0

Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Công nghệ 8.doc

2 3 0
  • Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Công nghệ 8.doc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 14:11

[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc §Ị kiĨm tra häc k× I LỚP Năm học 2011-2012 m«n: c«ng nghƯ ( Thêi gian 45 phút) Câu :(3 ®iĨm )Nêu an tồn cưa , an toàn đục Câu ::(1 ®iÓm)Kể số vẽ học ứng dụng thực tế Câu 3: (3 điểm) Thành phần chủ yếu kim loại đen gì? Dựa vào đâu để phân biệt kim loại đen có loại kim loại đen? Câu4:(3 điểm)Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu vật thể sau (Theo tỉ lệ 1:1 với kích thớc cho hình vẽ) Ht Đáp án Thang điểm CÔNG NGHệ 8 Câu Đáp án Điểm 1cm 1c m 1cm 4cm 4cm (2)1 An toàn cưa +kẹp vật cưa phải đủ chặt +Lưỡi cưa căng vừa phải ,khơng dùng cưa khơng có tay nắm tay nắm bị vỡ +Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa nhẹ đỡ vật để vật không rơi vào chân +Không dùng tay gạt mạt cưa thổi vào mạch cưa mạt cưa dễ bám vào mắt An tồn đục +khơng dùng búa có cán bị vỡ ,nứt +không dùng dục bị mẻ +Kẹp vật vào ê to phải đủ chặt +Phải có lưới chắn phoi phía trước đối diện với người đục +Cầm đục ,búa chắn ,đánh búa đầu đục 1,5đ 1,5đ 2 +Bản vẽ nhà dùng xây dựng +Bản vẽ ròng rọc dùng chế tạo máy khí + Bản vẽ vòng đai dùng chế tạo máy c khớ 1đ 3 + Thành phần chủ yếu kim loại đen Fe C Căn vào tỉ lệ bon nguyên tố tham gia ngời ta chia làm loại là: - Thép: C 2,14 % - Gang: C > 2,14 % 1,5® 1,5đ 4 1,5® 1,5đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Công nghệ 8.doc, Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Công nghệ 8.doc

Hình ảnh liên quan

Câu4:(3 điểm)Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng của vật thể sau (Theo tỉ lệ 1:1 với kích thớc cho trên hình vẽ) - Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Công nghệ 8.doc

u4.

(3 điểm)Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng của vật thể sau (Theo tỉ lệ 1:1 với kích thớc cho trên hình vẽ) Xem tại trang 1 của tài liệu.