0

Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

17 15 0
 • Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:52

Gọi là điểm trong không gian sao cho là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.. Lời giải Chọn C.[r] (1)Câu 12. [HH11.C3.4.D03.b] (TRIỆU QUANG PHỤC HƯNG N-2018-2019) Cho hình lập phương Góc hai mặt phẳng bằng: A B C D Lời giải Chọn C Ta có: Câu 26.[HH11.C3.4.D03.b] Cho hình lập phương cạnh Các điểm thuộc đường thẳng thỏa mãn diện tích tam giác Góc hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn A Gọi số đo góc hai mặt phẳng Ta có hình chiếu vng góc tam giác lên mp tam giác , nên áp dụng cơng thức hình chiếu diện tích ta có (2)Câu 14. [HH11.C3.4.D03.b] (HKI CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 2018-2019) Cho hình lăng trụ đứng có đáy tam giác vuông, , cạnh bên Gọi góc hợp hai mặt phẳng Tính A B C D Lời giải Chọn C Ta có: Do góc hợp hai mặt phẳng Xét vuông ta có Câu 30. [HH11.C3.4.D03.b] (Đề minh họa thi THPT Quốc gia năm 2019 – Đề số 6) Cho hình lập phương Góc hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn C (3)Góc hai mặt phẳng Câu 30. [HH11.C3.4.D03.b] (DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA THI THPT QUỐC GIA 2019-Đề 07) Cho hình chóp đáy hình thoi, Góc hai mặt phẳng bằng? A B C D Lời giải Chọn A. Gọi tâm hình thoi Ta có Vậy góc hai mặt phẳng Câu 30. [HH11.C3.4.D03.b] (Phát triển đề minh hoạ 2019-Đề 8) Cho hình chóp đáy hình chữ nhật, tam giác tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Góc hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn B. (4)Ta có Vậy góc hai mặt phẳng Câu 30. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình vng Gọi điểm không gian cho tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Gọi trung điểm Góc hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn C Do trung điểm Ta lại có: , mà Khi Vậy góc hai mặt phẳng Câu 30. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy hình vng tâm , cạnh Đường thẳng vng góc với mặt phẳng đáy Tính góc hai mặt phẳng A B C D (5)Gọi trung điểm , suy Ta có Do Tam giác vng , có Vậy mặt phẳng hợp với mặt đáy góc Câu 49. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy hình thang vng Cạnh bên vng góc mặt phẳng đáy Biết Góc mặt phẳng là: A B C D Lời giải Chọn A Gọi trung điểm Ta có tứ giác hình vng Trong kẻ Khi đó, ta có nên (6)Trong tam giác vng có Câu 46. [HH11.C3.4.D03.b] Cho tứ diện Tính cơsin góc tạo hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn C Gọi trung điểm trọng tâm tam giác Ta có Gọi cạnh tứ diện ta có Câu 19.[HH11.C3.4.D03.b] (Nơng Cống - Thanh Hóa - Lần - 1819) Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy , đường cao Góc mặt bên mặt đáy A B C D (7)Gọi Gọi trung điểm góc cần tìm Xét vng có: Câu 21: [HH11.C3.4.D03.b] (SỞ GD ĐỒNG NAI HKI KHỐI 12-2018-2019) Cho hình lập phương Góc hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn D Gọi giao điểm cặp cạnh , , Ta có (góc hai đường chéo hình vng) Câu 36: [HH11.C3.4.D03.b] (SỞ GD ĐỒNG NAI HKI KHỐI 12-2018-2019) Cho hình chóp có đáy tam giác đều, vng góc với mặt phẳng đáy, , với Tính góc hai mặt phẳng A. B C D (8)Gọi trung điểm Ta có: Góc hai mặt phẳng góc Với Câu 30. [HH11.C3.4.D03.b] (STRONG_Phát triển đề minh họa 2019_Số 1) Cho hình lăng trụ đứng có đáy hình thoi, , Góc hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn D Gọi giao điểm suy trung điểm Vì hình thoi nên ; góc góc ÒA với ÒC Xét tam giác có , tam giác tam giác Vậy góc góc Câu 32 [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy , chiều