 (8.1) Với các ràng buộc : q i (t k ) = q k và kki q )(tq && = q i (t k+1 ) = q k+1 và 1k1ki q )(tq ++ = && Từ (8.1) ta thấy : t = t k a i = q k (8.2) q 0 q f Bậc 3 t k+1 t k q k q k+1 t q i (t) Lấy đạo hàm của (8.1) theo t, ta có : 2 kikiii )t(t3d)t(t2cb(t)q ++= & Tại : t = t k (8.3) ki q b & = Tại t = t i+1 ta có hai tham số : 2 k k1kkk1k i t t )qq(2)q3(q c ++ + = && (8.4) 3 k k1kkk1k i t )q 2(qt )qq( d + = ++ && (8.5) Trong đó : k1kk t t t = + Các phơng trình (8.4) và (8.5) nhận đợc khi giải (8.1) . (8.3). Tính liên tục của vận tốc là sự đảm bảo cho quỹ đạo không gấp khúc, giật cục, gây sốc trong quá trình hoạt động của robot. Vận tốc và gia tốc tại điểm cuối của một đoạn đờng cong bậc 3 chính bằng vận tốc và gia tốc của đoạn cong bậc 3 tiếp theo. Cần chú ý rằng khi thiết kế quỹ đạo trong không gian Đề cát, để điều khiển đợc robot, ở mỗi thời điểm đều phải tìm đợc nghiệm của bài toán động học ngợc. Vì vậy yêu cầu "não bộ" của robot (máy tính) phải thực hiện TS. Phạm Đăng Phớc Robot công nghiệp 95 một khối lợng các phép tính khổng lồ trong một khoảng thời gian rất ngắn (vài chục microgiây) để đảm bảo thời gian thực khi robot hoạt động. Nếu ta không tìm cách cải biến thiết kế quỹ đạo thì rất khó đảm bảo yêu cầu nầy. * Ví dụ về thiết kế quỹ đạo CS: Thiết kế quỹ đạo CS (Path with Cubic segment) của khớp thứ i đi qua hai điểm nút có giá trị q 0 và q f . Với các ràng buộc 0 ; 0 0 == f qq && . Từ các công thức (8.2) . . . (8.5) ta xác định các hệ số của đa thức bậc 3 nh sau : a i = q 0 ; b i = 0; 2 0f 0f i )t(t )q3(q c = Và 3 0f 0f i )t(t )q2(q- d = Do vậy quỹ đạo q i (t) có dạng nh sau : 3 0 3 0f 0f 2 0 2 0f 0f 0i )( )t(t )q2(q )( )t(t )q3(q q (t)q tttt += Vận tốc là : 2 0 3 0f 0f 0 2 0f 0f i )( )t(t )q6(q )( )t(t )q6(q (t)q tttt = & Và gia tốc là : )( )t(t )q12(q )t(t )q6(q (t)q 0 3 0f 0f 2 0f 0f i tt = && Trong ví dụ trên, giả sử thời gian t 0 = 0 và t f = 1 giây, thì : q i (t) = q 0 + 3(q f - q 0 ) t 2 - 2(q f - q 0 ) t 3 2 0f 0f )t(t )q6(q t Tốc độ Quỹ đạo t f t t f t t f Gia tốc (t)q & (t)q && 2 0f 0f )t(t )q6(q 0qq f0 == && t 0 t 0 t 0 O q 0 q(t) q f Hình 8.3. Thiết kế quỹ đạo CS TS. Phạm Đăng Phớc Robot công nghiệp 96 Từ các phơng trình quỹ đạo, phơng trình vận tốc và phơng trình gia tốc ta xây dựng đợc các biểu đồ đặc tính chuyển động của khớp thứ i trên đoạn quỹ đạo thiết kế. 8.3. Quỹ đạo tuyến tính với cung ở hai đầu là parabol (LSPB) : Khi yêu cầu công cụ gắn trên khâu chấp hành cuối của robot chuyển động với vận tốc đều đặn, ta dùng quỹ đạo LSPB. q i (t) t f t f - t b t f/2 t b v = constant d Parabol c O t 0 Parabol e t (q 0 +q f )/2 Hình 8.3. Quỹ đạo LSPB. Các điều kiện liên tục của quỹ đạo nầy thể hiện ở : q(t o ) = q 0 ; q(t f ) = q f ; và 0 )(tq )(q f0 == && t và điều kiện công nghệ là v = constant. Quỹ đạo đợc chia làm 3 đoạn : a/ Trong đoạn 1 : 0 t t b quỹ đạo Parabol có dạng : q i (t) = + t + t 2 (8.6) Khi t = 0 thì = q(t 0 ) = q 0 (8.7) Lấy đạo hàm (8.6) : t2(t)q += & (8.8) Khi