cao hình chóp Góc mặt bên mặt đáy A B C D (9)Gọi trung điểm , tâm đáy dễ thấy góc mặt bên mặt đáy hình chóp Ta có: ; Suy chọn đáp án A Câu 30 [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình lập phương Góc A B C D Lời giải Chọn D Ta có: Và: Góc Câu 19. [HH11.C3.4.D03.b] (THPT NÔNG CỐNG - THANH HĨA LẦN 1_2018-2019) Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy , đường cao Góc mặt bên mặt đáy bằng: A B C D (10)Gọi Gọi trung điểm $BC$ góc cần tìm Xét vng có: Câu 28 [HH11.C3.4.D03.b] (THPT NGUYỄN TRÃI-THANH HỐ - Lần 1.Năm 2018&2019) Cho hình chóp tứ giác có tất cạnh Cơsin góc mặt bên mặt đáy A B C D Lời giải Chọn D Hình chóp tứ giác có trọng tâm tam giác đáy cắt Ta có Tam giác trọng tâm tam giác nên góc mặt bên mặt đáy Tam giác có đường trung tuyến nên Tam giác có trọng tâm nên nên tam giác vng Khi (11)A B C D Lời giải Chọn D Giả sử hình chóp tứ giác có cạnh Gọi tâm hình vng Hình chiếu lên mặt phẳng đáy , suy góc mặt phẳng góc Câu 47. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình lập phương Tính góc mặt phẳng và A B C D Lời giải Chọn D Ta có : Vậy góc mặt phẳng (12)A B C D Lời giải Chọn C Gọi trung điểm trọng tâm tam giác Ta có Gọi cạnh tứ diện ta có Câu 13 [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy hình vng cạnh Gọi góc hai mặt phẳng Mệnh đề đúng? A B C D Lời giải Chọn D Gọi tâm hình vng Do Gọi trung điểm đoạn vuông cân (13)Từ ta Ta có Trong : Câu 5. [HH11.C3.4.D03.b] Trong không gian, mệnh đề sau đúng? A Góc hai mặt phẳng góc hai đường thẳng vng góc với hai mặt phẳng B Cơsin góc hai đường thẳng khơng gian số âm. C Góc hai đường thẳng thuộc khoảng D Góc đường thẳng mặt phẳng góc đường thẳng đường thẳng nằm mặt phẳng Lời giải Chọn A Theo kiến thức SGK Câu 10. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy tam giác cạnh , cạnh bên vuông góc với mặt đáy Gọi góc hai mặt phẳng ( Tham khảo hình vẽ bên ) Mệnh đề sau đúng? A B C D (14)Gọi trung điểm Ta có Có góc = góc Tam giác vng có Tam giác vng có Vậy Câu 37. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy hình vng cạnh , vng góc với mặt phẳng , góc hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn D Ta có Gọi hình chiếu lên , dễ thấy Vậy góc góc (15)Câu 35. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy tam giác vng , Mặt bên hợp với mặt đáy góc A B C D . Lời giải Chọn B + có B có B (vì ) góc mặt đáy góc + Vậy góc mặt đáy Câu 21. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy tam giác vng cân , , vng góc Tính góc hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn A Gọi trung điểm , vng cân nên Có Suy Suy (16)Suy Câu 36. [HH11.C3.4.D03.b] (TRƯỜNG THPT THANH THỦY 2018 -2019) Cho tứ diện có đơi vng góc , Khi góc hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn D Gọi trung điểm Suy Nên góc hai mặt phẳng góc Ta có: Tam giác vng cân tạ Ò nên Xét tam giác vng Ò có Suy Vây, góc hai mặt phẳng Câu 45. [HH11.C3.4.D03.b] (LƯƠNG TÀI BẮC NINH LẦN 1-2018-2019) Cho lăng trụ tam giác có diện tích đáy (đvdt) , diện tích tam giác (đvdt) Tính góc hai mặt phẳng ? A B C D Lời giải Chọn C +) Ta có hình chiếu vng góc mặt phẳng +) Gọi góc (17)Câu 3. [HH11.C3.4.D03.b] Cho lăng trụ đứng có diện tích tam giác Gọi thuộc cạnh diện tích tam giác Tính góc hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn A Có hình chiếu lên mặt phẳng Theo cơng thức diện tích hình chiếu có , với ; ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 12. [HH11.C3.4.D03.b] (TRIỆU QUANG PHỤC HƯNG YÊN-2018-2019) Cho hình lập phương - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