t = 0 thì 0 )(tq o == & Tại thời điểm t b ta cần có vận tốc bằng hằng số vận tốc cho trớc v : Nên khi t = t b = v/2t b Đặt v/t b = a = a/2 và quỹ đạo có dạng : q i (t) = q 0 + at 2 /2 (0 t t b ) (8.9) b/ Trong đoạn 2 : [t b , (t f -t b )] quỹ đạo tuyến tính có dạng : q i (t) = 0 + vt Do tính đối xứng : 2 )q(q ) 2 t (q f0f + = Suy ra 2 t v 2 )q(q f 0 f0 += + Vậy 2 )vtq(q ff0 0 + = Phơng trình quỹ đạo tuyến tính sẽ là : TS. Phạm Đăng Phớc Robot công nghiệp 97 vt 2 vtqq (t)q f0f i + + = (8.10) Từ điều kiện liên tục về vị trí, tại thời điểm t b ta có : b f0f 2 b 0 vt 2 vtqq 2 at q + + =+ Rút ra : v vtqq t ff0 b + = Với điều kiện tồn tại : 0 < t b t f /2, dẫn đến : v )q2(q t v qq 0f f 0f < Điều nầy xác định vận tốc phải nằm giữa các giới hạn trên, nếu không chuyển động sẽ không thực hiện đợc. Về mặt vật lý : Nếu t f > (q f - q 0 ) / v và t f 2(q f - q 0 ) / v thì : v > (q f - q 0 ) / t f và v 2(q f - q 0 ) / t f . Nghĩa là tg < v tg2 . c/ Trong đoạn 3 : (t f - t b ) t t f quỹ đạo Parabol có dạng : 2 f 2 f fi t 2 a tat 2 at q(t)q += (8.11) Từ các phơng trình (8.9) .(8.11) ta xây dựng đặc tính chuyển động theo quỹ đạo LSPB của khớp q i nh sau : (t) i q & ( i q && t) t f t 0 q 0 q f t t t q i (t); q v = const t f t f t f t f -t b t f -t b t f -t b t b t b t b t 0 t 0 t 0 q 0 (t) i q(t); i &&& q f Hình 8.4 : Đặc tính quỹ đạo LSPB TS. Phạm Đăng Phớc Robot công nghiệp 98 8.4. Quỹ đạo Bang Bang Parabolic blend (BBPB) : Nh đã trình bày ở trên, đây là trờng hợp đặc biệt của quỹ đạo LSPB khi đoạn tuyến tính thu về 0. Với : 0 t 2 t f q i (t) = q 0 + 2 at 2 và với 2 t f t t f q i (t) = 2q 0 - q f +2a 2 at -t a qq 2 0f Đồ thị đặc tính của quỹ đạo nầy nh sau : (t) i q && (t) i q & V max t t t t f t f t f t f/2 t f/2 t f/2 t 0 t 0 t 0 q f q 0 q i (t) Hình 8.5. Đặc tính quỹ đạo BBPB ======================= TS. Phạm Đăng Phớc . Robot công nghiệp 92 Chơng VIII Thiết kế quĩ đạo robot. (Trajectory Planing) Trong các ứng dụng công nghiệp của robot, ta thờng gặp. trờng hợp của các robot thực hiện công việc vận chuyển và trao đổi phôi liệu trong một hệ thống tự động linh hoạt robot hoá. Bàn tay robot không trực tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Robot Công nghiệp (Chương VIII), Robot Công nghiệp (Chương VIII),

Hình ảnh liên quan

Hình 8.2 : Quỹ đạo BBPB - Robot Công nghiệp (Chương VIII)

Hình 8.2.

Quỹ đạo BBPB Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 8.3. Thiết kế quỹ đạo CS - Robot Công nghiệp (Chương VIII)

Hình 8.3..

Thiết kế quỹ đạo CS Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 8.3. Quỹ đạo LSPB. - Robot Công nghiệp (Chương VIII)

Hình 8.3..

Quỹ đạo LSPB Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 8.4 : Đặc tính quỹ đạo LSPB - Robot Công nghiệp (Chương VIII)

Hình 8.4.

Đặc tính quỹ đạo LSPB Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 8.5. Đặc tính quỹ đạo BBPB - Robot Công nghiệp (Chương VIII)

Hình 8.5..

Đặc tính quỹ đạo BBPB Xem tại trang 7 của tài liệu.