12. [HH11.C3.4.D03.b] (TRIỆU QUANG PHỤC HƯNG YÊN-2018-2019) Cho hình lập phương Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 14. [HH11.C3.4.D03.b] (HKI CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 2018-2019) Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, , cạnh bên - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

14. [HH11.C3.4.D03.b] (HKI CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 2018-2019) Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, , cạnh bên Xem tại trang 2 của tài liệu.
Gọi là tâm của hình thoi . - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

i.

là tâm của hình thoi Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 30. [HH11.C3.4.D03.b] (Phát triển đề minh hoạ 2019-Đề 8) Cho hình chóp đáy - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

30. [HH11.C3.4.D03.b] (Phát triển đề minh hoạ 2019-Đề 8) Cho hình chóp đáy Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 30. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình vuôn g. Gọi là điểm trong không gian sao cho là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

30. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình vuôn g. Gọi là điểm trong không gian sao cho là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 49. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại . Cạnh bên vuông góc mặt phẳng đáy và - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

49. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại . Cạnh bên vuông góc mặt phẳng đáy và Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 36: [HH11.C3.4.D03.b] (SỞ GD ĐỒNG NAI HKI KHỐI 12-2018-2019) Cho hình chóp - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

36: [HH11.C3.4.D03.b] (SỞ GD ĐỒNG NAI HKI KHỐI 12-2018-2019) Cho hình chóp Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 21: [HH11.C3.4.D03.b] (SỞ GD ĐỒNG NAI HKI KHỐI 12-2018-2019) Cho hình lập - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

21: [HH11.C3.4.D03.b] (SỞ GD ĐỒNG NAI HKI KHỐI 12-2018-2019) Cho hình lập Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 30. [HH11.C3.4.D03.b] (STRONG_Phát triển đề minh họa 2019_Số 1) Cho hình lăng trụ đứng - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

30. [HH11.C3.4.D03.b] (STRONG_Phát triển đề minh họa 2019_Số 1) Cho hình lăng trụ đứng Xem tại trang 8 của tài liệu.
có đáy là hình thoi, ,. Góc giữa hai mặt phẳng và bằng - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

c.

ó đáy là hình thoi, ,. Góc giữa hai mặt phẳng và bằng Xem tại trang 8 của tài liệu.
Câu 30. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình lập phươn g. Góc giữa và bằng. - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

30. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình lập phươn g. Góc giữa và bằng Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình chóp tứ giác đều có là trọng tâm của tam giác đáy và cắt tại Ta có - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ch.

óp tứ giác đều có là trọng tâm của tam giác đáy và cắt tại Ta có Xem tại trang 10 của tài liệu.
hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng. Côsin của góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

hình ch.

óp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng. Côsin của góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Giả sử hình chóp tứ giác đều có các cạnh đều bằng. - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

i.

ả sử hình chóp tứ giác đều có các cạnh đều bằng Xem tại trang 11 của tài liệu.
Câu 13. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

13. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh Xem tại trang 12 của tài liệu.
Câu 10. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên  và vuông góc với mặt đáy  - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

10. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên và vuông góc với mặt đáy Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 37. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằn g, vuông góc với mặt phẳng và , góc giữa hai mặt phẳng và bằng - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

37. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằn g, vuông góc với mặt phẳng và , góc giữa hai mặt phẳng và bằng Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 35. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tạ i, . Mặt bên hợp với mặt đáy góc bằng - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

35. [HH11.C3.4.D03.b] Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tạ i, . Mặt bên hợp với mặt đáy góc bằng Xem tại trang 15 của tài liệu.
+) Ta có là hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng +) Gọi  là góc giữa và . - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

a.

có là hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng +) Gọi là góc giữa và Xem tại trang 16 của tài liệu.
Có là hình chiếu của lên mặt phẳn g. Theo công thức diện tích hình chiếu có - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa hai mặt phẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

l.

à hình chiếu của lên mặt phẳn g. Theo công thức diện tích hình chiếu có Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan